Nästintill fullsatt på Fastighetsvärldens stora Uppsalaseminarium.

Live: ”Skygglapparna måste bort – annars står vi stilla”

Alla är på plats – Största i Uppsala någonsin. Fastighetsvärldens seminarium Uppsalamarknaden är i gång. Och seminariet är kokhett på alla sätt. Uppslutningen är fantastisk och ännu fler är på plats i lokalerna vid Uppsala Konsert & Kongress. Totalt är vi en bit över 300 som lyssnat till framtidsutsikterna för vad Fastighetsvärlden för några år sedan utnämnt till landets mest intressanta fastighetsmarknad.

Följ Fastighetsvärldens direktrapportering från seminariet här, där vi summerar höjdpunkterna. Texten uppdateras löpande:

Först upp på scen var Erik Pelling, kommunalråd (S) med ansvar för bl a boende och stadsbyggnadsfrågor. Han konstaterade att Uppsala har mycket att ta igen när det gäller byggandet, inte minst när det gäller bostäder.

– Vi vill bygga 3.000 bostäder per år, inte bara i ett år utan under flera år.

Under 2015 färdigställdes 1.000 bostäder.

– Vi har som mål att bli ännu bättre inom byggplanesektorn. Vi har nästan fördubblat antalet anställda, från 35 till 60.

– Historiskt har det byggts för lite och vi har även varit lite för nöjda med oss själva som universitetsstad. Nu måste vi berätta en annan historia om Uppsala. Vi måste även öppna upp för nya aktörer att bygga i Uppsala.

I dag är 53 byggherrar aktiva i Uppsala kommun, uppger Pelling.

– Det är vår nya markpolitik som ger förutsättningar för detta. Jag hoppas att vi har hundra aktörer här om några år. De som är aktiva i Stockholm borde likaväl kunna vara aktiva även här.

I takt med att befolkningsunderlaget växer måste infrastrukturen förbättras. Sedan några år undersöker Uppsala förutsättningar för spårvagn.

– Men det kommer nog att ske etappvis där vi sannolikt inleder med  ”superbussar” – ungefär som i Malmö där det finns långa tredelade bussar. När man märker att det börjar gå vanliga bussar var och varannan minut så måste man ersätta det med något annat.

Kommunalråd Erik Pelling konstrade att det är fler området som ska utvecklas framöver, bland annat den del av Boländerna som ligger närmast centralen, Gränby och nya Södra staden.

– Vi behöver fler stadskärnor i Uppsala.

– Dessutom behöver vi fyra spår till Stockholm för att förbättra för pendling. En ny station i syd, vid Bergsbrunna vore även bra, sade Pelling.

Därefter var det dags för Magnus Alvesson, prognoschef Swedbank, att inta scenen i Uppsala Konsert & Kongress. Han talade bland annat om omvärlden och vart är konjunkturen på väg

– 2008 hade vi en finanskris, och några år sedan hade eurokris och nu har vi en ”kinakris”. Då är det lätt att ställa sig frågan om det är tredje gången gillt, alltså för att ett större ras ska utlösas av detta. Vår prognos är dock att så är det inte, sade Magnus Alvesson.

– Den kinesiska börsen är inte så viktigt som många tror. Men den kinesiska valutapolitiken är viktig – och den påverkar mycket och många. Att konkurrera sig till konkurrensfördelar via devalvering upprör många. De kinesiska toppolitikerna försöker dock sprida lugnade signaler om att så inte är fallet.

Angående det sedan länge nedpressade oljepriset. Alvesson konstrar att priset kommer att vara lågt en längre tid framöver eftersom till exempel Iran kommer att börja pumpa ut olja på marknaden, liksom de övriga som vill behålla sina positioner. Alvesson konstrar att det är mycket negativa rubriker kring detta – helt i onödan för många.

– Det är bra för ekonomin, det gynnar konsumtion – och flera stora länder mår bra av ett lågt oljepris, bland annat nästan alla i Europa. Men det sprider osäkerhet.

Sverige:

– Det går relativt bra i Sverige. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt. Men det finns farhågor som hushållens skuldsättning, flyktingströmmen och bostadsbristen.

Angående räntan sa Swedbanks prognoschef:

– Den kommer att höjas på sikt, men det kommer att dröja.

Därefter var det dags för två mäktiga investerare att inta scenen. Henrik Saxborn, VD Castellum och Jens Engwall, VD Hemfosa.

Castellum äger, via dotterbolaget Aspholmen, fastigheter i Uppsala som är värda 3 miljarder kronor. Hemfosa har fastigheter i Uppsala som är värda 1,5–2 miljarder.

Henrik Saxborn tyckte att Uppsala kommun numera vågar agera och därmed får ta del av belöningen. Bolaget smider projektplaner på orten.

– I det gamla Sparbankshuset vill vi bygga om och skapa 8.000 kvm moderna kontorslokaler. Vi har flera intressenter på lokalerna, säger Saxborn. Det är medvind i Uppsala och vi investerar gärna mer.

Jens Engwall konstaterade att bolaget har en stor modern kontorsfastighet i centrum men att bolaget på senare år satsat allt mer inom samhällsfastigheter.

– Uppsala är en bra ort för fastighetsägare, det har aldrig varit rejäla dippar i samband med konjunktursvackor. Uppsala har visat en otrolig styrka genom kriserna.

Moderator Cecilia Garme frågade Jens Engwall om hur konkurrensen om objekten på marknaden ser ut generellt.

– Det har blivit tuffare sedan Lehman Brothers-kraschen. Inte minst institutionerna har tagit för sig och står bakom nya bolag som direktinvesterar i fastigheter. De har en lånesida som är helt annorlunda än vår. De lånar med staten som säkerhet. Konkurrensen driver förstås priserna.

Drömförvärv i Uppsala?

– Nyproducerat kontorshus skulle passa bra hos oss. Gärna att vi producerar oss själva, sa Saxborn.

– Jag skulle vilja köpa det nya psyket här i Uppsala, sa Engwall.

Efter förmiddagens första fikapaus var det dags för Göran Brocknäs, regionchef Handelskammaren i Uppsala län och Ylva Gustafsson Höjer, enhetschef Trafikverket att tala om bland annat visionen om bygga ut  Ostkustbanan från två till fyra spår.

– Vi ser förutsättningar för nya intressanta stationslägen mellan Stockholm och Uppsala. Dessutom måste vi kunna erbjuda kommunikationer som man kan lita på, sa Göran Brocknäs.

– Kan man lita på att man kommer hinna hämta barnen på dagis eller hinna fram till möten om man pendlar. Alltså istället för som idag tvingas ta ett tåg en timme tidigare för att vara på den säkra sidan.

Det han pratar är en järnvägssträcka på ungefär 4 mil. Han bedömer investeringen till cirka 10 miljarder kronor. Det ska resultera i sex nya stationer, 100.000 nya bostäder och 100.000 nya arbetsplatser.

I söder skulle två spår gå via Arlanda och två västerut för att sedan mötas i Odensala.

– Vi får ett tydligt paket med infrastruktur och bostäder. Vi vill få med det i den nationella planen 2018. Bygg två extra spår nu!

Ylva Gustafsson Höjer från Trafikverket konstaterade att det är fantastiskt att infrastrukturfrågor lyft och fått en sådan viktig plats i debatten.

– Vi bygger nu. På sträckan mellan Uppsala och Sundsvall bygger vi dubbelspår på tre sträckor, bland annat vid Gamla Uppsala. I Stockholmsområdet byggs Citybanan och det byggs dubbelspår Kalhäll-Tomeboda och de båda projekten gör det bättre för Uppsalaresenärer. De kommande åren investerar vi dessutom 300 miljoner i trimningsåtgärder mellan Uppsala och Stockholm. Vi gör en massa saker för att det ska bli bättre för er.

– Men jag kan säga att vi faktiskt utreder fyra spår mellan Stockholm och Uppsala!

Sista programpunkt inför lunch var ”Så kan vi bygga en smartare storstad”. I paneldiskussionen deltog Fredrik Frensborg, chef Urban utveckling WSP Uppsala, Martin Ehn Hillberg, kontorschef Uppsala White Arkitekter och Peter Wågström, VD NCC.

Paneldeltagarna fick välja varsin stad att hämta inspiration från. Martin Ehn Hillberg valde det nya operahuset i Oslo. Fredrik Frensborg valde tyska Freiburg. Peter Wågström valde Vancouver.

– Vancouver har valt att bygga på höjden för att bevara sitt omland. Det finns fler intressanta saker och diskussioner där som vi kan ta till oss. Jag tycker även att vi ska prata om varför vi i Sverige ofta skapar områden och platser där väldigt få har råd att bo. Jag gillar till exempel inte Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Det är intressant ut hållbarhetsperspektiv, men stadsdelen är inte inkluderande. Det är ett fåtal som har råd att bo där, sade Wågström.

