Spahotell och pirbyggnad för AF gruppen i Norrtälje

Markanvisningstävlingen för hotell i Norrtälje Hamn är nu avgjord och det blir AF Gruppen som vinner med projektet Roslagens hamn som blir kommunens största fastighetsaffär hittills. Hela affären är värd 220 miljoner kronor. Alla byggnader byggs till största delen i trä och har hämtat inspiration från Norrtäljes historia.

Projektet Roslagens Hamn omfattar cirka 21.500 kvm ljus BTA byggrätt inom kvarteren 9A och 9B och en total markareal om ca 4.150 m2. Till detta kommer cirka 1.000 kvm ljus BTA för en byggnad på Hamnpiren som ska upplåtas med nyttjanderätt för verksamhetslokaler.

I maj 2021 bjöd Norrtälje kommun in till en markanvisningstävling för kvarteren längst ut i Norrtälje Hamn. Inriktningen var hotell med konferens och möjligheter till kulturevenemang. Även bostäder och lokaler för butiker, restauranger med mera efterfrågades. AF Gruppen och partnern Prevelop har efter en markanvisningstävling valts ut som projektutvecklare för de tre kvarteren vid Hamnplan, ytterst mot Norrtäljeviken, i slutet av Norrtäljes populära hamnpromenad. Hela affären kommer vara värd cirka 220 miljoner kronor.

– Det här blir en fantastisk slutpunkt på hela Hamnpromenaden och dessutom ett häftigt landmärke för de som kommer till stan från havet. Det finns ett stort behov av ett hotell för både näringsliv och besöksnäring. Priset på marken visar också att vår kommun och Norrtälje stad är attraktiva att etablera sig på, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Norrtäljes nya samlingsplats vid vattnet
När byggandet blir klart öppnas piren i Norrtälje Hamn för första gången för allmänheten och får en publik byggnad vid kommunens havsbad med aktiviteter för bad- och båtliv.

Hotellet blir ett destinationshotell med SPA-inriktning, med cirka 135 rum. Byggnaden blir ett inseglingsmärke som kommer att synas långt ut i Norrtäljeviken. Hotellets event- och festvåningar får en spektakulär utsikt över hamninloppet. I det publika bottenplanet finns restauranger, caféer, butiker och en vinterträdgård – allt i direkt anslutning till Hamnplan som blir Norrtäljes största torg. Bostadskvarteret planeras för cirka 123 bostäder, och får bland annat en grönskande innergård, gemensam takterrass och stora ytor för co-working.

– Projektet skapar värden både för oss i Norrtälje och för besökare, och kan ge besöksnäringen och näringslivet i stort en skjuts. Med utbyggnaden av Norrtälje Hamn får vi en levande och utvidgad stadskärna, mötesplatser för alla vid vattnet och en ännu större dragningskraft som destination, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje kommun.

En stadsdel för alla i klimatsmart trä
Norrtälje kommun vill ha en levande och hållbar stadsdel som byggs och drivs klimatsmart, som välkomnar både stora och små med en mångfald av mötesplatser och aktiviteter, och som lockar både Norrtäljebor och mer långväga besökare.

För att uppnå de högt ställda målen har parterna efter den öppna tävlingen vidareutvecklat projektet i en gemensam process och kan nu presentera en miljö- och resurssmart hamnidyll med bostäder, hotell och pirbyggnad, allt byggt i massivträ.

– Det är en förmån för oss att få bidra till den här typen av multifunktionella stadskvarter, med högkvalitativa bostäder i bra läge, en ny gemensam plats för Norrtäljeborna och nya möjligheter för destinationen Norrtälje, säger Adam Hantash, regionchef Öst, AF Projektutveckling.

Höga krav på ekologisk och social hållbarhet
Arkitektbyrån Koncept har i gestaltningen inspirerats av det stadens småskaliga trähus, det gamla fiskelägets bodar och den tidigare kurorten i Norrtälje.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad guld, vilket säkerställer ett gott inomhusklimat, låg energianvändning och ett resurseffektivt byggande. Fler exempel på ekologisk hållbarhet i projektet är integrerade solceller, kylning med vatten från Norrtäljeviken, laddstationer för elbil och elcykel, odlingar bevattnade med dagvatten och bostadsgårdar anpassade för kommande klimatförändringar.

Social hållbarhet skapas bland annat genom att Norrtäljes småskalighet förs vidare ner i hamnområdet via trivsamma stråk i mänsklig skala. Aktiviteter planeras för alla åldrar med Hamnbadet som tydlig destination. Hotellet och evenemangsområdet bidrar ytterligare till att skapa trygghet genom att befolka området stora delar av dygnet.

Byggstart planeras till 2025
Slutligt beslut om tilldelning av markanvisning tas av kommunfullmäktige den 24 oktober. Därefter kan detaljplanearbetet för projektet sätta igång. Målet är att sätta spaden i jorden under 2025 med sikte på att inviga hotellet sommaren 2027. Bostäderna erbjuds som bostadsrätter och planeras vara inflyttningsklara under år 2027 eller 2028.

AF Projektutveckling är en del av AF Gruppen Sverige, en av de byggkoncerner som växer allra snabbast på den svenska marknaden. Företaget erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, rivning, prefab och projektutveckling. Prevelop arbetar sedan över ett decennium med platsutveckling och förvaltningen inom hela stadsdelar. Genom strategiska samarbetsformer i sina utvecklingsprojekt tydliggörs visioner och målsättningar och fastighetsvärden skapas.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan