Räddningsaktion för Studentbostäder i Norden

En planerad försäljning skrinläggs, obligationsvillkoren omförhandlas, en tidigare ”akutemission” går tillbaka och en ny garanterad företrädesemission genomförs. Full aktivitet råder för att lyckas rädda Studentbostäder i Norden.

Annons

Bolaget Studentbostäder i Nordens finansiella ställning har försämrats kraftigt genom det nya ränteläget samt de stora projektinvesteringar man är mitt inne i.  Nu genomför det pressade bolaget en rad åtgärder samtidigt där en av de viktigaste är en fullt garanterad företrädesemission om 331 miljoner kronor.

Men det är flera andra saker som sker samtidigt. Ett skriftligt förfarande har inletts för att ändra villkoren i ett obligationslån. Det kommer bland annat innebära att bolaget gör en delamortering om 120 mkr efter att beslut om företrädesemissionen gått igenom. Räntan på lånet ska dessutom kapitaliseras den 15 november varje år och lånet återbetalas under 2026. Även flera delamorteringar ska ske under den förlängda löptiden. Obligationsinnehavare som representerar 63,8 procent av obligationsbeloppet har åtagit sig att rösta för förslaget.

Bolaget meddelar dessutom att den planerade försäljningen i Köpenhamn skrinläggs. Portföljen med ett uppgivet värde om 2,1 miljarder skulle avyttras och i somras uppgav man att det skulle resultera i en förlust om 170 mkr. Nu väljer man att själv fortsätta utveckla fastigheterna i Köpenhamn och inte fullfölja avyttringen.

I somras planerades en riktad emission samt en företrädesemission. Bolaget fick då in 50 mkr i förskott. Dessa emissioner genomförs nu inte och förskottet kvittas mot deltagande i den nu planerade emissionen.

Storägare i bolaget är Fastator (24,5%), Otre Fund LP (21,8) och SBB (15%). Därefter finns bland annat Svea Bank, Träbyn Invest AB, Lars Rrunby, Familjen Kamprads stiftelse, Henric Wiman och Gadd & Cie SA. De tio största ägarna kontrollerar 77 procent av aktierna.

– Genom företrädesemissionen och ändringen av obligationsvillkoren stärker vi bolagets finansiella ställning och får väsentligt bättre förutsättningar att fortsätta utveckla Studentbostäder i Norden och erbjuda studenterna moderna och effektiva studentboenden. Fokus just nu är att färdigställa projekten i Spånga och Norrköping vilket kommer öka hyresvärdet med sammanlagt cirka 98 miljoner kronor, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden AB

I samband med företrädesemissionen har bolaget erhållit teckningsåtaganden med sedvanliga villkor uppgående till cirka 146 miljoner kronor, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av bolagets större befintliga aktieägare, bland annat Otre Fund LP och SBB.

Därutöver har bolagets styrelseordförande Jan-Erik Höjvall åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen, uppgående till cirka 1,1 mkr.

De befintliga aktieägarna Fastator, SBB och Svea Bank har meddelat sin avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen genom kvittningen. SBB har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande 49,6 mkr, varav 20 mkr förväntas tecknas genom kvittningen. Svea Bank har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande 21,8 mkr, varav 20 MSEK förväntas tecknas genom kvittningen. Fastator har åtagit sig att teckna 10 mkr i företrädesemissionen genom kvittningen.

Därutöver har vissa av bolagets befintliga aktieägare och externa investerare, däribland Gösta Welandson via bolag, Nordstjernan och bolagets styrelseordförande Jan-Erik Höjvall lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor om sammanlagt cirka 185 mkr, motsvarande cirka 56 procent av företrädesemissionen. Därmed omfattas företrädesemissionen i sin helhet av lämnade teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

För det fall att företrädesemissionen fulltecknas kommer företrädesemissionen att omfatta sammanlagt 331 mkr, varav 50 mkr förväntas utgöras av kvittningen och 281 mkr kommer att tillföras bolaget, före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 10 mkr exklusive garantiersättning. Bolaget avser använda nettolikviden om cirka 271 mkr till följande ändamål angivna i prioritetsordning.

  • Cirka 120 mkr ska användas till att amortera på Obligationerna.
  • Cirka 90 mkr ska användas till att färdigställa utvecklingsprojekten i Spånga och Norrköping.
  • Cirka 61 mkr ska användas till Bolagets löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital.

Med anledning av företrädesemission har styrelsen för Studentbostäder beslutat att senarelägga offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2023 till den 30 november (tidigare 9 november).

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan