Teesland på väg mot åtta miljarder

Fondförvaltaren Teesland iOG köper fastigheten Motellet 4 i Landskrona för 20 miljoner kronor av Bed & Bad. Direktavkastningen för affären …

Brinova och Peab gör affärer

Brinova säljer sitt femtioprocentiga innehav i Brunnshög Bostads AB, ett projekt i Lund som Brinova och Peab drivit tillsammans på …

Sweden Properties köper i Landskrona och Laxå

Fastighetsbolaget Sweden Properties har köpt fastigheter i Landskrona och Laxå för totalt 82 miljoner kronor. I Landskrona köper företaget 115 …

Brinova uppför varuhus åt BergendahlsGruppen

Brinova fullföljer exploateringsavtalet med Landskrona kommun genom nybyggnation av fastigheterna Gräset 19, Gräset 20 och del av Citadellstaden 1:1 i …

IT-profil förvärvar av Nor-Sve i Malmö

Nor-Sve Fastigheter har sålt 376 lägenheter i Lindängen i Malmö. Därmed har bolaget lämnat Malmö för att helt koncentrera sin …

Brinova i nya affärer

Brinova fullföljer ett exploateringsavtal med Landskrona kommun genom förvärv av fastigheterna Gräset 19, Gräset 20 och en del av Citadellstaden …

Mandamus säljer två bostadsfastigheter i Malmö

”Under december månad 2002 har Mandamus avyttrat två mindre bostadsfastigheter i Malmö för totalt 11 mkr. Försäljningen innebär en avyttringsvinst …

Mandamus lämnar fem orter

”Mandamus förvaltningsresultat för januari-september uppgick till 131 Mkr . Vid samma tid i fjol var samma siffra 114 Mkr. Utvecklingen …

Svenska Hus storköper i Landskrona

Det Göteborgsbaserade Svenska Hus har förvärvat 25 fastigheter i Landskrona i ett antal affärer. 12 av fastigheterna har köpts genom …

PNB levererar nya uppdrag

I något som ser ut som en flört med massmedia och finansmarknaden så levererar PNB en strid ström av nya …

PNB går från likviditetskris till offensiv

Så sent som för någon vecka sedan blev det bekant att Percy Nilsson tillskjuter nytt friskt kapital till PNB. Det …

Wihlborgs säljer stort bestånd i Åstorp

Wihlborgs säljer hela sitt fastighetsbestånd i Åstorp till Nor-Sve Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till norska Ingress Eiendom AS, som …

Allan Karlsson ny kapten på Bo01-skutan

Den nya styrelsen för Bo01 har som väntat utsett Allan Larsson till ny VD för den problemtyngda bomässan Bo01 Framtidsstaden …

Mandamus säljer fastigheter till Markarydsbostäder

Mandamus har sålt samtliga 27 bostadsfastigheter i Landskrona och sina 5 bostadsfastigheter i Markaryd till Markarydsbostäder. Totalt omfattar försäljningen cirka …