Allokton

Senaste nyheterna om Allokton.


Det största fallissemanget på två år

Bankerna ”tar in” fastigheter för 7 miljarder. Sedan slutet av 2008 har en rad fastighetsbolag havererat, men chockverkan av det …

Diös köper av Allokton för 413,5 miljoner

Diös Fastigheter har förvärvat den del av Allokton som tidigare i år begärdes i konkurs. Affären avser 11 kommersiella fastigheter i Falun, Borlänge och Söderhamn och köpeskillingen uppgår till 413,5 miljoner kronor.
– Det har varit ett bra år och vi har förvärvat för 1,1 miljard och växt med 25 procent, säger Christer Sundin, VD Diös.

Företagsrekonstruktion för Allokton

Under måndagen beslutade styrelserna i Allokton AB och Allokton Properties III AB att ansöka om företagsrekonstruktion för respektive bolag. Rekonstruktionen …

Allokton i balans men utan ”cash”

En uppskrivning av värdet på aktierna i de fastighetsägande dotterbolagen (nu endast ägda till 12,5 procent) räddade Allokton från lividation …

Allokton fick in 4,8 miljoner

Företrädesemissionen i Allokton AB tecknades, med och utan företrädesrätt, till totalt 55 procent. Det innebär att företaget nu endast tillförs …

Ajournerad extra stämma i Allokton

Den extra bolagsstämma som hölls i Allokton igår ajournerades till den 7 december. Det är kontrollstämma 2 som alltså åter …

Lån och obligationer blir till aktier

Obligationsägarna i Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB har sagt ja till att omvandla sina obligationer till B- och C-aktier. Det finns också en uppgörelse som innebär att delar av juniorfinansieringen i dessa två bolag omvandlas till A-aktier. Åtgärderna återställer det egna kapitalet i bolagen och en tvångslikvidation undviks.

Hemfosa kopplar grepp på Allokton

Hemfosa har förvärvat den fordran på cirka 2 miljoner som Anders Johnson hävdat att han har på Allokton och som bestämt avvisar kravet. Hemfosa har även fått fullmakt att företräda aktier motsvarande 32,5 procent av kapitalet och 42,9 procent av rösterna i Allokton, som man dessutom har option på att förvärva. Jens Engwall, VD Hemfosa, berättar för Fastighetsvärlden att man nu avser att syna beståndet.

Ole Vagner: ”Jag gillar och följer Sverige”

Efter bara fem månader lämnar Ole Vagner Alloktons styrelse. Han säger dock att han inte haft några ekonomiska intressen där. Han berättar även om framtiden för det stora innehavet i Kefren IX och jakten på svenska bostadsfastigheter.

Allokton i motattack mot konkursansökan

Allokton bestrider att det ska föreligga någon grund för återbetalning av 2 miljoner till Anders Johnson och tillbakavisar konkursansökan.

Ansökan om att sätta Allokton i konkurs

Havererad affär i Sundsvall bakom ansökan. Igår, onsdagen den 20 oktober, beslutade Stockholms tingsrätt om att kalla till konkursförhandling avseende …

Ingen ny majoritets- ägare i Allokton

För några veckor sedan såg det ut som att London & Regional var på väg att ta över aktiemajoriteten i Allokton, men det blev ingen överenskommelse och förhandlingarna har avslutats. Nu pågår förhandlingar med de befintliga bankerna om en kreditfacilitet som ska stärka likviditeten och möjliggöra underhållningsarbeten i bolagets bestånd. Alloktons styrelse har även kallat till en extra bolagsstämma för att möjliggöra beslut om nyemission av aktier i bolaget inom ramen för aktiekapitalets gränser.

Stort intresse för konkursade Alloktonhus

Konkursförvaltaren för Alloktons fastigheter i Falun-Borlänge har haft en intensiv vecka. Såväl lokala som rikstäckande och internationella intressenter har hört …

London & Regional vill köpa Allokton

På torsdagsmorgonen lämnade Allokton in en konkursansökan avseende dotterbolagen i ”struktur III”. I struktur III finns merparten av Alloktons fastigheter i Borlänge, Falun och Söderhamn. Samtidigt meddelar Allokton att det förs förhandlingar mellan London & Regional (L&R med VD Thomas Lindeborg, bilden) och aktieägare i Allokton som kontrollerar mer än 51 procent av aktierna i bolaget vilket kan leda till att L&R blir ny majoritetsägare i Allokton.