Welandson och Nordstjernan tar greppet

När Studentbostäder i Norden genomför sin företrädesemission så är utspädningseffekten 60 procent eller mer. Ett par investerare är beredda att bli nya storägare genom garantiåtaganden.

Annons

Bland de som finns med som stora garanter till företrädesemissionen finns Gösta Welandson genom bolag samt Nordstjernan. Exakt hur stor ägarandel de kommer att få bestäms först när teckningstiden löper ut.

Delar av emissionen har några befintliga storägare redan åtagit sig att teckna, totalt 146 mkr av hela emissionen på 331 mkr. Teckningsgarantin fattar således resterande del och det motsvarar cirka 33 procents ägande i bolaget. Till det kommer att en garantiersättning på 15 procent av det garanterade beloppet som kan komma att erläggas som nyemitterade aktier och i det fallet motsvarar det garanterade beloppet cirka 36 procents ägarandel efter emissionen.

Klart är att SBB som äger 15 procent i Studentbostäder kommer försvara sitt ägande och teckna motsvarande andel i emissionen, likaså gör Svea Bank.

Däremot kommer Fastator, bolagets största ägare idag, inte teckna fullt ut. Ägarandelen lär sjunka ned mot 11 procent mot de dryga 24 procent bolaget ägare idag. Bolagets näst största ägare idag, Otre Fund med nära 22 procent, kommer teckna nya aktier men det framgår inte i Studentbostäders pressmeddelande om man kommer teckna en andel som motsvarar dagens ägande.

Beroende på övriga aktieägares beredskap att satsa friska pengar är det således möjligt att såväl Welandson som Nordstjernan kan finnas med bland de fem största ägarna i bolaget senare i höst.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan