Senaste nyheterna om Svenska Handelsfastigheter


SHF utser Knud Lauridsen till fastighetschef

Svenska Handelsfastigheters har utsett Knud Lauridsen till ny fastighetschef efter Monica Fallenius med tillträde den 1 juli.

Elcykelpunkten hyr 500 kvm av SHF vid Bolandcity

Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett femårigt hyresavtal med Elcykelpunkten vid handelsplatsen Bolandcity i Uppsala. Kontraktet omfattar 500 kvm.

SHF köper sju ICA-fastigheter – en med udda innehåll

Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om förvärv av sju fastigheter med en total uthyrningsbar area om 11.721 kvm, varav 97 procent hyrs av ICA. Priset är 160 miljoner.

Lennart Sten ser köpmöjligheter

Svenska Handelsfastigheter har genomfört en riktad nyemission av onoterade preferensaktier av serie B till bolagets tre befintliga största ägare. Kåpan Pensioner samt Fjärde AP-fonden har tecknat aktier motsvarande knappt 42 procent vardera medan Länsförsäkringar Liv tecknat resterande dryga 17 procent. Emissionen har inbringat knappt 255 Mkr.

Köper Entré Båstad

Paulssonsfären säljer 8.200 kvm.

Åländsk järnhandelskedja i premiär hos SHF

Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med åländska järnhandelskedjan DAX svenska dotterbolag Swedax. Avtalet avser lokaler i Hemlingby i södra Gävle om knappt 1.100 kvm med planerad öppning under försommaren.

Svenska Handelsfastigheter köper mark i Gävle – ska bygga ut köpcentrum

Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om markförvärv vid Valbo Köpstad, sydväst om centrala Gävle. Säljare är bolag inom KF-koncernen. Förvärvet tillför Svenska Handelsfastigheter ytterligare cirka 14.000 kvm för externhandel.

Svenska Handelsfastigheter tillsätter affärsutvecklingschef

Svenska Handelsfastigheter stärker sin affärsutvecklingskapacitet och tillsätter Benny Andersson, nuvarande Regionchef Syd, på en nyinrättad position som affärsutvecklingschef. Syftet är …

Lämnar Thon för Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter rekryterar Per Nilsson till rollen som ny regionchef Syd. Per Nilsson har en gedigen fastighetsbakgrund, senast som utvecklingschef …

Ny affärsutvecklingschef hos Svenska Handelsfastigheter

Benny Andersson blir ny affärsutvecklingschef på Svenska Handelsfastigheter. Samtidigt anställs Per Nilsson i Anderssons gamla roll som regionschef Syd.

SHF ådöms vite för Tre Kronor-förvärvet

Svenska Handelsfastigheter har av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ådömts ett vite om 1,5 miljoner kronor kronor för att ha överträtt de så kallade takeover-reglerna i samband med det offentliga uppköpserbjudandet av Tre Kronor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Trianon i mindre köp från SHF i Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en handelsfastighet om cirka 1.700 kvm i Hermodsdal i södra Malmö. Säljare är Svenska Handelsfastigheter och hyresgäst är Ica Supermarket. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 38 Mkr.

Går från Vasce till Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter tillsätter Johan Jarl som ny teknik- och hållbarhetschef. Han jobbar idag på Vacse där han ansvarar för teknik- …