Senaste nyheterna om Corem


Corem säljer för miljard

Avyttrar större fastighet för 46.000 kr/kvm.

Corem säljer för 101 mkr i Göteborg och Malmö

Corem har i två separata affärer sålt två fastigheter i Göteborg respektive Malmö till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 101 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.

Corem hyr ut 5.200 kvm till SOS

Corem har tecknat ett tioårigt hyresavtal med SOS International avseende 5.160 kvm kontor i Fairway House, i Köpenhamn. Inflyttning planeras till början av september 2024.

Köper loss efter avhopp

Underliggande fastighetsvärde över 500 miljoner.

Corem säljer två i Mölndal för 90 mkr

Corem har tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Mölndal till ett underliggande fastighetsvärde om 90 mkr, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är KAB Fastigheter.

Corem hyr ut 900 kvm i Arlandastad

Corem har i Arlandastad hyrt ut totalt cirka 900 kvm till Rikshem, UPS och Industrisupport.

Efter M2:s alla försäljningar – tankar aktier i Corem

”Fördelaktigt att äga fastighetsaktier”.

Corem säljer i Stockholm för 570 mkr

Affär för 135.000 kvm i centralaste delarna av Stockholm.

Globen shopping, Corem

Normal till Globen Shopping

Corem har tecknat ett femårigt hyresavtal med Normal i gallerian Globen Shopping. Lokalytorna omfattar 600 kvm.

Corem avbryter affärer för 7 miljarder

I mål med två stora transaktioner om 5 miljarder. Avbryter två processer.

Corem sänker vakans i NYC-projekt till 66 procent

Corem har tecknat hyreskontrakt med AC Hospitality avseende 353 kvm i projektfastigheten 28&7 i New York. Därmed höjs uthyrningsgraden till 34 procent.

Corem hyr ut 1.200 kvm i nya Örebro Entré

Corem har tecknat ett 5-årigt hyresavtal avseende 1.200 kvm kontor med Tietoevry i nyuppförda Örebro Entré, fastigheten Olaus Petri 3:234, i centrala Örebro. Inflyttning planeras till början av maj 2024.

Tokrusning för fastigheter

Lägre inflation i USA gav stark signal.

Corem säljer för 3,9 miljarder

Affär med två stora fastigheter. Går i mål med planerad storförsäljning nummer två.