Tommy Johansson, vd Svenska Nyttobostäder.

Svenska Nyttobostäder i ”block-skandal”

Svenska Nyttobostäder har den senaste veckan varit inblandat i en blockuthyrningsskandal där bolaget tappat kontroll över hyresgästerna.
– Jag blir både bekymrad och ledsen att detta nu drabbar oskyldiga människor, säger vd:n Tommy Johansson.

Över 100 hyresgäster fick två veckor på sig att flytta ut ur bolagets fastigheter. Tre olika bolag som ägnar sig åt bostadsförmedling är på olika sätt involverade i skandalen där Svenska Nyttobostäder är fastighetsägare.

Med anledning av medieuppgifter i bland annat SVT, Dagens Nyheter och Hem och Hyra om att personer tvingats lämna lägenheter i Svenska Nyttobostäders fastighetsbestånd i Hässelby Strand och Häggvik gjorde Svenska Nyttobostäder i fredags kväll följande klargörande:

”Under dagen har ett antal personer tvingats avflytta från lägenheter i Svenska Nyttobostäders fastigheter Mälarterrassen i Hässelby Strand och Häggvik Nova i Sollentuna. Bakgrunden till detta är att otillåten andrahandsuthyrning genomförts av en av Svenska Nyttobostäders blockhyresgäster i strid med deras avtal, varför de avtalen har sagts upp”.

På båda adresserna har sammanlagt drygt 100 personer tecknat hyreskontrakt med RentXpress, ett bolag som ägnar sig åt andrahandsförmedling av bostäder. För två veckor sedan fick hyresgästerna via mejl veta att alla kontrakt var uppsagda. RentXpress med att konfiskera tillhörigheter samt behålla deras depositioner om avflyttning inte ägde rum snarast, skriver DN .Orsaken påstods vara att en ny fastighetsägare tagit över.

Det visade sig att hyresgästerna i själva verket hyrt lägenheterna i tredje hand. RentXpress hade blockhyrt lägenheterna av ett annat bolag, Essens of living, som i sin tur hade blockhyrt lägenheterna av fastighetsägaren, Svenska Nyttobostäder – vars affärsidé är att hyra ut bostäder till företag.

En blockuthyrning som syftade till att erbjuda lägenheter till kommuner, företag, myndigheter och institutioner har i stället använts för otillåten uthyrning till privatpersoner i upp till fyra led, skriver Svenska Nyttobostäder. Uthyrningen av lägenheterna står i strid med gällande avtal. Kriminell verksamhet har i flera fall dessutom konstaterats i de här lägenheterna. Blockhyresgästens avtalsbrott har lett till att avtalen mellan Svenska Nyttobostäder och blockhyresgästen har sagts upp, i enlighet med avtalen och gällande rätt.

– Vi vill vara tydliga med att vi på inget sätt godkänt eller ingått avtal med TTS Holding även om det påståtts i debatten. Svenska Nyttobostäder har sagt upp tre avtal med en av våra blockhyresgäster till följd av att vi upptäckt kontraktsbrott och att det pågått kriminella handlingar i och vid dessa två fastigheter. Blockhyresgästen har i strid med våra kontrakt genomfört en uthyrning till ett företag (TTS Holding) som i sin i sin tur hyrt ut till privatpersoner, säger Tommy Johansson, vd på Svenska Nyttobostäder.

Svenska Nyttobostäder är noterat vid börsen. Största ägare är Alm Equity och Bengtsson Tidnings AB. Bland storägarna finns även Batten AB och Kopparnästet (Björn Ulvaeus). Svenska Nyttobostäder äger fastigheter för 4,9 miljarder kronor.

– Jag blir både bekymrad och ledsen att detta nu drabbar oskyldiga människor. Vi har arbetat så nära myndigheterna som möjligt för att minska konsekvenserna för de hyresgäster som nu kommer i kläm. Vi har haft kontakt med socialtjänsten, berörda kommuner, polisen och andra myndigheter för att skapa så goda förutsättningar för att effekterna för de personer som hyrt dessa lägenheter ska drabbas i så liten utsträckning som möjligt samtidigt som förutsättningar måste skapas för att stävja den kriminella aktivitet som bedrivs. I SVT-inslaget framhävs att vi har en skyldighet att ta hand om hyresgästerna. Det stämmer inte, andrahands- och tredjehandshyresgäster har inga rättigheter direkt gentemot fastighetsägaren och inte heller någon rätt att bo kvar, säger Tommy Johansson.

– I kölvattnet av den här händelsen har vi vidtagit en rad åtgärder för att dels säkerställa att inte liknande verksamhet bedrivs i andra delar av vårt fastighetsbestånd, dels att inte liknande händelser inträffar igen. Sammantaget leder den här händelsen till ett kortsiktigt intäktsbortfall i de berörda fastigheterna, fortsätter Tommy Johansson.

De åtgärder som Svenska Nyttobostäder har infört avser bland annat:

  • Tydligare kontroller av blockhyresgästerna och avtalsefterlevnaden.
  • Ökad närvaro vid fastigheterna genom dedikerade resurser för att göra ronderingar och en tätare dialog och avstämningsmöten med hyresgästerna.
  • En ny rutin där bolaget rapporterar eventuella diskrepanser mot folkbokföringen till polisen.

Övrig information i ärendet:

Svenska Nyttobostäder har, via sina dotterbolag, hyrt ut ett antal lägenheter genom blockhyresavtal. Lägenheterna har hyrts ut för att i sin helhet användas till vidareuthyrning av bostadslägenheter till kommuner, företag, myndigheter eller institutioner för deras verksamhet.

När Svenska Nyttobostäder fick vetskap om att de aktuella lägenheterna som blockhyresgästen förhyrt har hyrts ut till privatpersoner (i stället för till företag, myndigheter eller institutioner såsom följer av avtalen) har Svenska Nyttobostäder agerat gentemot blockhyresgästen, uppger bolaget. Uthyrningen av lägenheterna till privatpersoner i strid med avtalen är ett väsentligt avtalsbrott och utgör en så kallad förverkandegrund, vilket innebär att blockhyresavtalen upphör i förtid. Svenska Nyttobostäder har sagt upp blockhyresavtalen med iakttagande av skälig tid för att möjliggöra för blockhyresgästen en ordnad avflyttning från lägenheterna.

Svenska Nyttobostäder har inget avtalsförhållande med andra- eller tredjehandshyresgäster som befinner sig i lägenheterna. I och med att blockhyresavtalen mellan Svenska Nyttobostäder och blockhyresgästen upphör den 30 september 2022 måste även deras andra- och tredjehandshyresgäster avflytta från lägenheterna.

Bengt Öhman, processjurist på Hyresgästföreningen, har granskat en handfull av kontrakten, enligt DN. Enligt honom är de olagligt utformade och uppsägningarna ogiltiga eftersom de inte delgetts hyresgästerna korrekt. Han konstaterar också att det verkar som att alla betalat kraftiga överhyror.

– Av det vi sett så handlar det om hyresgäster som har laglig rätt till tre månaders uppsägningstid. En fastighetsägare måste ha bättre kontroll och mer ansvar än vad man tagit här, säger Bengt Öhman till DN.

En hyresgäst uppger för tidningen att han betalat 10.000 kronor i månaden för en lägenhet om 23 kvadrat i Hässelby där han bott tillsammans med sin fru och sin åttaåriga dotter.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan