Etikett: Allokton

Senaste nyheterna om Etikett: Allokton.


Alloktons värden ökade 130 mkr

Äntligen kan Allokton visa ett positivt resultat efter flera års kräftgång. Halvårsresultatet före skatt uppgår till 101,5 mkr och är …

Uppgörelse för Allokton på gång

En första viktig del i rekonstruktionsarbetet för Allokton är i hamn. Det är obligationsinnehavarna i dotterbolaget Allokton Properties AB som accepterar ett förslag där de konverterar sina fordringar till preferensaktier och därmed blir ägare till 68% av kapitalet med 18% av rösterna av Allokton Properties AB.

Allokton fortsätter att läcka pengar

Ole Vagner in i styrelsen. Under första kvartalet förbättrades resultatet före skatt för Allokton från –109 miljoner till –11 miljoner. …

Allokton tecknar hyresavtal i Borlänge och Malmö

Allt är inte kris hos Allokton. De senaste veckorna har Allokton via dotterbolag tecknat två större hyresavtal. I Borlänge har …

Allokton får 8 månaders respit

Ingen direkt konkurs för det hårt pressade bolaget. Under en extra bolagsstämma diskuterades igår om Allokton skulle gå i likvidation …

Bluff: Prospekt lovade “guld och gröna skogar”

Igår hölls det obligationsägarmöte i Köpenhamn för Allokton Properties II AB. Endast ägare till drygt 18 procent av obligationerna fanns på plats. Inför mötet hade den nya ledningen sedan i somras, tillsammans med sin rådgivare Newsec, tagit fram en bakgrunds- och nulägesbeskrivning. I analysen över intjäningen framkommer att kassaflödet för obligationsstruktur nr II aldrig varit i närheten av de siffror som presenterades i det ursprungliga obligationsprospektet.

Verkligheten kom ikapp – värdet föll 18 procent

För några veckor sedan beslutade styrelsen i Allokton att en kontrollbalansräkning skulle upprättas. Inte helt oväntat är värderingen en riktig rysare nu när företaget publicerar sitt bokslut för 2009. En ny värdering av fastighetsbeståndet visar på ett värde om 3465 miljoner, en nedvärderingar om 772 miljoner från förra årsskiftet. Det motsvarar en minskning med 18 procent.

Allokton vill skjuta upp ränta igen

Nu vill Allokton skjuta på obligationsinnehavarnas räntebetalningar ännu längre. Vid obligationsinnehavarmötet den 2 mars, som bolaget kallat till, kommer ett …

Verkligheten på väg att komma i kapp Allokton

Det preliminära utfallet av den externa fastighetsvärderingen har lett till att styrelsen för Allokton bestämt att en kontrollbalansräkning ska upprättas för bolaget samt för alla övriga aktiebolag inom Alloktonkoncernen.

Allokton rensar bort tyska fastigheter

Gör förlust men får litet likviditetstillskott. Nu går Allokton ur det delägda Hypo Treuhand Holding AG. Man gör det med …

Hyfsat kvartal för Allokton

Det tredje kvartalet blev betydligt bättre för Allokton än första halvåret. Resultatet efter finansiella poster blev 0,5 miljoner. Sett över …

Betalningssvårigheter för Allokton

Hyresgäster nära få vattnet avstängt. Det börsnoterade fastighetsbolaget Allokton har länge brottas med ekonomiska svårigheter. Det har medfört svårigheter med …

Allokton låter Newsec utvärdera

Styrelsen i Allokton har anlitat Newsec som rådgivare för att utvärdera bolagets strategiska alternativ för framtiden. Uppdraget är brett och …

Allokton fortsätter jaga likviditet

Allokton har ingått avtal om att avyttra fastigheten Merkurius 1 i Motala (se karta här). Fastigheten har en uthyrbar area …