Finansiering

Senaste nyheterna om Finansiering.


Proptech Farm går in i Propstreet

Propstreet tar in ytterligare kapital för att öka takten i internationalisering för bolagets digitala investeringslösningar.

Handelsbanken: Grön finansieringsvåg fortsätter

Handelsbanken konstaterar att den gröna finansieringstrenden inte har ebbat ut på grund av pandemin, det skriver banken i en ny fastighetsrapport som presenteras under tisdagen.

Atrium Ljungberg lånar 920 mkr av Nordiska Investeringsbanken

Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt banklån med Nordiska Investeringsbanken om 920 miljoner kronor. Lånet är icke säkerställt med en …

Finansinspektionen ser faror i kommersiella fastigheter

Anser att det finns tydliga risker i kommersiella fastighetsmarknaden och kommer att kräva att bankerna avsätter mer kapital.

Hemsö lånar till 2,02 procent på 20 år

Hemsö har tecknat ett nytt bilateralt låneavtal om 75 miljoner euro via en tysk ”Schuldschein-upplåning”. Lånet är icke säkerställt, amorteringsfritt …

Branschen dubblade obligationslånen på tre år

En allt större del av de svenska fastighetsbolagens finansiering kommer från kapitalmarknaden. På sju år har andelen trefaldigats. Kapitalmarknadsfinansiering står …

Är århundradets stora räntefest över nu?

Den stora frågan är hur mycket högre räntor vi ska förvänta oss? Linus Ericsson guidar oss in i framtiden.

Victoria Park sänker sina räntor

Lånar samtidigt mer för nya investeringar. Genom att teckna ett nytt finansieringsavtal sänker Victoria Park sin genomsnittliga ränta från 2,6 …

Rikshem lockar till sig grönt kapital

Ökat intresse bland investerare att bidra till en bättre miljö. Inför en miljöupprustning och ROT-renovering av 1280 lägenheter i Gränby i …

Tyska pbb finansierade Areims stora köp

Internationella banker ökar igen. Några av de internationella bankerna gör åter allt större avtryck på den svenska fastighetsmarknaden. Nu berättar pbb …

Obligationer möjliggör 89 procents belåning

Efter att ha förvärvat bostadsfastigheter för dryga 700 miljoner har beståndet nu finansierats till 89 procent genom banklån och obligationer.

Längre räntebindning hos Klövern

Nyligen har Klövern räntesäkrat 2,9 miljarder av låneportföljen med ränteswappar med löptider på fem till tio år och en genomsnittlig …

Lånar till 3 % i fast ränta

Hufvudstaden har genomfört sin tredje emission om 500 mkr under bolagets MTN-program med en låneram om 2 mdr. Obligationslånet har …

Bättre resultat men tuff finansiering för SveaReal

Kapitaltillskott sannolikt nödvändigt för bolaget.