Hemlig investerare köper in sig i Amasten genom nyemission

Genom en riktad nyemission vill Amasten ta in 150 miljoner kronor av en ännu inte namngiven investerare. ”Investeraren är en erkänd kapitalstark svensk fastighetsaktör” skriver bolaget i ett pressmeddelande samt framhåller att denne utöver kapital även kommer att kunna tillföra Amasten värdefull kunskap.

Emissionsavtalet som ingåtts med den än så länge hemlige investeraren avser en riktad emission till denne av 35.714.285 A-aktier till en teckningskurs om 4,20 kronor per stamaktie.

Identiteten på investerare kommer att offentliggöras först i samband med att villkoret för emissionen har uppfyllts.

Teckningskursen motsvarar 92,4 procent av den volymviktade genomsnittliga sista betalkursen för stamaktierna under de senaste 30 handelsdagaran före undertecknandet av avtalet. För befintliga aktieägare innebär det en utspädning av röster samt aktier med 20, 2 procent då antalet aktier ökar från 176.884.005 till 212.598.290 aktier.

Men innan nyemissionen sker låter investeraren ett oberoende värderingsföretag utfärda en fairness opinion kring bolagets bedömda marknadsvärde. Senast den 22 mars ska investerarens styrelse fatta slutligt beslut baserat på det underlaget. Amastens skyldighet att genomföra emissionen är villkorad av att ett sådant beslut meddelats senast den 22 mars. Om man enas ska nyemissionen genomföras snarast därefter.

Advokatfirman Glimstedt har varit legal rådgivare till Amasten.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Klart: Tar över efter historisk McDonalds på Kungsgatan

Stenhård konkurrens i närområdet.

Areim och Holmströmgruppen in i Ankarhagen

32 fastigheter om totalt nästan 100.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan