Allokton

Senaste nyheterna om Allokton.


Halverad substans hos Allokton

Bolag i nöd redovisar förlust. Det hårt ansatta Allokton redovisar en förlust om –102,6 (3,4) miljoner för första halvåret. Resultatet …

Allokton säljer för 200 mkr till huvudägaren

Allokton har ingått avtal om att avyttra huvuddelen av sitt fastighetsbestånd i Sundsvall. Transaktionen omfattar 19 fastigheter med en uthyrbar area på cirka 26 000 kvadratmeter, varav 10 000 kvadratmeter bostäder och resten lokaler. Huvvudelen av fastigheterna utgörs av det centrala bestånd som köptes av Tvättbjörnen Förvaltning AB för 232 miljoner kronor och tillträddes 2008, efter vissa problem med finansieringen.

Allokton överens med finansiärer

Under våren har Allokton fört förhandlingar med sina finansiärer då flera covenanter inte uppfyllts. Enligt företaget är nu finansieringen tills …

Allokton redovisar förlust

Allokton redovisar ett resultat efter finansnetto på -109 miljoner kronor (-34) för det första kvartalet 2009.  Bruttoresultatet var 49 miljoner …

Allokton skjuter på betalningar

Det finansiell pressade fastighetsbolaget Allokton fortsätter förhandlingarna med bolagets kreditgivare avseende förlängning av existerande krediter. Enligt ett pressmeddelande beräknas förhandlingarna …

Likviditetspressen lättar i Allokton

Börsnoterade Allokton , som länge brottats med akuta likviditetsproblem, har ingått avtal med Allokton Cooperatief UA och Tindrin Limited om …

Allokton väntar på mirakel

Alloktons räntebärande  skulder uppgick per den 30 september till 4 005,6 (3 801,6) miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan på den …

Allokton säljer Egnellska huset i Falun

Kommunen förvärvar från det krisdrabbade bolaget. Allokton har tecknat avtal med Falu Kommun om att avyttra fastigheterna Västra Falun 1, …

80 miljoner till krisande Allokton

Genom olika nyemissioner har Allokton tillförts ny likviditet, och samtliga pågående diskussioner om försäljningar avbryts nu meddelar styrelsen.

Danska Centerplan har förklarats i konkurs

Danska Centerplan, som är storägare i Allokton, förklarades i konkurs av Sø- og Handelsretten i Köpenhamn under onsdagsförmiddagen. Totalt har bolaget kontroller över fastigheter i Danmark, Sverige och Tyskland för mer än 15 miljarder svenska kronor.

Vagner pekas ut som Alloktons räddare

Enligt obekräftade uppgifter i DI är det den danske miljardären Ole Vagner tillsammans med en grupp investerare som är den anonyma investerare Allokton hoppas ska skjuta till minst hundra miljoner kronor i en nyemission. Vagner har i år gjort flera affärer med Allokton största aktieägare, danska Centerplan.

Allokton hoppas på investerare

Under fredagen meddelade hårt trängda Allokton att man skrivit ett Letter of Intent med en investerare om att investera minimum 100 miljoner kronor i Allokton. Intentionen är att den nye investeraren tecknar minst 14 800 000 nyemitterade aktier till en kurs om 6,75 kronor, totalt 100 miljoner kronor.

Allokton gör nära noll i resultat

Allokton redovisar ett resultat efter skatt på 1,3 (30,7) miljoner kronor. Det beror bland annat på ett värdefall i fastigheter …

Allokton förhandlar med långivarna

Allokton konstaterar i ett pressmeddelande att dotterbolaget Allokton Properties AB inte betalade räntan på ett obligationslån om cirka 140 miljoner svenska kronor den 30 juni i år. Enligt pressmeddelandet har Allokton nu inlett en "lösningsorienterad dialog med bolagets finansiella intressenter". Allokton, som för närvarande har mycket höga driftskostnader, satsar också på att förbättra lönsamheten i verksamheten.