Personnytt

Svenska Nyttobostäder utser COO

Svenska Nyttobostäder utser Anna Jakobsson till COO. I rollen kommer hon ingå i bolagets ledning. Hon kommer närmast från rollen …

Ny COO till Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utser Anna Jakobsson till COO. I rollen kommer hon ingå i bolagets ledning. Hon kommer närmast från rollen som affärsutvecklare på Humlegården där hon började 2019.

Svenska Nyttobostäder utser CFO

Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till CFO. Han kommer närmast från rollen som Finansieringsansvarig på Ikano Bostad AB där han …

Ny CFO till Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till CFO. I rollen kommer han ingå i bolagets ledning.

Värdet upp 417 mkr för Svenska Nyttobostäder

CBRE har genomfört en uppdaterad marknadsvärdering av Svenska Nyttobostäders fastighetsportfölj avseende tillträdda fastigheter. Resultatet av värderingen visar ett värde på cirka 3,8 Mdkr, en ökning mot det bokförda värdet om 417 Mkr.

Förvärvar dubbelt i Stockholm

Noterat bolag fortsätter mot målet om 600 miljoner i förvaltning år 2025.

Svenska Nyttobostäder utser tillfällig CFO

Svenska Nyttobostäder har valt att inte förlänga uppdraget för tillförordnade CFO Catherine Hårderup