Fastators affär med Rehact klar

Idag fullföljs den konvertering av Rehact till fastighetsbolag som beslutades vid årsstämman den 17 juni. Det innebär att bolaget byter …

Adelsohn, Hulth och Kuylenstierna i nya affärer

Fastator köper en av sina delägare. Via ett aktieförvärv har Fastator förvärvat hela Skälsö AB med ett underliggande fastighetsvärde om …