Akut likviditetskris i Allokton

Allokton meddelade på torsdagskvällen att företagets dotterbolag Allokton Properties AB inte kommer att betala räntan på obligationslånet om 110 miljoner danska kronor på förfallodagen den 30 juni.

Allokton tyngs av finansieringen

Fastighetsrörelsen hos Allokton visar en förbättrad lönsamhet före finansiering, 59,9 miljoner (48,4). Fastighetsbestån- dets värde är oförändrat (6,7) men resultat …

Allokton hyr ut till Solar Sverige

Allokton har tecknat ett hyresavtal gällande 2 300 kvadratmeter med elgrossistföretaget   Solar Sverige AB. Avtalet avser lokaler i fastigheten Västbergs …

Allokton försöker rädda sig med nyemission

Allokton är det börsnoterade fastighetsbolag som har den överlägset svagaste finansiella ställningen. Kassaflödet är negativt och bolaget hotas av en akut likviditetskris. Alloktons styrelse försöker nu att åstadkomma detta genom att ta in mer pengar genom en stor nyemission.

Aulik: ”Jag har övervägt detta ett tag”

Andres Aulik lämnade igår VD stolen för det noterade krisbolaget Allokton med omedelbar verkan. Han tillträdde VD-stolen den 10 april 2007 och satt alltså där i exakt ett år. Till tf VD har Samuel Boström utsetts.

Allokton visar en ökad vinst

Allokton visar en vinst efter skatt om 31,1 (13,3) miljoner kronor för årets nio första månader. Nettoomsättning uppgick till 286,2 …

Allokton anställer ny Ekonomi- och finanschef

Allokton har utsett Sören Andersson till ekonomi- och finanschef. Han kommer närmast från Granen Holding AB och var dessförinnan ekonomichef …

19 Största Advokaterna

Den sammanlagda affärsvolymen för byråerna på topplistan minskade med 24 miljarder kronor jämfört med i fjol. Förklaringen är att de riktigt stora affärerna, Centrumkompaniet undantaget, varit färre i år.

Allokton säljer i Stockholm

Fastigheten Valfisken 29 på Östermalm i Stockholm har sålts av Allokton. Försäljningen medför en reavinst om tre miljoner och frigör …

Allokton köper på Östermalm

För 40 miljoner har Allokton förvärvat fastigheten Valfisken 29 på Grevgatan, Östermalm i Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar area om …

Osten-Sacken säljer majoriteten i Allokton

Den hårt pressade huvudägaren till Allokton, Bernhard von der Osten-Sacken säljer en stor del av sina aktier till danska CenterPlan.  Han säljer samtliga sina A-aktier och en femtedel av sina B-aktier i bolaget. Dessutom genomför Allokton per den 14 maj en riktad nyemission till CenterPlan om två miljoner nya B-aktier till kursen 25,50 kr.

von der Osten-Sacken avgår ur styrelsen

Alloktons huvudägare Bernhard von der Osten-Sacken avgår ur Alloktons styrelse. Han begärde sitt utträde vid ett samtal med styrelseordförande Ulf Risberg vid tiotiden i igår förmiddag.

Tvättbjörnen säljer till Allokton för 230 miljoner

Tvättbjörnen Förvaltning säljer 19 fastigheter i Sundsvall till Allokton. Fastighetsvärdet är drygt 230 miljoner miljoner kronor. Fastigheterna ligger samtliga i Sundsvall och innehåller 23 000 kvadratmeter, varav hälften bostäder, 30 procent butiker och 20 procent kontor.

Allokton förvärvar fastighet i Sundsvall

Allokton gör sitt tredje förvärv i Sundsvall genom att köpa kontorsfastigheten Olympen 3 för 42 miljoner kronor. Direktavkastningen är 6,75 procent. Byggnaden, som är uppförd 1972, har en uthyrningsbar yta om 2 900 kvadratmeter varav Swedbank är största enskilda hyresgäst och nästan alla ytor är uthyrda.