Svenska Handelsfastigheter

Senaste nyheterna om Svenska Handelsfastigheter.


Starkt från Lennart Stens SHF

Svenska Handelsfastigheter redovisar ett starkt resultat för 2022. Fokus på livsmedel och lågpris har visat sig vara rätt.

Uppskrivning på 1% av Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter skriver upp fastighetsvärdena med cirka 1 procent under fjärde kvartalet till totalt 15,4 miljarder kronor. Det står klart efter det att bolaget, liksom tidigare år, låtit externvärdera hela fastighetsbeståndet. Värdedatumet sticker ut: Den 31 december 2022.

34 polishus och 7 domstolar – en av de största

FV-intervju med Cecilia Vestin och Marie Giertz. Nyanställningar Jakten på nytt kontor Utöka beståndet?  FV kartlägger: Kåpans övriga fastighetsinvesteringar.

Lista: Sveriges 20 största Ica-butiker

Rangordnat efter omsättning. FV berättar vilka som är fastighetsägare.

”Mycket låga ESG-risker hos SHF”

De hållbarhetsrelaterade riskerna hos Svenska Handelsfastigheter är så låga att de bedöms som försumbara. Det står klart sedan Svenska Handelsfastigheter låtit analysföretaget Sustainalytics utvärdera bolagets hållbarhet utifrån en rad miljömässiga, sociala och företagsstyrningsaspekter.

Får ny roll inom Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheters utser Knud Lauridsen till ny fastighetschef. Han har arbetat på Svenska Handelsfastigheter sedan 2017 och är i dag …

SHF utser Knud Lauridsen till fastighetschef

Svenska Handelsfastigheters har utsett Knud Lauridsen till ny fastighetschef efter Monica Fallenius med tillträde den 1 juli.

Elcykelpunkten hyr 500 kvm av SHF vid Bolandcity

Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett femårigt hyresavtal med Elcykelpunkten vid handelsplatsen Bolandcity i Uppsala. Kontraktet omfattar 500 kvm.

SHF köper sju ICA-fastigheter – en med udda innehåll

Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om förvärv av sju fastigheter med en total uthyrningsbar area om 11.721 kvm, varav 97 procent hyrs av ICA. Priset är 160 miljoner.

Lennart Sten ser köpmöjligheter

Svenska Handelsfastigheter har genomfört en riktad nyemission av onoterade preferensaktier av serie B till bolagets tre befintliga största ägare. Kåpan Pensioner samt Fjärde AP-fonden har tecknat aktier motsvarande knappt 42 procent vardera medan Länsförsäkringar Liv tecknat resterande dryga 17 procent. Emissionen har inbringat knappt 255 Mkr.

Köper Entré Båstad

Paulssonsfären säljer 8.200 kvm.

Åländsk järnhandelskedja i premiär hos SHF

Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med åländska järnhandelskedjan DAX svenska dotterbolag Swedax. Avtalet avser lokaler i Hemlingby i södra Gävle om knappt 1.100 kvm med planerad öppning under försommaren.

Svenska Handelsfastigheter köper mark i Gävle – ska bygga ut köpcentrum

Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om markförvärv vid Valbo Köpstad, sydväst om centrala Gävle. Säljare är bolag inom KF-koncernen. Förvärvet tillför Svenska Handelsfastigheter ytterligare cirka 14.000 kvm för externhandel.

Svenska Handelsfastigheter tillsätter affärsutvecklingschef

Svenska Handelsfastigheter stärker sin affärsutvecklingskapacitet och tillsätter Benny Andersson, nuvarande Regionchef Syd, på en nyinrättad position som affärsutvecklingschef. Syftet är …