SBB går in i Landskrona Stadsutveckling

Genom en riktad nyemisson har SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, blivit delägare i Landskrona Stadsutveckling AB.

Nordr erhåller markanvisning i Borstahusen

Nordr har tilldelats en markanvisning för Svingen 1, i Borstahusen utanför Landskrona. Anvisningen omfattar totalt 6 945 kvadratmeter färdig byggrätt som ska inrymma ett flerbostadshus om 48 bostäder, samt tio radhus

Acrinova hyr ut i Landskrona

Acrinova har tecknat hyresavtal med industrikoncernen Freudenberg och uppför ännu en ny fastighet i Landskrona.

Bygger 1.500 kvm åt bageri i Landskrona

Acrinova har tecknat hyresavtal med Lindells Bageri och kommer att bygga ytterligare en fastighet i Landskrona.

 

Acrinova hyr ut och bygger i Landskrona

Acrinova meddelar i dag att bolaget tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Skåne/Regionfastigheter. Avtalet medför att Folktandvården Skåne AB kommer att flytta in i en fastighet som ska uppföras på Järvgatan i Landskrona.

Förvärvar barockslott av LO

”Har försökt förvärva detta i omgångar i nästan 10 år.”

Signatur med köp i Landskrona

Signatur Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter för 105 MSEK i Landskrona.

Powder-Trans hyr 3.000 kvm av Acrinova

Acrinova meddelar att Powder-Trans flyttar in i fastigheten Bulten 6 på Fartygsgatan 25 i Landskrona.

Pågen etablerar sig i Landskrona

Bagerikoncernen Pågen och Landskrona stad är överens om ett markförvärv m 40 hektar för ett nytt bageri i Landskrona.

Logicenters ökar i Landskrona – köper och hyr ut

Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar nu sitt samarbete. Parterna har tecknat ett avtal som avser utveckling samt uthyrning av en logistikanläggning i Landskrona i Skåne.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Nagel-Group hyr 12.000 kvm av Logicenter

Nu ska Europas största logistikföretag inom livsmedel Nagel-Group flytta in i Logicenters anläggning i Landskrona. Det står klart när parterna skrivit ett 15-årigt hyresavtal avseende en 12.000 kvm stor yta i Logicenters befintliga fastighet.

Svenska Hus säljer bostäder i Landskrona

Svenska Hus säljer fem bostadsfastigheter med en uthyrningsbar yta på cirka 2.700 kvadratmeter och 38 lägenheter i Landskrona.

K-Fastigheter gör mindre köp i centrala Landskrona

K-Fastigheter har förvärvat två bostadsfastigheter med sammanlagt 29 hyreslägenheter i centrala Landskrona.