Senaste nyheterna om SPP


Handelsbanken hyr 9.000 kvm hos Norrporten

Norrportens senaste förvärv, Läkaren 10, skriver avtal med Handelsbanken och är med det fullt uthyrt.

Skanska säljer vid Uppsala Entré till SPP

Affär om 537 miljoner när nybyggt projekt får ny ägare.

Uppdrag: Att köpa fastigheter för 7 miljarder

Storebrandkoncernens svenska livbolag SPP vilka öka andelen fastigheter i sin portfölj till 11 miljarder från dagens cirka 4 miljarder.

Köper handelsfastigheter i Lund för 218 miljoner

Når ett bestånd om 800 miljoner. Handelsbodarna, KF Fastigheters och SPP:s gemensamma fastighetsbolag, har förvärvat ytterligare fastigheter ur KF:s bestånd. …

Newoffice får uppdrag av SPP

SPP har anlitat Newoffice för uthyrningsarbetet med Klaraporten på Vasagatan 8–10 i centrala Stockholm. SPP ska själva hyra 9.000 kvm …

Kesko skapar nytt fastighetsbolag om 1,8 mdr

Handelsföretag och pensionskapital i årets största affär i Finland. Detaljhandelskedjan Kesko,försäkringsbolaget Ilmarinen och Keskos pensionskassa har skapat en nytt gemensamt …

SPP köper i city för 25000 kr per kvm

Under sommaren förvärvade Storebrandsägda SPP tomträtten till fastigheten Fyrfotan 1 på Vasagatan 8-10 i Stockholm av Diligentia. Köpeskillingen uppgår till 410 miljoner kronor och byggnaden innehåller omkring 16.000 kvadratmeter ythyrbar area.

NREP redo att köpa logistikhus för 4 mdr

NREP har stängt sin fjärde nordiska fond som nu gör sig redo att investera för 4 miljarder kronor. En portfölj logistikfastigheter har redan förvärvats för 900 miljoner kronor. Bakom fonden, som är byggd enligt klubbstruktur, finns bland annat SPP Livförsäkring och Vattenfalls Pensionsstiftelse.

Handelsbodarna siktar på köp för två miljarder

KF Fastigheter och Storebrandsägda SPP Livförsäkring gör en gemensam satsning genom att bilda Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB och initialt förvärvar det gemensamma bolaget sex handelsfastigheter. Målet är att man inom tre år ska förvalta klimatneutrala och miljövänliga fastigheter till ett värde av 2 miljarder kronor.

SPP förvärvar i Karlstad för 400 miljoner

Under våren 2006 förvärvade ett svenskt/norskt konsortium, med Sture Emanuelsson i spetsen, konferens- och kontorsfastigheten Hyttan 12 i Karlstad. Säljare var RBS Nordisk Renting. Nu har Scandinavian Property Group sålt fastigheten till SPP Fastigheter AB, ett dotterbolag till SPP Livförsäkring AB, alltså Storebrand.

Devotum satsar på tillväxt i väst

Owe Runesson har rekryterats av Devotum AB som Regionchef med ansvar för den västra regionen med kontor i Göteborg. Han …

Wallenstam säljer för halv miljard

Wallenstams värdering (tillika bokfört värde) per den 31 december 2005 uppgick till 389,7 miljoner kronor. De nu sålda fastigheterna ingick …

Wihlborgs köper av Diligentia för 2,4 mdr

Det blev Wihlborgs som ”högg” på det stockholmsbestånd som Skandias fastighetsbolag Diligentia haft ute till försäljning. Wihlborgs meddelade i torsdags …

Drott säljer Stockholmsfastighet med 15 mkr i vinst

Drott har sålt Smedsbacken 27 på Gärdet i Stockholm för 155 mkr. Fastigheten har en uthyrbar yta om 6 400 …