Senaste nyheterna om Finansiering


Ny kapitalkälla ger Tessin möjlighet att låna ut 600 mkr

Tessin Nordic Holding tecknar avsiktsförklaring med den europeiska kapitalförvaltaren Pollen Street Capital managed funds om 600 miljoner kronor i finansiering för byggkreditiv. Lånet till fastighetsutvecklare ska möjliggöra flertalet bostadsprojekt i Sverige.

Grön finansiering på frammarsch

”Någonstans måste man se regelverken som affärsdrivande oavsett vad man tycker om dem.”

K-fastigheters vd om försäljningen i Danmark

Ser stora möjligheter att starta ännu fler projekt i Sverige.

Alternativ till banken växer

Crowdfunding kompletterat med institutionellt kapital ger bolaget större möjlighet att finansiera fastighetsprojekt.

KlaraBo förlänger lån om 365 Mkr

KlaraBo förlänger befintligt lån om 365 mkr till hösten 2026 – det utgör cirka sju procent av totala lånestocken. Bolaget har inga ytterligare krediter som förfaller under 2023 eller 2024.

Kvalitena dementerar insolvensrykte

Uppgifterna om att Kvalitena ska vara på obestånd, stämmer inte skriver Kvalitena i ett pressmeddelande. Nu jobbar bolaget med en plan för att stärka balansräkningen vilken kan innebära försäljning av tillgångar, något Di var först med att rapportera.

Lanserar medlemsklubb för fastighetslån

Jonas Björkman och Erik Nordin, grundarna av Tessin, lanserar Akela Lending Club – en exklusiv medlemsklubb för högavkastande fastighetslån.

Nordika tar in 2,35 mdr i nytt kapital

Nordika har tagit in 2,35 miljarder kronor i nytt kapital från flera globala institutionella investerare.

Proptech Farm går in i Propstreet

Propstreet tar in ytterligare kapital för att öka takten i internationalisering för bolagets digitala investeringslösningar.

Handelsbanken: Grön finansieringsvåg fortsätter

Handelsbanken konstaterar att den gröna finansieringstrenden inte har ebbat ut på grund av pandemin, det skriver banken i en ny fastighetsrapport som presenteras under tisdagen.

Atrium Ljungberg lånar 920 mkr av Nordiska Investeringsbanken

Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt banklån med Nordiska Investeringsbanken om 920 miljoner kronor. Lånet är icke säkerställt med en …

Finansinspektionen ser faror i kommersiella fastigheter

Anser att det finns tydliga risker i kommersiella fastighetsmarknaden och kommer att kräva att bankerna avsätter mer kapital.

Hemsö lånar till 2,02 procent på 20 år

Hemsö har tecknat ett nytt bilateralt låneavtal om 75 miljoner euro via en tysk ”Schuldschein-upplåning”. Lånet är icke säkerställt, amorteringsfritt …

Branschen dubblade obligationslånen på tre år

En allt större del av de svenska fastighetsbolagens finansiering kommer från kapitalmarknaden. På sju år har andelen trefaldigats. Kapitalmarknadsfinansiering står …