Fastator

Senaste nyheterna om Fastator.


Fastatorbolag dubblar med köp för 600 mkr

Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB utökar sin volym rejält via en affär med fastigheter för 600 miljoner. Man mer …

Fastator och Offentliga Hus i affärer för renodling

Aktiebolaget Fastator och dess innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet.

Kuylenstierna lyrisk inför framtiden

Joachim Kuylenstierna har haft en hektisk höst med flera rekyteringar och arbetet med att börsnotera Offentliga Hus. Dessutom har fastighetsbeståndet växt snabbt.

Siktar på börsen med höjdarna

”Bra med de här erfarna namnen i styrelsen när vi tar sikte mot börsen”

”Jag har aldrig gjort en minusaffär”

Snabbköparen Joachim Kuylenstierna om tiden för revansch. Lång intervju ur magasinet Fastighetsvärlden nr 7/8.

Hyr ut 9.500 kvm efter storköpet från Wallenberg

Tecknat fyra kontrakt som fyller upp vakanta ytor.

Fastator och Offentliga Hus köper för 1,3 Mdkr

Gotlänningen Joachim Kuylenstierna slår till med affärer när Almedalsveckan drar igång på riktigt.

Nya Point Properties förvärvar centrumfastighet

Skandia Fastigheter säljer ytterligare en handelsfastighet i Skåne.

Bildt och Rosengren bakom ny fastighetssatsning

Joachim Kuylenstierna motiverar den nya satsningen.

Fastator köper på tre orter

Investerar 220 miljoner.

Snabb tillväxt i Fastators dotterbolag

First North-noterade Fastators resultat för 2018 uppgår till 322 mkr efter skatt. Det är i mångt och mycket ett resultat …

Agora säljer Gallerian i Motala till Fastator

Agora har tecknat avtal avseende försäljning av Gallerian i Motala till Fastator. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 126 miljoner kronor.

Wallenbergarna och Peab säljer för över miljarden

Avyttrar stor projektfastighet i 08-området efter fem års innehav.

Amasten säljer till Fastator och dess dotterbolag

Renodlar mot bostäder genom att sälja fastigheter för en kvarts miljard.