Okvantifierade övervärden i Wihlborgs

Vid ett analytikermöte på tisdagskvällen framhöll ledningen att det enligt deras uppfattning finns ett inte oväsentligt övervärde i bolagets fastighetsbestånd. …

Danska Norden köper bostäder av Wihlborgs

Det börsnoterade danska fastighetsbolaget EjendomsSelskabet Norden A/S har förvärvat ett bostadsbestånd av Wihlborgs för 225 Mkr. Bostadsfastigheterna ligger i stadsdelen …

Wihlborgs visar vinst på drygt 200 Mkr

Wihlborgs visar för årets första sex månader ett resultat på 203,7 Mkr efter finansiella poster.det är en förbättring med ca …

Svårt att göra lyckade uppköp

Det är svårt för de börsnoterade fastighetsbolagen att öka sina ägares förmögenheter genom att göra uppköp av sina konkurrenter på …

Wihlborgs gör vinst på 8 Mkr vid försäljningar

Den senaste tiden har Wihlborgs fortsatt att omstrukturera sin fastighetsportfölj genom att sälja ytterligare fastigheter. Sex fastigheter har sålts för …

CB Richard Ellis erhåller uppdrag

Profi-Rosengrens som numera heter CB Richard Ellis har fått flera uppdrag den senaste tiden. Av Amplion Fastigheter har man fått …

Stämman ville inte ha Öberg som ordförande

Inför bolagsstämman i Wihlborgs hade bolaget planerat att utse Lars Öberg till ny ordförande i bolaget. Men så blev inte …

Wihlborgs höjer helårsprognosen till över 400 Mkr

Wihlborgs har förbättrat sitt resultat efter finansiella poster till 62,6 Mkr för första kvartalet (49,2). I resultatet ingår inget resultat …

Wihlborgs säljer 13 fastigheter

Omstruktureringsarbetet i Wihlborgs går vidare och bolaget presenterade igår försäljningar av 13 fastigheter för tillsammans 143 Mkr. Försäljningarna berör sju …

Helt inflyttat på Nybrogatan

I förra veckan flyttade de sista hyresgästerna in i Wihlborgs nybyggda fastighet på Nybrogatan 16 i Stockholm. Det var två …

Wihlborgs och Platzer gör affärer i Göteborg

Wihlborgs säljer fastigheten Gårda 4:11, Anders Personsgatan 14-16, till Platzer för 42,5 Mkr. Fastigheten innehåller ca 7500 kvm kontor. Platzer …

Wihlborgs säljer tre fastigheter i Stockholm

Wihlborgs har sålt Högklippan 2 i Bromma, Fullriggaren 1 och Skonaren 2 på Lidingö för 41 Mkr, vilket ger ett …

Blåmannen får även bostäder

Byggstarten för kvarteret Blåmannen i centrala Stockholm är försenad med ca ett halvt år och kommer inte ske förrän omkring …

Nu bryter facket med Paulssonsfären

Byggnads vill inte längre vara med i Paulssonsfären som ägare. Vi vill inte ha något samröre med en avtalsmotpart, säger …