Fastator

Senaste nyheterna om Fastator.


Point med ställningstagande – bygger inte på gröna ytor

Fastators innehavsbolag Point Properties bygger inte på grön mark. Nu har bolaget släppt en film hur man vill bygga stadskärnor utan att ta jordbruksmark i anspråk.

Fastator ingår nytt JV – siktar mot Mälardalen

Fastator blir den största enskilda investeraren i det nyetablerade JV-bolaget Vrefast – partner blir Vrenen. Det nya bolaget är inriktat på bostadsfastigheter primärt i Mälardalen med fokus på förvaltning, hållbarhet och driftoptimering.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

Företagsparken förvärvar i Kungsbacka för 190 mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat två fastigheter i Kungsbacka med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 190 miljoner kronor.

Företagsparken förvärvar i 08-området för 130 mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat fyra fastigheter i Stockholmsområdet med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 130 miljoner kronor.

Fastatorbolag förvärvar för 385 mkr

Fastator går vidare på bred front och köper en fastighet i Motala samt via sina innehavsbolag Point och Företagsparken fastigheter i Höganäs och Strömstad.

Förvärvar för 780 mkr

108.000 kvm. Avyttrar samtidigt, i Sydsverige för 245 miljoner.

Fastatorbolag förvärvar för 140 miljoner

Fastatorbolagen Företagsparken och Vivskä förvärvar fastigheter för 140 miljoner kronor.

Fastators jv-bolag med Broadgate köper för 145 mkr

Fastators jv-bolag med Broadgate förvärvar för 145 miljoner kronor.

Företagsparken förvärvar för 160 mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby för totalt 160 miljoner kronor.

Nytt JV köper för 357 mkr – tar upp kampen med Nyfosa

Ska bli ett transaktionsintensivt bolag. Målet är att växa med en miljard årligen.

”Buslåda” ger Fastator energi till ytterligare affärer

800 miljoner kronor i ”startkapital”.

Köper bostäder för 116 miljoner – vill expandera

Svenska Bostadskompaniet förvärvar ytterligare två bostadsfastigheter centralt i Skövde samt en bostadsfastighet i centrala Falköping med ett totalt fastighetsvärde om 116 MSEK.

Fastator blir delägare i Svenska Bostadskompaniet

Fastator har ingått avtal om att förvärva 50% av SBK Svenska Bostadskompaniet AB genom att teckna aktier i en nyemission som möjliggör för bolaget att fortsätta sin tillväxtresa.