Svenska Nyttobostäder köper i Barkarbystaden och på Lidingö

ALM Equity säljer två fastigheter till dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Fastigheterna finns i Barkarbystaden och på Lidingö.

Tommy Jakobsson, vd Svenska Nyttobostäder.
Visa faktaruta

Svenska Nyttobostäder förvärvar 456 lägenheterna – fördelat på två fastigheter i Stockholmsområdet.

Det ena huset heter Fyrlotsen (Fyrvaktaren 1) och ligger på Lidingö, omfattande 180 lägenheter. Fastigheten uppfördes på 1960-talet.

Det andra huset, Kronan, ligger i Barkarbystaden.

Fastigheten består av 276 nyproducerade lägenheter samt gym, café, restaurang och self-storage.

Båda fastigheterna är fullt uthyrda och har tillsammans ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka 35 miljoner årligen.

Fastigheterna säljs av bolag inom ALM Equity-koncernen.

I och med förvärvet har svenska Nyttobostäder nu 1.348 lägenheter i förvaltning.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter med målet att under en femårsperiod rulla in affärer om 5.752 lägenheter – som man kontrakterat för.

– Vi fortsätter planenligt vår resa mot målet om de 5.752 lägenheterna vi förvärvade i fjol och nå det normaliserade driftnettot om 600 miljoner i förvaltning år 2025. Med detta visar vi att vi följer planen som presenterades i samband med börsintroduktionen hösten 2020. Kronan blir ännu ett steg i bolagets vision om att skapa communities, där de boende kan nyttja sociala utrymmen och gemensamma resurser, kommenterar Tommy Johansson, vd på Svenska Nyttobostäder.

ALM Equity är delägare i Svenska Nyttobostäder – men investerarens ambition är enligt den senaste halvårsrapporten att öka ägarspridningen i bolaget och minska ägandet till under 50 procent genom försäljning eller utdelning.

”Genom ett ägande under 50 procent kommer Svenska Nyttobostäder inte längre att konsolideras in i ALM Equitys redovisning utan bli en finansiell tillgång och därmed synliggörs de värden som skapas på ett tydligare sätt”, skriver man i rapporten.

Fyrlotsen, i Larsberg på Lidingö, byggdes på 1960-talet.
Kronan består av nyproducerade lägenheter och står i Barkarbystaden.

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan