Sveafastigheter förvärvar 34 omsorgsfastigheter

Sveafastigheter Fund III  förvärvar Seniorbostäder i Sverige AB, innehavande en portfölj av 34 LSS-fastigheter. Beståndet summerar 14.000 kvm och den normala enheten är på 400–500 kvm.

Seniorbostäder i Sverige AB är ett privatägt bolag som har bedrivit verksamhet inom LSS under ca 20 år. Fastighetsbeståndet, som är spritt över södra och mellersta Sverige, kommer att ingå i Högkullen Omsorgsfastigheter AB (”Högkullen”) som ägs av Sveafastigheter tillsammans med Residenset som är delägare och asset manager. I det aktuella förvärvet finns ett geografiskt fokus på Värmland, Skåne och Mälardalen.

Högkullen tillträdde fastigheterna den 12 februari 2014, och utökade därmed beståndet till att omfatta 124 fastigheter med LSS-boenden. Totalt yta är cirka 57.000 kvm. Alla fastigheter är förvärvade från privata ägare och kommuner är hyresgäst till 90 procent. Det tyngsta beståndet finns mellan Vänern och Vättern och den enskilt tyngsta marknaden är Jönköping.

– Förvärvet av ytterligare 34 fastigheter befäster Högkullens position som Sveriges största privata fastighetsägare inom LSS. Beståndet kompletterar det befintliga innehavet utmärkt och stärker våra strategiska kluster av LSS-boenden, säger Mikael Pehrsson på Sveafastigheter.

LSS hänvisar till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) som är tänkt att ge funktionshindrade bra levnadsvillkor genom samordnat stöd. LSS-boenden är mindre, anpassade grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell service.

Nordier har varit säljarens rådgivare, medan MAQS och PwC har varit köparens rådgivare i transaktionen.

Residenset verkar inom fastighetsutveckling. Sedan 2005 har bolaget varit en ledande fastighetsägare inom omsorgsfastigheter.

Fastighetsvärlden Idag 2014-02-14

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan