Vasakronans vakansgrad ökar till 8,5 procent

Vasakronan redovisar en vakansgrad på 8,5 procent för första kvartalet. Det kan jämföras med 5,8 procent för ett år sedan. Vd Johanna Skogestig är dock positiv inför framtiden med motiveringen att lokaler i bra lägen kommer att efterfrågas.

När 165-miljardersbolaget redovisar sina nyckeltal för första kvartalet är det överlag mycket starka siffror, men en en ökad vakansgrad och negativ nettouthyrning tynger. Omtecknade hyreskontrakt sker på bättre nivåer än tidigare, om än inte med lika stor ökning som tidigare.

– Hyresgäster ser över sina ytor för mer ändamålsenliga lokaler. I samband med detta ser vi att omflyttningarna och vakansen ökar men det är ingen dramatik, som vi ser det. En absolut majoritet väljer att stanna kvar inom vårt bestånd, säger vd Johanna Skogestig till Fastighetsvärlden.

FV: Under de tre föregående åren hade ni pressat ner vakansgraden. Hur tror du att den kommer att se ut om ett år?

– Svårt att säga, men den kommer nog att vara densamma. Jag upplever att det är en hög efterfrågan på bra lokaler i bra lägen.

Vad tror du om omförhandlingarna på ett år sikt? Fortfarande uppåt?

– Vi redovisar starka siffror för omförhandlingar, och vi har fortfarande en bra potential för omförhandlingar framöver.

När det gäller bolagets projektfastigheter är uthyrningsgraden hög, 80 procent. Egentligen är den ännu högre eftersom bolaget inte räknar in sin egen förhyrning i Sergelhusen.

Lägst vakanssiffror har Vasakronan i Uppsala. Högst finns i Malmö.

Här några av nyckeltalen från Vasakronan:

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent och uppgick totalt till 1 818 mkr (1 764). I ett jämförbart bestånd var hyresintäkterna oförändrade. Intäkterna har påverkats negativt med 9 mkr till följd av under kvartalet lämnade Coronarelaterade hyreslättnader samt reservering för osäkra fordringar
  • Nyuthyrningar har gjorts av 18 000 kvadratmeter (49 000) med en årshyra på 78 mkr (278) och nettouthyrningen uppgick till –154 mkr (143). Det är andra kvartalet i rad med tydlig nettouthyrning.
  • Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till 15,8 procent att jämföra med 10,0 procent motsvarande kvartal föregående år
  • Uthyrningsgraden uppgick till 91,5 procent (94,2) vid periodens utgång. Vakansen om 8,5 procent förklaras till 1,8 procentenheter (1,4) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade med 4 procent och uppgick totalt till 1 333 mkr (1 287). I ett jämförbart bestånd var driftöverskottet oförändrat
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 011 mkr (936)
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 638 mkr (–1 786), vilket motsvarar en värdeökning på 1,0 procent (–1,1). Värdeförändringen förklaras av sänkta avkastningskrav. Värdeförändringen är störst i Stockholm, med +1,2 procent och minst i Malmö med 0,2 procent.
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 164 819 mkr (155 454)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 266 mkr (666) framför­allt till följd av uppgång i längre marknadsräntor
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 313 mkr (–151)

Vd Johanna Skogestig kommenterar resultatet:

– Vi levererar ett stabilt resultat för kvartalet. Intäkterna ökar, främst som en följd av att hyresgäster börjar flytta in i våra projekt. Efter en period av få nyetableringar inom handel noterar vi en viss framtidstro med ökat intresse för bra butikslägen, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan. På kontorssidan funderar många företag just nu över hur man klokast utformar kontoret för att ge verksamheten stöd och inspiration. Väl utformade kontor i bra lägen är det som efterfrågas. För det finns en betalningsvilja. Det syns i de avtal som omförhandlats och tecknats under kvartalet.

Av de kontrakt som har varit föremål för omförhandling har närmare 69 procent (71) valt att förbli hyresgäster hos Vasakronan i befintlig eller i ny lokal i beståndet. Bland dessa finns JM som valt att förlänga sitt avtal om närmare 11 000 kvadratmeter på tre år i fastigheten Rosenborg i Frösunda i Stockholm (ska därefter flytta till egen fastighet vid Karlberg). Även H&M har förlängt sitt avtal i Klara Zenit i Stockholm. Avtalet är fyraårigt och omfattar 4.600 kvadratmeter kontor.

Vasakronan har under det senaste kvartalet skördat stora framgångar när det gäller butiksuthyrningar. Bolaget har bland annat signerat kontrakt med lyxmärket Tiffany & Co, för kedjans första butik i Sverige. I centrala Stockholm har bolaget även hyrt ut butikslokaler till Under Armour och Hally Hansen som öppnar varsin flaggskeppsbutik på Hamngatan.

Fler Nyheter från förstasidan

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Bilder: Se förändringen – öde i 4.624 dagar

Bilder från när Hötorgsskraporna och Sergels torg började växa fram.

Operatör klar för nytt centralt hotell

Kombineras med kommunhus.

Budgetbeslutet rycker bort investeringsstödet

Den direkta följden av turbulensen i riksdagen igår på bygg- och fastighetssektorn är att investeringsstödet till hyresbostäder tas bort.

Toppolitikern om mässflytt, Nobel och Kistas revansch

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr i intervju med Fastighetsvärlden.

Norsk hotellkung säljer till SBB

Den svenska snabbväxaren stärker greppet ytterligare.

Tar sats för nytt toppmöte i februari

Populär konferens i Åre tillbaka efter ett år i ”lockdown”.

Willhem 10 år: ”Vi kan bli tre gånger så stora”

Vd Mikael Granath blickar framåt och bakåt i intervjun med FV.

Tillbaka till förstasidan