Topplistor

19 Största Advokaterna

Den sammanlagda affärsvolymen för byråerna på topplistan minskade med 24 miljarder kronor jämfört med i fjol. Förklaringen är att de riktigt stora affärerna, Centrumkompaniet undantaget, varit färre i år.

FÖR ATT TA FRAM listan har 35 byråer verksamma inom fastighetsjuridik undersökts. Byråernas totala transaktionsvolym bildar totalsumman. Volymen har räknats fram genom att köpeskillingen, eller vid bolagsförvärv, det underliggande fastighetsvärdet, i de affärer där byrån biträtt endera den köpande eller säljande parten summerats. Bytesaffärer har räknats som värdet på de fastigheter den aktuella byråns klient avyttrar. Med affärer avses både rena fastighetsförvärv och finansieringsuppdrag.
Har byrån i något fall skött både och, räknas dock affären bara en gång. I totalsumman ingår avslutade affärer mellan den 1 januari och 1 oktober. Listan grundar sig på information som byråerna, med hänsyn till sina klienter, håller under sekretess varför tidningen inte har någon möjlighet att kontrollera angivna transaktionsvolymers korrekthet.

Advokatbyrå

1. Mannheimer Swartling

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

71,1
Ledande fastighetsjurist:
Klas Wennström
Byrån har under perioden bland annat biträtt Centerplan vid deras förvärv av 70 procent av aktierna i Allokton där Johan Granehult på Öresundskontoret var ansvarig partner. Vidare biträde Mannheimer Protego Real Estate Partners vid deras förvärv av en större fastighetsportfölj från Boultbee. Byrån respresenterade också Royal Bank of Scotland (RBS) vid bankens finansieiring av Boultbees köp av Centrumkompaniet. Byrån har under året varit rådgivare vid tillskapandet av ett flertal fastighetskonsortier för utvecklingsprojekt, bland annat konsortier för Ullevi Park, LänsPlatzer och Norra Älvstranden i Göteborg. Fram till årsskiftet räknar byrån med att slutföra transaktioner för ytterligare minst 20-25 miljarder kronor

2. Advokatfirman Vinge

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

49,6
Ledande fastighetsjurist:
Stefan de Hevesy
Vinge har under perioden bland annat biträtt Stockholm Stad vid försäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee, Actas förvärv av Terminal Real Estate Sweden AB (portfölj med postterminaler) från Kuwait Finance House samt Government of Singapore Investement Corporations förvärv av Kungshuset. Byrån räknar med att transaktionsvolymen ska stiga med ett antal miljarder till årsskiftet.

3. Advokatfirman Cederquist

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

45,0
Ledande fastighetsjurist:
Erika Åslund
Cederquist har bland annat företrätt Boultbee vid deras förvärv av Centrumkompaniet vsom slutfördes i augusti. Advokatfirman Cederquist har också av staten utsetts till juridisk rådgivare i processen att minska statens ägande av Vasakronan.

4. MAQS Law Firm

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

31,0
Ledande fastighetsjurist:
Patric Olofsson
Byrån företräder bland annat Rutger Arnhult med M2 Asset Management och Locellus AB och medverkar som juridisk rådgivare vid det pågående omvända förvärvet av Biolight International AB. Vidare är MAQS juridisk rådgivare åt bland andra London & Regional, Steen & Ström samt AP-Fastigheter.

5. Kilpatrick Stockton Advokat

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

26,8
Ledande fastighetsjurist:
Nils Sköld
Ett av Kilpatrick Stocktons uppdrag under perioden var att byrån biträdde Whitehall Funds vid dess försäljning av fastigheter i Globen-området till Carlyle.

6. Glimstedt

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

23,2
Ledande fastighetsjurist:
Jan Litborn
Av byråns transaktionsvolym svararade Stockholmskontoret för 18 miljarder kronor varav den enskilt största delen, 5,5 miljarder, härrör från etableringen och noteringsprocessen av fastighetsbolaget Dagon. I ”pipen” för affärer under 2007 ligger ytterligare 16,5 miljarder.

7. Gernandt & Danielsson

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

20,0
Ledande fastighetsjurist:
Bob Johanson
Av de transaktioner byrån medverkat i under året förtjänar två särskilt att nämnas. DnB Nor Eiendomsfonds förvärv av Klarabergshuset från Jernhusen för 1,3 miljarder, där G&D företrädde DnB Nor Eiendomsfond. Dessutom biträdde byrån Kuwait Finance House vid försäljningen av logistikfastigheter till Acta för 3,9 miljarder. Av den redovisade transaktionsvolymen avser 7,2 miljarder finansieringsuppdrag.

8. Linklaters

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

19,0
Ledande fastighetsjurist:
Magnus Lidman
Under 2007 har Linklaters varit rådgivare åt Carlyle vid förvärvet av kontorsfastigheter i Globen City. Linklaters har även varit rådgivare åt irländska Vico Capital vid förvärvet av kontorsfastigheten Fatburen 9 på Södermalm i Stockholm för 2,7 miljarder kronor. Vid slutet av 2006, i skraven mellan fjolårets och årets ranking, biträdde man även Abu Dhabi Investment vid förvärvet av Sturegallerian.

