Acta samordnar bostadsförvaltning

De av Acta ägda företagen Graflunds och Markarydsbostäder ska slås samman till en enda organisation. Graflunds förvaltar idag bostadsfastigheter med 8200 lägenheter och Markarydsbostäder 8500. Bolagen har sedan en tid haft ett visst samarbete och detta har visat på att en sammanslagning skulle stärka förvaltningen ytterligare.

Teesland på väg mot åtta miljarder

Fondförvaltaren Teesland iOG köper fastigheten Motellet 4 i Landskrona för 20 miljoner kronor av Bed & Bad. Direktavkastningen för affären …

Brinova och Peab gör affärer

Brinova säljer sitt femtioprocentiga innehav i Brunnshög Bostads AB, ett projekt i Lund som Brinova och Peab drivit tillsammans på …

Sweden Properties köper i Landskrona och Laxå

Fastighetsbolaget Sweden Properties har köpt fastigheter i Landskrona och Laxå för totalt 82 miljoner kronor. I Landskrona köper företaget 115 …

Brinova uppför varuhus åt BergendahlsGruppen

Brinova fullföljer exploateringsavtalet med Landskrona kommun genom nybyggnation av fastigheterna Gräset 19, Gräset 20 och del av Citadellstaden 1:1 i …

IT-profil förvärvar av Nor-Sve i Malmö

Nor-Sve Fastigheter har sålt 376 lägenheter i Lindängen i Malmö. Därmed har bolaget lämnat Malmö för att helt koncentrera sin …

Brinova i nya affärer

Brinova fullföljer ett exploateringsavtal med Landskrona kommun genom förvärv av fastigheterna Gräset 19, Gräset 20 och en del av Citadellstaden …

Mandamus säljer två bostadsfastigheter i Malmö

”Under december månad 2002 har Mandamus avyttrat två mindre bostadsfastigheter i Malmö för totalt 11 mkr. Försäljningen innebär en avyttringsvinst …

Mandamus lämnar fem orter

”Mandamus förvaltningsresultat för januari-september uppgick till 131 Mkr . Vid samma tid i fjol var samma siffra 114 Mkr. Utvecklingen …

Svenska Hus storköper i Landskrona

Det Göteborgsbaserade Svenska Hus har förvärvat 25 fastigheter i Landskrona i ett antal affärer. 12 av fastigheterna har köpts genom …

PNB levererar nya uppdrag

I något som ser ut som en flört med massmedia och finansmarknaden så levererar PNB en strid ström av nya …

PNB går från likviditetskris till offensiv

Så sent som för någon vecka sedan blev det bekant att Percy Nilsson tillskjuter nytt friskt kapital till PNB. Det …

Wihlborgs säljer stort bestånd i Åstorp

Wihlborgs säljer hela sitt fastighetsbestånd i Åstorp till Nor-Sve Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till norska Ingress Eiendom AS, som …

Allan Karlsson ny kapten på Bo01-skutan

Den nya styrelsen för Bo01 har som väntat utsett Allan Larsson till ny VD för den problemtyngda bomässan Bo01 Framtidsstaden …