Förvärvar barockslott av LO

”Har försökt förvärva detta i omgångar i nästan 10 år.”

Signatur med köp i Landskrona

Signatur Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter för 105 MSEK i Landskrona.

Powder-Trans hyr 3.000 kvm av Acrinova

Acrinova meddelar att Powder-Trans flyttar in i fastigheten Bulten 6 på Fartygsgatan 25 i Landskrona.

Pågen etablerar sig i Landskrona

Bagerikoncernen Pågen och Landskrona stad är överens om ett markförvärv m 40 hektar för ett nytt bageri i Landskrona.

Logicenters ökar i Landskrona – köper och hyr ut

Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar nu sitt samarbete. Parterna har tecknat ett avtal som avser utveckling samt uthyrning av en logistikanläggning i Landskrona i Skåne.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Nagel-Group hyr 12.000 kvm av Logicenter

Nu ska Europas största logistikföretag inom livsmedel Nagel-Group flytta in i Logicenters anläggning i Landskrona. Det står klart när parterna skrivit ett 15-årigt hyresavtal avseende en 12.000 kvm stor yta i Logicenters befintliga fastighet.

Svenska Hus säljer bostäder i Landskrona

Svenska Hus säljer fem bostadsfastigheter med en uthyrningsbar yta på cirka 2.700 kvadratmeter och 38 lägenheter i Landskrona.

K-Fastigheter gör mindre köp i centrala Landskrona

K-Fastigheter har förvärvat två bostadsfastigheter med sammanlagt 29 hyreslägenheter i centrala Landskrona.

Logicenters förvärvar hajpade e-handelsjättens lager

Logicenters förvärvar NA-KD:s nya och 23.000 kvm stora logistiklager i Skåne. E-handelsföretaget kommer fortsatt att bedriva sin verksamhet i fastigheten.

Logistea nästan i mål med affären för 841 miljoner

Försäljningsprocessen pausades i början av pendemin. Nu är parterna nästan i mål.

Planerar sälja till Blackstone – för 841 miljoner

Affären avbröts av Covid19 i våras – nu återupptas processen.

SHH får markanvisning i Landskrona

SHH har tecknat avtal med Landskrona stad om markanvisning avseende byggrätter för 53 radhus  som ska byggas i området Borstahusen i …

Brinova konverterar kontor till bostäder

Som ett led i att minska Brinovas kommersiella innehåll konverteras cirka totalt 2.800 kvm kontorsytor i olika orter till 42 bostadslägenheter.