9. Advokatfirman Foyen

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

16,0
Ledande fastighetsjurist:
Anders Jansson
Foyen biträdde Akelius Fastigheter vid förvärvet av ett bestånd från Årehus, där byrån tog fra det speciella tomtrattsavtalet som omöjliggör en eventuell vidareförsäljning av besråndet till en bostadsrättsförening.

10. Baker McKenzie

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

12,9
Ledande fastighetsjurist:
Mauritz Silverstolpe
Baker McKenzie har varit rådgivare till ING Real Estate vid samtliga genomförda affärer i Sverige, senast vid förvärvet av Stinsen, ett shoppingcentrum i Sollentuna. Andra stora klienter under året har varit norska investerare däribland Northern Logistic Properties ASA sombyrån biträtt under året vid ett antal affärer till stora belopp.

11. Ashurst (AJB Bergh)

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

11,5
Ledande fastighetsjurist:
Magnus Björkander
AJB Bergh är sedan 1 januari 2007 en del av brittiska Ashurst. har under året regelbundet biträtt Kungsleden och ICA Fastigheters samtliga transaktioner. Dessutom har byrån företätt Prudential vid köpet av Biovitrums fastighet på Kungsholmen samt säljaren av Stadiums centrallager i Norrköping.

12. Wistrand

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

9,7
Ledande fastighetsjurist:
Lennart Ernstson
Byrån medverkade bland annat vid överlåtelsen av Gullbergsvass i Göteborg när det förvärvades av Älvstranden i Göteborg AB. Transaktionen leddes av Christer Elander.

13. Hammarskiöld & Co

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

8,0
Ledande fastighetsjurist:
Jacob Melander
Hammarskiöld har bland annat medverkat vid Keops försäljning av Fatburen i Stockholm till Vico Capital, Keops fösäljning av bostäder till Property Group A/S, samt Aberdeen Fastighetsfond Sveriges förvärv av fyra köpcentrum i Stockholm från GE Real Estate Norden.

14. Hamilton

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

3,0
Ledande fastighetsjurist:
Per Månsson
Hamiltons Stockholmskontor har bland annat biträtt Carnegie Fastigheter i en transaktion omfattande såväl förvärv som försäljning av fastigheter.

15. Setterwalls

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

2,6
Ledande fastighetsjurist:
Lennart Iwar 
Setterwalls har bl.a. biträtt NCC vid förvärv av fastigheter med byggrätter i kvarteret Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm. Byrån har vidare biträtt bland andra Brinova och Trelleborg vid försäljning av fastigheter.
Utöver redovisad transaktionsvolym har Setterwalls fastighetstransaktioner motsvarande ett värde om 310 miljoner som är på gång och som kommer att avslutas innan årsskiftet.

16. Delphi Law

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

1,2
Ledande fastighetsjurist:
Cheddi Liljeström
Deplhi biträdde under perioden vid försäljning av Mölnlycke och Åby Centrum samt ett Best Western Hotell i Norrköping. Totalt har byrån medverkat i 12 transaktioner med fastighetsväerden från 45 till 200 miljoner kronor samt en, ännu ej avslutad, affär om 200 miljoner kronor.

17. Grönberg Advokatbyrå

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

0,65
Ledande fastighetsjurist:
Roland Sundquist
Grönberg biträdde Kenmore European Venture vid köpet av fem bolag med sex före detta Bilia-anläggningar från Catena Europafastigheter med avslut i april 2007 inklusive köparens finansiering. Under oktober-februari med att slutföra affärer för ytterligare 3 miljader kronor.

18. Ahlford Advokatbyrå

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

0,6
Ledande fastighetsjurist:
Mats Åleskog
Byrån som är den enda på listan att sakna kontor i Stockholm äknar med att ha ökat sin transaktionsvolym genom tre ytterligare affärer om sammanlagt 150 miljoner kronor till årsskiftet.

19. Magnusson Advokatbyrå

Transaktionsvolym
(1 jan-1 okt 2007, mdr):

0,45
Ledande fastighetsjurist:
Rickard Zamuhl
Magnusson agerar som juridisk rådgivare åt Centrum Group i byggprojektet Lorry, som kommer att omstrukturera Sundbybergs centrum i Stockholm. Lorry-projektet, vars värde uppgår till ca SEK 1,5 miljarder , kommer att innefatta såväl utveckling av ett kommersiellt centrum i renoverade industrilokaler, som uppförande av ett nytt shoppingcenter.

KOMMENTAR: Klas Wennström, Mannheimer Swartling

-Det har varit ett starkt år för oss precis som ifjol. Under 2007 har vi etablerat goda relationer med ett flertal nya svenska aktörer, efter att ökningen i transaktionsvolym 2005 och 2006 främst gällt utländska aktörer. Vidare har fastighetsutvecklings- projekt varit en betydande del av vår verksamhet, liksom finansiering där vi sedan tidigare är starka. Vi fortsätter vår expansion utomlands och öppnade i mars lokalkontor i Hong Kong och Shanghai med totalt 15 jurister.

Missa inte! Fastighetsdagen Stockholm 2024

Den 23 maj är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Stockholm. Seminariet äger rum på Spegelsalen, Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan