Räddningsaktion för Studentbostäder i Norden

En planerad försäljning skrinläggs, obligationsvillkoren omförhandlas, en tidigare ”akutemission” går tillbaka och en ny garanterad företrädesemission genomförs. Full aktivitet råder för att lyckas rädda Studentbostäder i Norden.

Bolaget Studentbostäder i Nordens finansiella ställning har försämrats kraftigt genom det nya ränteläget samt de stora projektinvesteringar man är mitt inne i.  Nu genomför det pressade bolaget en rad åtgärder samtidigt där en av de viktigaste är en fullt garanterad företrädesemission om 331 miljoner kronor.

Men det är flera andra saker som sker samtidigt. Ett skriftligt förfarande har inletts för att ändra villkoren i ett obligationslån. Det kommer bland annat innebära att bolaget gör en delamortering om 120 mkr efter att beslut om företrädesemissionen gått igenom. Räntan på lånet ska dessutom kapitaliseras den 15 november varje år och lånet återbetalas under 2026. Även flera delamorteringar ska ske under den förlängda löptiden. Obligationsinnehavare som representerar 63,8 procent av obligationsbeloppet har åtagit sig att rösta för förslaget.

Bolaget meddelar dessutom att den planerade försäljningen i Köpenhamn skrinläggs. Portföljen med ett uppgivet värde om 2,1 miljarder skulle avyttras och i somras uppgav man att det skulle resultera i en förlust om 170 mkr. Nu väljer man att själv fortsätta utveckla fastigheterna i Köpenhamn och inte fullfölja avyttringen.

I somras planerades en riktad emission samt en företrädesemission. Bolaget fick då in 50 mkr i förskott. Dessa emissioner genomförs nu inte och förskottet kvittas mot deltagande i den nu planerade emissionen.

Storägare i bolaget är Fastator (24,5%), Otre Fund LP (21,8) och SBB (15%). Därefter finns bland annat Svea Bank, Träbyn Invest AB, Lars Rrunby, Familjen Kamprads stiftelse, Henric Wiman och Gadd & Cie SA. De tio största ägarna kontrollerar 77 procent av aktierna.

– Genom företrädesemissionen och ändringen av obligationsvillkoren stärker vi bolagets finansiella ställning och får väsentligt bättre förutsättningar att fortsätta utveckla Studentbostäder i Norden och erbjuda studenterna moderna och effektiva studentboenden. Fokus just nu är att färdigställa projekten i Spånga och Norrköping vilket kommer öka hyresvärdet med sammanlagt cirka 98 miljoner kronor, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden AB

I samband med företrädesemissionen har bolaget erhållit teckningsåtaganden med sedvanliga villkor uppgående till cirka 146 miljoner kronor, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av bolagets större befintliga aktieägare, bland annat Otre Fund LP och SBB.

Därutöver har bolagets styrelseordförande Jan-Erik Höjvall åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen, uppgående till cirka 1,1 mkr.

De befintliga aktieägarna Fastator, SBB och Svea Bank har meddelat sin avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen genom kvittningen. SBB har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande 49,6 mkr, varav 20 mkr förväntas tecknas genom kvittningen. Svea Bank har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande 21,8 mkr, varav 20 MSEK förväntas tecknas genom kvittningen. Fastator har åtagit sig att teckna 10 mkr i företrädesemissionen genom kvittningen.

Därutöver har vissa av bolagets befintliga aktieägare och externa investerare, däribland Gösta Welandson via bolag, Nordstjernan och bolagets styrelseordförande Jan-Erik Höjvall lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor om sammanlagt cirka 185 mkr, motsvarande cirka 56 procent av företrädesemissionen. Därmed omfattas företrädesemissionen i sin helhet av lämnade teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

För det fall att företrädesemissionen fulltecknas kommer företrädesemissionen att omfatta sammanlagt 331 mkr, varav 50 mkr förväntas utgöras av kvittningen och 281 mkr kommer att tillföras bolaget, före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 10 mkr exklusive garantiersättning. Bolaget avser använda nettolikviden om cirka 271 mkr till följande ändamål angivna i prioritetsordning.

  • Cirka 120 mkr ska användas till att amortera på Obligationerna.
  • Cirka 90 mkr ska användas till att färdigställa utvecklingsprojekten i Spånga och Norrköping.
  • Cirka 61 mkr ska användas till Bolagets löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital.

Med anledning av företrädesemission har styrelsen för Studentbostäder beslutat att senarelägga offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2023 till den 30 november (tidigare 9 november).

Fler Nyheter från förstasidan

Allvarlig olycka med bygghiss i Sundbyberg

”Allvarligt skadade”.

Köper 6.500 kvm centralt

Majoritet av hyresgästerna är offentligt finansierade. Planerar egen coworking i fastigheten.

Gorosch: ”Bli mer som ett swat-team”

Berättar för FV hur Catella ska återvända till fornstora höjder.

Final: Fem kan vinna Årets lokalkonsult 2023

Fem nominerade. Läs även om vinnarna sedan starten.

Kommun köper av SBB

FV summerar affärer för 1,4 miljarder kronor.

Läs utdrag ur boken ”Erik Paulsson – Superentreprenören”

FV publicerar utdrag som berättar om Erik Paulssons fantastiska resa. Läs även om ett flertal branschprofiler som berättar om sina möten med Paulsson.

Köper för miljard av Ica

Bolagets största transaktion hittills.

Bantar HK med 30 procent i centrala Stockholm

Letat lämpliga lokaler sedan början av 2023. Stannar inom fastigheten.

Juryns val: Gör bäst affärer – fem nominerade

Meriterad jury nominerar Årets transaktionskonsult. Läs även om vinnarna sedan starten.

Erik Skalin lämnar JLL

Jobbat med uthyrning i 20 år.

Gorosch till Catella

Blir ny vd för Corporate Finance Sverige.

Chocksänkning av räntan kan vänta under 2024

Enligt prissättningen på räntemarknaden väntas en chocksänkning av styrräntan 2024 och Europeiska centralbanken väntas ta täten.

Joachim Kuylenstierna lämnar vd-jobbet

Efter granskning: Inga oegentligheter i Fastator. ”För bolagets bästa avgår jag.”

Vann budkamp om hett hotell – premiärköp i Sverige

Rekordstort intresse för fastighet i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan