Senaste nyheterna om Svenska Nyttobostäder


Alm och Nyttobostäder slås samman – igen

Finansiella och legala orsaker bakom affären.

Svenska Nyttobostäder vill sälja vid Telefonplan

Svenska Nyttobostäder avser att styra om projektet Lignum vid Telefonplan i Stockholm mot privatmarknaden i stället för att behålla det i egen förvaltning. Projektet omfattar försäljning av 204 små bostadsrätter med planerad inflyttning i höst.

 

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Nyemission i Nyttobostäder

Ett utbyte av preferensaktier till stamaktier är redan föreslaget. Nu behöver Nyttobostäder dessutom göra en nyemission för att förstärka sin finansieringssituation.

Vd lämnar börsbolag omedelbart

Nyligen tvingats till stora förändringar.

Nyttobostäder måste hitta ny finansieringsmodell

De nya förutsättningarna på marknaden tvingar fram betydande förändringar i hur bolaget ska finansiera sig.

Högbom lämnar styrelse efter oenighet

Styrelseledamoten Gunilla Högbom har på egen begäran valt att utträda ur Svenska Nyttobostäders styrelse.

Svenska Nyttobostäder i ”block-skandal”

Vd:n: ”Jag blir både bekymrad och ledsen att detta nu drabbar oskyldiga människor”.

Nya bottenkurser när oron över finansieringen slog till

Tre bolag rasade 8 procent under tisdagen.

Svenska Nyttobostäder utser COO

Svenska Nyttobostäder utser Anna Jakobsson till COO. I rollen kommer hon ingå i bolagets ledning. Hon kommer närmast från rollen …

Ny COO till Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utser Anna Jakobsson till COO. I rollen kommer hon ingå i bolagets ledning. Hon kommer närmast från rollen som affärsutvecklare på Humlegården där hon började 2019.

Svenska Nyttobostäder utser CFO

Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till CFO. Han kommer närmast från rollen som Finansieringsansvarig på Ikano Bostad AB där han …

Ny CFO till Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till CFO. I rollen kommer han ingå i bolagets ledning.

Värdet upp 417 mkr för Svenska Nyttobostäder

CBRE har genomfört en uppdaterad marknadsvärdering av Svenska Nyttobostäders fastighetsportfölj avseende tillträdda fastigheter. Resultatet av värderingen visar ett värde på cirka 3,8 Mdkr, en ökning mot det bokförda värdet om 417 Mkr.