Stadsutveckling

Kollektiva satsningar – men vissa nobbar

KLP:s koncern-vd blir så irriterad att han slänger på luren. Andra tycker att det är självklart att bidra till samarbete vid stadsutveckling.

SPP skriver solcellsavtal med dagligvarujätte

Den första solcellsanläggningen blir på Stora Coop Märsta – med en total takyta på 5.000 kvadratmeter. Anläggningen beräknas producera 230.000 …

Säljer handelsfastigheter för 1,6 mdr – se lista

Elva handelsfastigheter om totalt 63.500 kvm byter ägare i en storaffär. Läs om vilka fastigheter som ingår.

Hyresvärdar får betala 31 mkr i skadestånd

Begärde 0,4 mkr för mycket i hyra. Svea Hovrätt ändrar Tingsrättens tidigare dom gällande ett hyresavtals upphörande och hyresgästens (Q-Park) …

Skanska säljer sitt tidigare kontor i Malmö för 330 mkr

Säljer kontorsbyggnaden vid Drottningtorget.

SPP och Coop bryter

Gemensamt bolag skapades för 5 år sedan. Nu säljs fastigheter för 700 miljoner.

SPP slår till och köper hotell på Arlanda för över 1 miljard

SPP Fastigheter förvärvar Arlandahotell.

Handelsbanken hyr 9.000 kvm hos Norrporten

Norrportens senaste förvärv, Läkaren 10, skriver avtal med Handelsbanken och är med det fullt uthyrt.

Skanska säljer vid Uppsala Entré till SPP

Affär om 537 miljoner när nybyggt projekt får ny ägare.

Uppdrag: Att köpa fastigheter för 7 miljarder

Storebrandkoncernens svenska livbolag SPP vilka öka andelen fastigheter i sin portfölj till 11 miljarder från dagens cirka 4 miljarder.

Köper handelsfastigheter i Lund för 218 miljoner

Når ett bestånd om 800 miljoner. Handelsbodarna, KF Fastigheters och SPP:s gemensamma fastighetsbolag, har förvärvat ytterligare fastigheter ur KF:s bestånd. …

Newoffice får uppdrag av SPP

SPP har anlitat Newoffice för uthyrningsarbetet med Klaraporten på Vasagatan 8–10 i centrala Stockholm. SPP ska själva hyra 9.000 kvm …

Kesko skapar nytt fastighetsbolag om 1,8 mdr

Handelsföretag och pensionskapital i årets största affär i Finland. Detaljhandelskedjan Kesko,försäkringsbolaget Ilmarinen och Keskos pensionskassa har skapat en nytt gemensamt …

SPP köper i city för 25000 kr per kvm

Under sommaren förvärvade Storebrandsägda SPP tomträtten till fastigheten Fyrfotan 1 på Vasagatan 8-10 i Stockholm av Diligentia. Köpeskillingen uppgår till 410 miljoner kronor och byggnaden innehåller omkring 16.000 kvadratmeter ythyrbar area.