Senaste nyheterna om Fastator


Pousette: ”Inte många som kan skryta om tillväxt…”

”Kontanter är mer värda i tider som dessa, då fler affärer finns till vettiga priser.”

Fastighetsbolag gör nyemission om 900 mkr

Noterat bolag lättar på bördan, tar in 900 mkr till sitt intressebolag.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Gladsheim köper för 630 miljoner

Tar över helt bestånd i tre städer.

Företagsparken köper för 430 mkr – passerar 5 mdr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås, Lidköping och Trollhättan med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 430 Mkr.

Fastatorägda Företagsparken köper för 120 miljoner i Eskilstuna

Företagsparken har förvärvat fem fastigheter i Eskilstuna med ett värde om cirka 120 miljoner kronor.

Skänker pengar till Ukraina

Fler än 80 fastighetsbolag som donerat finns med på FV:s lista.

Företagsparken hyr ut 4.000 kvm samt får ny aktieägare

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genomfört ett antal uthyrningar som totalt uppgår till cirka 4 000 kvm. I Uddevalla har cirka 2.800 kvm hyrts ut till Gymkompaniet Sverige AB och i Kil har cirka 800 kvm hyrts ut till Ponsse AB. Båda hyresavtalen har en avtalstid om 5 år.

VreFast köper fyra för 200 miljoner

VreFast har förvärvat bostadsfastigheter i Stockholm och Arboga med ett totalt fastighetsvärde om cirka 200 miljoner kronor.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Företagsparken gör 08-köp för 200 miljoner

Företagsparken gör sitt 73:e fastighetsförvärv för i år och förvärvar för 200 miljoner kronor i Stockholm och Södertälje.

Point med ställningstagande – bygger inte på gröna ytor

Fastators innehavsbolag Point Properties bygger inte på grön mark. Nu har bolaget släppt en film hur man vill bygga stadskärnor utan att ta jordbruksmark i anspråk.

Fastator ingår nytt JV – siktar mot Mälardalen

Fastator blir den största enskilda investeraren i det nyetablerade JV-bolaget Vrefast – partner blir Vrenen. Det nya bolaget är inriktat på bostadsfastigheter primärt i Mälardalen med fokus på förvaltning, hållbarhet och driftoptimering.