Etikett: Studentbostäder i Norden

Senaste nyheterna om Etikett: Studentbostäder i Norden.


Studentbostäder får avstånd med att betala skuld

Ekonomiskt pressade Studentbostäder i Norden har erhållit anstånd gällande betalning av redovisad mervärdeskatt om 50 miljoner kronor. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

SBS refinansierar krediter om 770 mkr

Pressade Studentbostäder i Norden AB har under december och januari refinansierat banklån om cirka 770 miljoner kronor vilket sänker snitträntan och förlänger ränte- och kapitalbindningen.

Pressade SBS kan få helt ny styrelse

Styrelsen för Studentbostäder i Norden (SBS) har mottagit förslag från aktieägarna Otre Fund LP, Fastator och SBB, vilka tillsammans representerar 40,72 procent av aktierna och rösterna, i SBS, om att ersätta styrelsen i sin helhet

SBS vd: ”Läget
 är 
utmanande”

Förvaltningsresultatet för Studentbostäder i Norden minskade till 0 (10) under tredje kvartalet. Vd:n konstaterar att bolaget är nedtyngt av det höga ränteläget där man har en för hög belåning för dagens marknadsräntor.

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

”Studentbostäder behöver sälja av bestånd”

Studentbostäder i Norden behöver sälja av sitt bestånd för att inte hamna i rekonstruktion. Det skriver Di om det tungt belånade bolaget.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Storförsäljning och nyemission ska rädda Studentbostäder

Vill sälja 25 procent av beståndet samt göra nyemission om 100 mkr.

Köper studentbostäder för en halv miljard

Studentbostäder i Norden (SBS) har avtalat om att förvärva ett studentbostadskomplex i Köpenhamn. Det underliggande fastighetsvärdet är 480 miljoner miljoner kronor.

Studentbostäder köper i Örebro för 128 mkr

Studentbostäder i Norden (SBS) har ingått avtal med Urbano, dotterbolag till Amasten, om att förvärva en fastighet med 92 studentlägenheter i Örebro. Priset är 128 miljoner kronor.

SBS tecknar grönt elavtal

Studentbostädr i Norden har tecknat ett ramavtal med Dalakraft om 100 procent grön el för hela fastighetsbeståndet i Sverige och därigenom förbrukningen för över 4.000 studenter.

SBS byter namn

Studentbostäder i Sverige AB byter namn till Studentbostäder i Norden AB.