Senaste nyheterna om Svenska Handelsfastigheter


SHF stärker med trio

Rekryterar från Oscar Properties och HSB samt hittar CFO internt.

Coop säljer tolv fastigheter

16.500 kvm handel. FV bedömer köpeskillingen.

Motonet hyr 5.000 kvm av SHF i Valbo

Svenska Handelsfastigheter hyr ut 5.000 kvm till finländska familjeägda järnhandels- och fritidsutrustningskedjan Motonet i Valbo Köpstad, Gävle. Kedjan tar plats i en nybyggnation om 7.200 kvm.

Thansen hyr 1.100 kvm av SHF i Kristianstad

Svenska Handelsfastigheter hyr ut 1.100 kvm till den danska butikskedjan Thansen som inom kort kommer att etablera sig på Härlövs handelsplats i Kristianstad.

SHF stärks med 200 mkr från Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv utökar sitt kapitalåtagande i Svenska Handelsfastigheter med 200 miljoner kronor.

Tre nya i SHF när Sten och Liffner lämnar

Vid en extra bolagsstämma i Svenska Handelsfastigheter beslutades att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vd-skifte i Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter utser Thomas Holm till ny vd. Hanär en av bolagets grundare och har haft rollen som vice vd …

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Starkt från Lennart Stens SHF

Svenska Handelsfastigheter redovisar ett starkt resultat för 2022. Fokus på livsmedel och lågpris har visat sig vara rätt.

Uppskrivning på 1% av Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter skriver upp fastighetsvärdena med cirka 1 procent under fjärde kvartalet till totalt 15,4 miljarder kronor. Det står klart efter det att bolaget, liksom tidigare år, låtit externvärdera hela fastighetsbeståndet. Värdedatumet sticker ut: Den 31 december 2022.

34 polishus och 7 domstolar – en av de största

FV-intervju med Cecilia Vestin och Marie Giertz. Nyanställningar Jakten på nytt kontor Utöka beståndet?  FV kartlägger: Kåpans övriga fastighetsinvesteringar.

Lista: Sveriges 20 största Ica-butiker

Rangordnat efter omsättning. FV berättar vilka som är fastighetsägare.

”Mycket låga ESG-risker hos SHF”

De hållbarhetsrelaterade riskerna hos Svenska Handelsfastigheter är så låga att de bedöms som försumbara. Det står klart sedan Svenska Handelsfastigheter låtit analysföretaget Sustainalytics utvärdera bolagets hållbarhet utifrån en rad miljömässiga, sociala och företagsstyrningsaspekter.

Får ny roll inom Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheters utser Knud Lauridsen till ny fastighetschef. Han har arbetat på Svenska Handelsfastigheter sedan 2017 och är i dag …