Wihlborgs köper JMs köpcentrumprojekt i Lund

Wihlborgs har tecknat avtal med JM om förvärv av det köpcentrum som JM för närvarande håller på att uppföra i …

Orange flyttar in i Wihlborgs Ubåtshall

Den gamla Ubåtshallen på det tidigare Kockumsområdet i Malmö genomgår för närvarande en omfattande renovering och ombyggnad. Wihlborgs har nu …

Qviberg och Wahlström ska in i Wihlborgs styrelse

Wihlborgs har utlyst en extra bolagsstämma till den 14 juni och det huvudsakliga ärende som ska tas upp är en …

Wihlborgs förbättrar sig på stark marknad

För årets första tre månader redovisar Wihlborgs redovisar ett resultat efter finansiella poster på 134 Mkr vilket är en ökning …

Wihlborgs säljer till brf i Årsta

Wihlborgs har sålt åtta fastigheter i Årsta i Södra Stockholm för 188 Mkr. Genom försäljningen gör bolaget en reavinst på …

öresund stor delägare i Wihlborgs

Igår stod det klart att Wihlborgs får nya stora delägare istället för Bergaliden. Det fackföreningsägda Bergaliden har under lång tid …

Wihlborgs gör reavinst på 24 Mkr

Wihlborgs har i ett antal affärer sålt totalt 24 fastigheter för 288 Mkr vilket ger bolaget reavinster på totalt 24 …

Wihlborgs säljer Arninge Centrum till Rodamco

För en köpeskilling om 220 Mkr säljer Wihlborgs sin del av Arninge Centrum i Täby utanför Stockholm. Vinsten vid försäljningen …

Wihlborgs och Kungsleden gör fastighetsaffär

Wihlborgs köper två fastigheter i Helsingborg av Kungsleden för 218 Mkr och säljer samtidigt fyra fastigheter i Jönköping och Enköping …

Schroder European köper Burlöv Center av Wihlborgs

Pris: 432 miljoner – Byter namn till Eurocommercial. Schroder European Property Fund köper Burlöv Center (Tågarp 15:4) utanför Malmö av …

Wihlborgs flyttar till nytt projekt

”Vid en analytikerträff på fredagen gick Wihlborgs VD Erik Paulsson bl.a. igenom de olika projekt företaget för närvarande är inne …

Wihlborgs lyfte resultatet med 30 procent

Genom att resultaten från fastighetsförsäljningar trefaldigats under 2000 så kan Wihlborgs visa upp ett resultat som överglänser fjolårets med ca …

Akelius tar över Wihlborgs Helsingborgsbostäder

Wihlborgs gör 25 Mkr i vinst när företaget säljer samtliga sina bostadsfastigheter i Helsingborg till Akelius Fastigheter AB för 295 …

Fullträff för Wihlborgs!

Fastighetsvärlden har redan tidigare kunnar berätta att Wihlborgs lyckats betydligt mycket bättre än budgeterat för projektet Klara Zenit vid Drottninggatan …