Henrik Saxborn och Rutger Arnhult gör affär. Fastighetsbilder: CBRE.

Castellum rensar ut för miljard – säljer till Klövern

Castellum har sålt 21 fastigheter i Malmö och 7 fastigheter i Lund. Köpare är Klövern och försäljningspriset är 893 miljoner kronor. Vakansgraden i det sålda paketet är hela 25 procent och affären bidrar till att Castellum ytterligare pressar ner vakansgraden.

Castellum har tidigare berättat att man avser att sälja fastigheter för 4 miljarder kronor. Det som följd av det stora förvärvet av Norrporten i april i år (läs mer här). Nu har alltså den första delförsäljningen ägt rum.

CBRE var rådgivare till Castellum. Maqs har varit rådgivare åt Klövern.

Portföljen som nu säljs består av totalt 114.000 kvm, varav 21 fastigheter om totalt ca 88.000 kvm i Malmö samt 7 fastigheter om ca 26.000 kvm i Lund. Av de 28 fastigheterna är 9 tomträtter.

Hyresvärdet för 2016 uppgår till 120 miljoner kronor. Den ytmässiga vakansgraden är 25 procent. Genomsnittlig återstående kontraktstid är 3,2 år. Beståndet (som ingick i det tidigare dotterbolaget Briggen) har i Fastighetsvärldens ortsanalyser stuckit ut genom att länge dragits med vakanser som varit högre än i bolagets andra orter.

För Castellums del handlar det om den andra större försäljningen med ett större inslag av vakanser. I november 2015 avyttrades ett bestånd i Stockholmsområdet till Fastpartner för 822 miljoner (läs mer här). Vakansgradaen i det paketet var 30 procent.

– Det är i ungefär samma syfte som vi gör den här försäljningen. Vi ökar kvaliteten på vårt bestånd framöver och vi får även ner antalet förvaltningsenheter, säger Erika Olsén, CIO vid Castellum, till Fastighetsvärlden.

I beståndet som säljs till Klövern ingår såväl kontors- och butiksfastigheter som lager– och industrifastigheter. Genom försäljningen lämnar castellum till exempel området Bulltofta, så när som logistikanläggningen Gulsippan som ligger i närheten. Större hyresgäster i det avyttrade beståndet är Mio, DHL, Malmö kommun, Corsec och Purac.

Alla de avyttrade fastigheterna härstammar från Castellum (Norrporten ägde inga fastigheter i Malmö och Lund, men väl i Helsingborg).

Henrik Saxborn, Castellums koncernchef:

– I samband med förvärvet av Norrporten aviserade Castellum försäljningar om ca 4 miljarder kronor av fastigheter som inte utgör ett långsiktigt strategisk innehav – allt i syfte att stärka balansräkningen och skapa en bättre portfölj inför framtiden. Denna försäljning är ett första steg i detta och ger oss förutsättningar att renodla vår portfölj i Malmö och Lund till utvalda delmarknader.

Efter försäljningarna i nordvästra Stockholm och i Malmö/Lund så stiger per automatik Castellums uthyrningsgrad. Till det ska läggas att Norrportens bestånd hade en högre uthyrningsgrad än Castellums samt att Castellum snart tillträder den nya och fullt uthyrda kontorsfastigheten i Hagastaden i Stockholm.

Klöverns VD Rutger Arnhult:

– Detta förvärv innebär en ökning med drygt 50 procent av Klöverns bestånd i Malmö och mer än en fördubbling i Lund, vilket ger oss möjlighet att bli en betydligt starkare och mer konkurrenskraftig aktör på Öresunds fastighetsmarknad. Vi ökar även antalet unika hyresgäster med drygt 90 stycken.

Fastigheter som affären omfattar:
Malmö: Murman 7, 8 och 11, Stillman 40, Skjutsstallslyckan 3, Haken 3, Flygfyren 1, Flygvärdinnan 4, Flygledaren 3, Skevrodret 1, Höjdrodret 3, Lillgrund 5, Bjälken 3, Betongen 11, Nejlikebuketten 4 och 6, Vårbuketten 3, Brandnäven 1 och 2 samt Svedjenäven 3 och 4.
Lund: Annedal 9, Traktorn 2 och 4 (med Mio som hyresgäst i Novaområdet, läs mer här) och 4, Trumlan 1, Välten 4 och 5 samt Ådret 12.

Fastighetsvärlden Idag 2016-10-19

Fastigheten Flygvärdinnan 4 i Malmö. Bild: CBRE.
Fastigheten Flygvärdinnan 4 i Malmö. Bild: CBRE.
Fastigheten Murman 8 i Malmö. Bild: CBRE
Fastigheten Murman 8 i Malmö. Bild: CBRE
Fastigheten Traktorn 2 i Lund.
Fastigheten Traktorn 2 i Lund.

Fler Nyheter från förstasidan

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Tillbaka till förstasidan