Castellum rensar ut för miljard – säljer till Klövern

Avyttrar bestånd med 25-procentig vakansgrad. Se vilka fastigheter som ingår. Därmed är första försäljningen genomförd.

Aberdeen säljer till Tristan för 900 miljoner

Fem handelsfastigheter, varav fyra i 08-området, ingår i affären – läs vilka.

Balder och AP3:s nya bolag köper för 2 miljarder

Gör storaffär med Aberdeen och köper 21 bostadsfastigheter. Se lista över vilka fastigheter som ingår.

Aberdeen köper Huvudsta Centrum för 150 miljoner

Gör tredje förvärvet i Sverige till fonden.

After Business 4e juni 2015

Fastighetsvärlden After Business är branschens mingel för ledande personer i fastighetsbranschen. Här har du möjlighet att träffa en potentiell samarbetspartner, kund eller kollega under mer avslappnade former. En mötesplats för att byta visitkort, erfarenheter och knyta nya kontakter.

Sveafastigheter förvärvar 34 omsorgsfastigheter

Pionjären har nått hela 57.000 kvm inom segmentet.

Klövern köper hus med Willys och McDonalds

Storbolagen Castellum och Klövern gör affär med varandra i Uppsala och Örebro.

Balder köper Kanoldhuset för 190 miljoner

Från Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan-Nordic förvärvar Balder Bö 92:3 i Göteborg, mer känt som Kanoldhuset. Fastigheten inrymmer 9 200 …

Priset för Stendörren i Huddinge: 272 miljoner

Affären officiell. Aberdeen säljer, som FV tidigare berättat (se relaterad länk), fastigheterna Magasinet 4, Stallet 3 och Vedboden 1 i …

Vasakronan köper Klara Zenit 4,35 miljarder

Största objektförvärvet någonsin. Med sikte på att öka inslaget handel och moderna kontor i sitt Stockholmsbestånd förvärvar Vasakronan hela kvarteret …

Kungsleden förvärvar i Malmö för 435 miljoner

Kungsleden köper sex kommersiella fastigheter bestående av kontor, butik och lager i Malmö för 435 miljoner kronor. Totalt omfattar fastigheterna en uthyrningsbar area om 34.000 kvadratmeter. Säljare i affären är Erling Pålsson och Mikael Hoffmann genom bolagen Er-Ho Bygg samt Skånska Indutrifastigheter.

Corem genomför en nyemission

Corems styrelse beslutade i fredags att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 200 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga …

Corem gör nyemission

Styrelsen för Corem Property Group AB har beslutat att genomföra en nyemission. I samband med detta planerar man att genomföra en notering på Nasdaq OMX Stockholm. Godkännande för noteringen har givits, förutsatt att erforderlig ägarspridning uppnås.
Corem räknar, enlig VD Rutger Arnhult (bilden), med att kunna förvärva fastigheter för mellan 1,2 och 1,5 miljarder kronor om nyemissionen blir fulltecknad.

Corem köper merparten av Nordums fastigheter

Corem Property Group AB förvärvar åtta fastigheter av Nordum Fastighetsfond 1. Köpeskillingen uppgår till 213 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt, och fastigheterna omfattar cirka 33500 kvadratmeter uthyrbar area.