Henrik Saxborn och Rutger Arnhult gör affär. Fastighetsbilder: CBRE.

Castellum rensar ut för miljard – säljer till Klövern

Castellum har sålt 21 fastigheter i Malmö och 7 fastigheter i Lund. Köpare är Klövern och försäljningspriset är 893 miljoner kronor. Vakansgraden i det sålda paketet är hela 25 procent och affären bidrar till att Castellum ytterligare pressar ner vakansgraden.

Castellum har tidigare berättat att man avser att sälja fastigheter för 4 miljarder kronor. Det som följd av det stora förvärvet av Norrporten i april i år (läs mer här). Nu har alltså den första delförsäljningen ägt rum.

CBRE var rådgivare till Castellum. Maqs har varit rådgivare åt Klövern.

Portföljen som nu säljs består av totalt 114.000 kvm, varav 21 fastigheter om totalt ca 88.000 kvm i Malmö samt 7 fastigheter om ca 26.000 kvm i Lund. Av de 28 fastigheterna är 9 tomträtter.

Hyresvärdet för 2016 uppgår till 120 miljoner kronor. Den ytmässiga vakansgraden är 25 procent. Genomsnittlig återstående kontraktstid är 3,2 år. Beståndet (som ingick i det tidigare dotterbolaget Briggen) har i Fastighetsvärldens ortsanalyser stuckit ut genom att länge dragits med vakanser som varit högre än i bolagets andra orter.

För Castellums del handlar det om den andra större försäljningen med ett större inslag av vakanser. I november 2015 avyttrades ett bestånd i Stockholmsområdet till Fastpartner för 822 miljoner (läs mer här). Vakansgradaen i det paketet var 30 procent.

– Det är i ungefär samma syfte som vi gör den här försäljningen. Vi ökar kvaliteten på vårt bestånd framöver och vi får även ner antalet förvaltningsenheter, säger Erika Olsén, CIO vid Castellum, till Fastighetsvärlden.

I beståndet som säljs till Klövern ingår såväl kontors- och butiksfastigheter som lager– och industrifastigheter. Genom försäljningen lämnar castellum till exempel området Bulltofta, så när som logistikanläggningen Gulsippan som ligger i närheten. Större hyresgäster i det avyttrade beståndet är Mio, DHL, Malmö kommun, Corsec och Purac.

Alla de avyttrade fastigheterna härstammar från Castellum (Norrporten ägde inga fastigheter i Malmö och Lund, men väl i Helsingborg).

Henrik Saxborn, Castellums koncernchef:

– I samband med förvärvet av Norrporten aviserade Castellum försäljningar om ca 4 miljarder kronor av fastigheter som inte utgör ett långsiktigt strategisk innehav – allt i syfte att stärka balansräkningen och skapa en bättre portfölj inför framtiden. Denna försäljning är ett första steg i detta och ger oss förutsättningar att renodla vår portfölj i Malmö och Lund till utvalda delmarknader.

Efter försäljningarna i nordvästra Stockholm och i Malmö/Lund så stiger per automatik Castellums uthyrningsgrad. Till det ska läggas att Norrportens bestånd hade en högre uthyrningsgrad än Castellums samt att Castellum snart tillträder den nya och fullt uthyrda kontorsfastigheten i Hagastaden i Stockholm.

Klöverns VD Rutger Arnhult:

– Detta förvärv innebär en ökning med drygt 50 procent av Klöverns bestånd i Malmö och mer än en fördubbling i Lund, vilket ger oss möjlighet att bli en betydligt starkare och mer konkurrenskraftig aktör på Öresunds fastighetsmarknad. Vi ökar även antalet unika hyresgäster med drygt 90 stycken.

Fastigheter som affären omfattar:
Malmö: Murman 7, 8 och 11, Stillman 40, Skjutsstallslyckan 3, Haken 3, Flygfyren 1, Flygvärdinnan 4, Flygledaren 3, Skevrodret 1, Höjdrodret 3, Lillgrund 5, Bjälken 3, Betongen 11, Nejlikebuketten 4 och 6, Vårbuketten 3, Brandnäven 1 och 2 samt Svedjenäven 3 och 4.
Lund: Annedal 9, Traktorn 2 och 4 (med Mio som hyresgäst i Novaområdet, läs mer här) och 4, Trumlan 1, Välten 4 och 5 samt Ådret 12.

Fastighetsvärlden Idag 2016-10-19

Fastigheten Flygvärdinnan 4 i Malmö. Bild: CBRE.
Fastigheten Flygvärdinnan 4 i Malmö. Bild: CBRE.
Fastigheten Murman 8 i Malmö. Bild: CBRE
Fastigheten Murman 8 i Malmö. Bild: CBRE
Fastigheten Traktorn 2 i Lund.
Fastigheten Traktorn 2 i Lund.

Missa inte! Cash is King

Den 30 november är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Cash is King. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Tillbaka till förstasidan