Koggbron sviktar betänkligt trots stort bygglov

Ännu en gång är ett bolag med Thomas Melin som betydande ägare finansiellt illa ute.

Den här gången är det Koggbron det gäller. Bolaget har tidigare meddelat att räntebetalningar för obligationslån om 375 mkr respektive 155 mkr inte har kunnat infrias på utsatt datum.

Företaget anger att det är förseningar i en vägdragning som gjort att investerare inte tillträtt byggrätter som planerat. Flera försäljningar uppges vara klara, men likviderna förväntas flyta in första senare under hösten och i början av 2019.

Härom dagen erhöll dock bolaget bygglov för 646 studentlägenheter i kvarteret Katrinelund i Malmö. Fastigheten förvärvades under 2014 från ett av Ole Vagners bolag. Från det utgående värdet om 210 mkr i slutet av 2014 har det successivt stegrats till 482 mkr i räkenskaperna i slutet av 2017. Omkring 70 mkr har investerats i fastigheten, som samtidigt skrivits upp med 215 mkr i värde.

Värdet i den nya detaljplanen med utökad byggrätt samt det nu erhållna bygglovet är det som Melin pekar på som förklaring till den tillväxten.

Thomas Melin har vid flera tillfällen setts i olika fastighetssatsningar, inte sällan lite snåriga att följa.

Härom året avlistade Nasdaq en obligation som Melinbolaget Melitho hade gett ut efter brister i informationsgivning, bland annat när det gällde finansiella rapporter.

Förra året tillkännagav det från First North utsparkade Petroarg att det skulle förvärva fastigheter för 289 mkr, fastigheter ingående i Koggbron. Affären har ännu, cirka 13 månader senare, inte blivit av.

Ett av Melins tidigare bolag finns dock på börsen, Amasten. Det introducerades på First North genom ett omvänt förvärv Där Morphic, inriktat på förnyelsebar energi, förvärvade Amasten och sedan bytte namn till just Amasten och med Melin som störste ägare. Skrala finanser och snåriga affärer ledde dock till  att han något år senare manövrerades ut ur bolaget och andra ägare tog vid.

Fler Nyheter från förstasidan

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Tillbaka till förstasidan