NCC:s koncernchef fortsatte:

– Politiken måste bli mycket modigare. Det håller inte som det är idag. Om det ska byggas 700.000 nya bostäder till 2025 som det talas om så krävs det beslut nu. Man kan inte ägna så mycket som tre, fyra år för att utreda precis allting. Det måste gå fortare när det gäller beslut kring infrastruktur, bostäder, kontor, kultur etc, sade Wågström och lade till att han var lantmätare.

Det sista gjorde han eftersom Jens Engwall tidigare konstaterat att bostadsminister Mehmet Kaplan var en bra bit från att slutföra sin utbildning vid KTH – vilket Fastighetsvärlden uppmärksammade i samband med att Stefan Löfven utnämnde honom till minister, läs mer här. Utnämningen minst sagt överraskade ett flertal av hans gamla studiekamrater som Fastighetsvärlden talat med sedan dess.

Efter lunchen delades åhörarna i två temaspår, ett om bostäder och ett som handlade om kommersiella fastigheter som kontor och butiker. FV:s direktrapportering följer här det kommersiella temaspåret. Där var Lars Almquist, senior rådgivare NAI Svefa, för ut och han talade till rubriken ”Rekordhett för kontor och handel”:

– Uppsala är delat. De kommersiella lokalerna finns österut och universitet västerut.

– Söderut finns det en idé om att skapa ett Mjärdevi eller ett Ideon. Där finns det även möjlighet att bygga på höjden.

– Stadskärnan är trång och det är svårt att göra så mycket. Delar av Boländerna har en väldigt fin potential för framtiden. Gränby var förr nästan en del som låg på landet, nu är avståndet något mindre, och är ett intressant kommersiellt läge. Kanske kan Stenhagen bli intressant.

– Det börjar bli dags att omdefinera vad som är A-läge för kontor. Svefa har 2.700 kr/kvm som topphyra. Skanska hoppas på 3.000 kr/kvm i sitt projekt juvelen. Men så mycket högre lär nog hyrorna inte komma eftersom det finns så mycket billigare kontorslokaler om man bara är redo att gå två, tre minuter längre.

– På lång sikt kan det säkert bli hyror som A-läge i Ulltunaområdet, men då talar vi om typ 20 år. Där talas det om 200.000 kvm lokaler.

Uppsala kommun vill att Gottsunda ska expandera och bli ett starkt lokalt centrum, men Almquist var tveksam till att få vill satsa där – förutom kommunen som driver och äger projektet.

Därefter var det dags för tre ledande lokala aktörer att inta scenen: Torbjörn Axelsson, fastighetschef Uppsala Akademiförvaltning, Jonas Bjuggren, regionchef Uppsala Vasakronan och Henrik Lindley, affärsenhetschef Klövern.

– En intressant företeelse är att många konsultbolag som är Stockholmsbaserade, som tidigare ibland kunde lägga ner kontor när marknaden vek något, säger Axelsson.

Henrik Lindley tyckte att det var synd att kommunen samlokaliserar sin verksamhet i i ett nytt större kommunhus vid det existerande kommunhuset.

– Läget är för bra för att ha ett kommunhus där. Det finns säkert många bolag som skulle vilja ha sitt huvudkontor där.

Jonas Bjuggren:

– Det är synd att vi fortfarande har den här siktlinjediskussionen här i Uppsala. Vi kan inte skapa volymer och då kommer vi inte heller att investera så mycket. Det känns som att det ligger en matta över hela marknaden och centrum.

Karin Åkerblom, processledare stadsutveckling Uppsala kommun:

–Staden byter skepnad och växer främst söderut. Mot Kvarnen och Främre Boländerna (den del som ligger närmast Resecentrum).

– Råbyvägen ändrar skepna från dagens stora genomfartsgata till stadsgata med lokaler.

– Vi tycker även att man ska tänka till att använda taklandskapet. Vi vill att ni tänker kreativt där! Liksom när det gäller bottenvåningarna, även om det kan ta tid att få snurr på verksamheterna där. Där kommer vi vara särskilt tuffa, speciellt när det gäller innerstaden.

– På sikt kommer vi bli tvingade att putta bort bilar och parkeringsplatser. Vi måste även bli mer aktiva när det gäller parkeringsgarage. Vi tänker 2030 eller 2040 i våra tankar. Ofta får vi reaktioner på våra tankar som att det skulle genomföras imorgon. Inom handels slåss man förstås för så många parkeringsplatser som möjligt.

