Amasten satsar på Riki-huset

Amasten Fastighets presenterar ett nytt mål, att bygga 1.000 lägenheter. Under september förvärvades Riki Bostad, som adderar nyproduktion till Amastens …

Amasten satsar på Riki-huset – vill bygga 1.000 lägenheter

Amasten Fastighets presenterar idag ett nytt mål, att bygga 1.000 lägenheter. Under september förvärvades Riki Bostad, som adderar nyproduktion till …

Amasten tecknar tjugoårigt avtal med Sala kommun

Amasten har tecknat hyresavtal med Sala kommun avseende 3.190 kvadratmeter i centrala Sala. Avtalet löper under 20 år och omfattar …

Lägre förvaltningsresultat för Amasten

Amastens siffror för andra kvartalet: • Hyresintäkterna uppgick till 67 mkr (69). • Driftsöverskottet uppgick till 29 mkr (38). • …

Amasten satsar på bostäder i Timrå

Amasten har lämnat in en bygglovsansökan för 50 lägenheter i centrala Timrå. Här planerar man att bygga med den industriella …

Svedberg en av de största ägarna i Amasten

Riktade nyemissioner och storägare som köper och säljer. Amastens ägarbild förändras och ledningen kör ”pilotskolan”.

Höjvall slår till och köper för 668 mkr

Förvärvet omfattar 407 lägenheter. Vd Jan-Erik Höjvall motiverar storköpet.

Amasten värvar förvaltningschef

Mikael Rånes tillträder som förvaltningschef på Amasten.Rånes kommer närmast från egen verksamhet inom bygg- och fastigheter. Dessförinnan var han regionchef …

Så hög är belåningen hos börsbolagen

Historiskt låga räntor och uppvärderade fastighetstillgånger gör att fastighetsbolagen går bra. Men hur väl står sig branschen vid en nedgång?

Amasten förvärvar 10 bostadshus

Efter ett första förvärv i våras fortsätter Amasten att köpa i Sundsvall.

Höjvalls senaste: Säljer rubbet

Lämnar ort. Affären omfattar 35.000 kvm, varav bland annat en galleria. Beståndet har köpts ihop i två affärer senaste två åren.

Höjvalls första köp som ny VD

Amasten förvärvar två bostadsfastigheter.

Rekryterar Ellen Reichard som affärsutvecklingschef

Ellen Reichard tillträder som affärsutvecklingschef på Amasten i januari 2018.

Amasten rekryterar från Rikshem igen

Magnus Jägre har rekryterats som hållbarhetschef till Amasten. Rollen är ny i bolaget och är en del i förnyelsearbetet på …