Senaste nyheterna om SPP


Celexa blir brittiskt

Det blir Aberdeen Asset Management Plc (AAM) som köper Celexa av Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (tidigare SPP ömsesidigt. AAM är ett …

Drotts bestånd värt 42 miljarder!

Drotts resultat före skatt uppgår till 1566 Mkr för 2000 (1247) och 1050 Mkr efter skatt (1059). Det senare motsvarar …

Hufvudstadens hyror ökade med över tio procent

Hufvudstaden gjorde ett resultat efter finansnetto på 509,4 Mkr (577). Genom ett utökat bestånd har hyresintäkterna ökat kraftigt, från 865,5 …

Inga lysande siffror från NCC

Nej det blev inga överraskande goda resultatnivåer från NCC i gårdagens bokslutskommuniké. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 2153 Mkr, …

Wihlborgs lyfte resultatet med 30 procent

Genom att resultaten från fastighetsförsäljningar trefaldigats under 2000 så kan Wihlborgs visa upp ett resultat som överglänser fjolårets med ca …

Vilken barometerdebut för SKB!

I år blev Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, etta i ”Fastighetsbarometern” för bostadsföretag. SKB fick 78 poäng av 100 möjliga. Företaget …

JM:s nya ägarbild

I förrgår meddelade JM om hur den nya ägarbilden i bolaget ser ut efter Skanskas försäljning av merparten av sina …

Fortsatt vinstökning hos Wihlborgs

Wihlborgs fortsätter att förbättra sitt resultat. Resultatförbättringen beror främst på ett högre resultat från fastighetsförsäljningar. Resultatet efter finansiella poster ökade …

Försiktiga Heba förbättrar vinsten

Heba redovisar för perioden jan-sept ett resultat efter finansnetto på 43 Mkr (41). Då ingår överskottsmedel från SPP med 3,1 …

SPP säljer i Göteborg och Helsingborg

Celexa Fastighetskapital har för SPP:s räkning sålt fastigheter i Göteborg och Helsingborg för totalt 133,8 Mkr. I Göteborg är det …

SPP säljer Malmöfastigheter till Stena

Celexa har för SPP:s räkning sålt fastigheterna Leonard 1 och Abel 14-15 i Möllevången i Malmö. Den totala köpeskillingen uppgår …

Peab visar glädjande resultatuppgång

Vid halvårsskiftet kan Peab visa upp sin största orderstock någonsin, 10025 Mkr att jämföra med 7130 Mkr vid samma tidpunkt …

Måttlig resultatökning för Diös

Exklusive jämförelsestörande poster är det en måttlig ökning av resultatet för Diös. Det lyfte från 44,1 Mkr under första halvåret …

Fastighetspartner åter på plus

Resultatutvecklingen i Fastighetspartner är återigen positiv. Efter finansnetto uppgår resultatet till 10 Mkr. I det ingår reavinster från fastighetsförsäljningar med …