Så kom Karin Åkerblom in på stadens omtalade ”siktlinjer”, som dessutom blivit fler i samband med att Uppsala Konsert och Kongress. Fortfarande gäller att man inte får bygga högre än Slottets sockel.

– Vi ska inte störa fina utblickar.

Efter sista mingel- och fikapausen var det dags för bostadsminister Mehmet Kaplan att inta scenen.

– Det är fantastiskt att det är så många här och lyssnat. Jag träffade några lantmätare, gamla klasskamrater, på väg in hit och det gör mig lite nervös. Men det är bara kul, inledde Kaplan och rev ner skratt.

– Ska vi bygga 70.000 bostäder per år framöver så måste vi tänka nytt. Annars landar vi på tidigare nivåer. De ideologiska skygglappar som finns inom ett sånt här viktigt område som bostäder är skrämmande och de måste bort. Men nu har vi en diskussion.

I början av mars ska Kaplan och regeringen åter träffa oppositionen för vidare samtal.

– Jag hoppas att tiden för låsningar är förbi – och att vi kan ta nästa steg, sa Kaplan.

– Men vi har även ett stort bestånd av existerande bostadshus som vi måste ta hand om.

Kaplan fick även en fråga hur man gillade tiden på lantmäteriutbildningen och de (ännu) oavslutade studierna på KTH.

– Jag älskade lantmäteriet och KTH. Det var en fantastisk tid. Men var inte helt förtjust i ölhäveriet eftersom jag är nykterist.

Fastighetsvärlden tackar alla er som följt direktrapporteringen och alla 330 som var på plats på Uppsala Konsert & Kongress.

Text Fredrik Engström

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-11

Bostadsminister Mehmet Kaplan talade på Uppsalaseminariet.
Bostadsminister Mehmet Kaplan talade på Uppsalaseminariet.
Ministern, med KTH-bakgrund (oavslutade studier) har hunnit bli varm i kläderna.
Ministern, med KTH-bakgrund (oavslutade studier) har hunnit bli varm i kläderna.
Henrik Saxborn och Jens Engwall rev ner ett antal rejäla skratt från de drygt 300 i publiken.
Henrik Saxborn och Jens Engwall rev ner ett antal rejäla skratt från de drygt 300 i publiken.
Moderator Cecilia Garme och kommunalrådet Erik Pelling.
Moderator Cecilia Garme och kommunalrådet Erik Pelling.
Delar av minglet på Uppsala Konsert och Kongress i samband med middagen.
Delar av minglet på Uppsala Konsert och Kongress i samband med middagen.
Jan-Erik Höjvall och Anette Frumerie pratade bostäder.
Jan-Erik Höjvall, VD Rikshem, och Anette Frumerie, VD Besqab, pratade bostäder.

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr 3.000 kvm i nya The Loop

Läkemedelsbolag tecknat hyresavtal i nytt kontorsprojekt.

Bildextra: Draken – Sveriges högsta hotell klart

Clarion Hotel Draken har vaknat till liv.

Heimstaden Bostad slår tillbaka stenhårt mot kritiken

Två toppchefer kommenterar: ”Behöver inte kapitaltillskott”

Flera konkurser hotar – populära kedjor under press

Intagit flera premiumlägen i främst storstäder.

Nu är det dags för Expo Real – 25:e upplagan

FV har pratat med några svenska aktörer som ska till den stora fastighetsmässan, som är Europas största.

Granit Bostad förvärvar mer i Malmös bästa läge

Når nu nästan 800 bostäder i kommunen.

Realplay

Flexiblare planer kan ge enklare omstart för bostäder

Havererade bostadsbyggandet diskuteras i Realplays höstupptakt.

Bolag bakom 20.000 kvm sportcenter i konkurs

Kommunalt ägt sportcenter. Staden inväntar besked från konkursförvaltaren.

Jätteförsäljning kan vänta i centrala Stockholm

FV avslöjar process med tre väldigt välkända och stora fastigheter.

Stänger butik mitt på Kungsgatan

Tillhör de som expanderat absolut snabbaste i hela Sverige.

Pembroke, Mästerhuset.

Restaurangsatsning om hela 1.250 kvm – mitt i city

Om satsningen: ”Kan vara världsunik.”

Podcasten med fokus på SBB:s möjliga game-changer

Det artonde avsnittet av fastighetsbranschens hyllade podd.

Utnämner fem till partners

Joakim Arvius motiverar.

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Tillbaka till förstasidan