Storförsäljning och nyemission ska rädda Studentbostäder

Den ambitiösa satsningen på ett noterat fastighetsbolag renodlat på studentbostäder har nu betydande finansiella problem. Balansräkningen måste både bantas och förstärkas.

Annons

För att åtgärda dessa avser Studentbostäder i Norden (SBS) nu att avyttra en betydande del av beståndet, en avsiktsförklaring kring en försäljning av fastigheter för 2,1 miljarder finns på plats. Dessutom avser man att göra en nyemission om 100 mkr. Likviditeten i bolaget är pressad så delar av emissionen görs som en riktad emission där bolaget nu omgående får en kapitalinjektion om 50 mkr.

Även om halvårsresultatet innehåller ett något förbättrat förvaltningsresultat så har bolagets satsning på kort räntebindning nu skapat ett läge där de ökande räntekostnaderna tydligt påverkar viktiga nyckeltal.
Med en belåningsgrad på 71 procent innebär det att bolaget nu har en räntetäckningsgrad på 1,3.
Halvårsresultatet påverkas tydligt av en nedvärdering av beståndet med –326 mkr vilket gav ett totalresultat om –152 mkr, med en positiv inverkan från uppskjuten skatt om 136 mkr.

Förutom förfall av olika lån om drygt 750 mkr de kommande 12 månaderna har bolaget även ett finansieringsbehov för att kunna slutföra pågående nyproduktion. Det är i det ljuset man ska se de nu vidtagna åtgärderna-

Den föreslagna nyemissionen sker i två steg. Dels en riktad nyemission till tre av de största aktieägarna, Fastator SBB och Svea Bank om totalt 50 mkr. Dels en efterföljande företrädesemission för övriga ägare om ytterligare 50 mkr. Teckningskursen är satt till 1 krona per aktie. I företrädesemissionen har Otre Fund LP, en ytterligare av Bolagets större ägare, åtagit att delta och teckna aktier till totalt 20 mkr-

Skälet till att emissionerna omgående inleds med en riktad emission, utan något krav på prospekt, är att tillgodose Bolagets likviditetsbehov på kort sikt. Företrädesemissionen, i sin tur, kräver prospekt och kommer ta längre tid att genomföra.

Under torsdagen meddelade bolaget även att man ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om avyttring av sin fastighetsportfölj i Köpenhamn till ett överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna om totalt ca 2,1 miljarder kronor. Tänkt förvärvare är en institutionell investerare.Bolagets finansiella rådgivare i denna transaktion är Catella.

I portföljen ingår bland annat en fastighet som Studentbostäder ännu inte tillträtt och som följaktligen inte upptagits i Studentbostäders räkenskaper.
Enligt preliminära beräkningar innebär de finansiella effekterna vid en överlåtelse på dessa villkor att Studentbostäder kommer att redovisa en förlust om ca 170 mkr, motsvarande ca 0,77 kronor per aktie, baserat på tillgångarnas bokförda värde per den 30 juni 2023.

Avsikten är att köparen ska tillträda portföljen i två omgångar. Det ena tillträdet ska genomföras kort efter det att aktieöverlåtelseavtal ingåtts och det andra tillträdet när entreprenaden har färdigställts. Det andra tillträdet kommer dessutom att vara förbehållet vissa villkor.

Avsiktsförklaringen innebär en exklusivitet för den institutionella investeraren att förhandla med Bolaget om villkoren för överlåtelser av fastigheterna men innebär inte någon bundenhet för någon part att genomföra transaktionerna.

Fler Nyheter från förstasidan

Räknar med att sälja för mer än 30 mdr

FV berättar hur planerna ser ut.

JM säljer till Bonnier för 410 mkr

Överraskande affär. Tomas Hermansson berättar för FV om framtidsplanerna.

Operan håller stängt i fem år

Omfattande renoveringar om 3,1 miljarder krävs. Kungliga Operan är inte nöjda.

Stort bostadstema – var finns Alexanderhugget?

Nytt FV-magasin ute – stort tema om bostadskrisen, med mera.

Framtid & återbruk

Nya certifieringsstandarder har utgjort såväl piska som morot för att skynda på utvecklingen. Artikel ur magasinet.

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Tillbaka till förstasidan