Spahotell och pirbyggnad för AF gruppen i Norrtälje

Markanvisningstävlingen för hotell i Norrtälje Hamn är nu avgjord och det blir AF Gruppen som vinner med projektet Roslagens hamn som blir kommunens största fastighetsaffär hittills. Hela affären är värd 220 miljoner kronor. Alla byggnader byggs till största delen i trä och har hämtat inspiration från Norrtäljes historia.

Projektet Roslagens Hamn omfattar cirka 21.500 kvm ljus BTA byggrätt inom kvarteren 9A och 9B och en total markareal om ca 4.150 m2. Till detta kommer cirka 1.000 kvm ljus BTA för en byggnad på Hamnpiren som ska upplåtas med nyttjanderätt för verksamhetslokaler.

I maj 2021 bjöd Norrtälje kommun in till en markanvisningstävling för kvarteren längst ut i Norrtälje Hamn. Inriktningen var hotell med konferens och möjligheter till kulturevenemang. Även bostäder och lokaler för butiker, restauranger med mera efterfrågades. AF Gruppen och partnern Prevelop har efter en markanvisningstävling valts ut som projektutvecklare för de tre kvarteren vid Hamnplan, ytterst mot Norrtäljeviken, i slutet av Norrtäljes populära hamnpromenad. Hela affären kommer vara värd cirka 220 miljoner kronor.

– Det här blir en fantastisk slutpunkt på hela Hamnpromenaden och dessutom ett häftigt landmärke för de som kommer till stan från havet. Det finns ett stort behov av ett hotell för både näringsliv och besöksnäring. Priset på marken visar också att vår kommun och Norrtälje stad är attraktiva att etablera sig på, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Norrtäljes nya samlingsplats vid vattnet
När byggandet blir klart öppnas piren i Norrtälje Hamn för första gången för allmänheten och får en publik byggnad vid kommunens havsbad med aktiviteter för bad- och båtliv.

Hotellet blir ett destinationshotell med SPA-inriktning, med cirka 135 rum. Byggnaden blir ett inseglingsmärke som kommer att synas långt ut i Norrtäljeviken. Hotellets event- och festvåningar får en spektakulär utsikt över hamninloppet. I det publika bottenplanet finns restauranger, caféer, butiker och en vinterträdgård – allt i direkt anslutning till Hamnplan som blir Norrtäljes största torg. Bostadskvarteret planeras för cirka 123 bostäder, och får bland annat en grönskande innergård, gemensam takterrass och stora ytor för co-working.

– Projektet skapar värden både för oss i Norrtälje och för besökare, och kan ge besöksnäringen och näringslivet i stort en skjuts. Med utbyggnaden av Norrtälje Hamn får vi en levande och utvidgad stadskärna, mötesplatser för alla vid vattnet och en ännu större dragningskraft som destination, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje kommun.

En stadsdel för alla i klimatsmart trä
Norrtälje kommun vill ha en levande och hållbar stadsdel som byggs och drivs klimatsmart, som välkomnar både stora och små med en mångfald av mötesplatser och aktiviteter, och som lockar både Norrtäljebor och mer långväga besökare.

För att uppnå de högt ställda målen har parterna efter den öppna tävlingen vidareutvecklat projektet i en gemensam process och kan nu presentera en miljö- och resurssmart hamnidyll med bostäder, hotell och pirbyggnad, allt byggt i massivträ.

– Det är en förmån för oss att få bidra till den här typen av multifunktionella stadskvarter, med högkvalitativa bostäder i bra läge, en ny gemensam plats för Norrtäljeborna och nya möjligheter för destinationen Norrtälje, säger Adam Hantash, regionchef Öst, AF Projektutveckling.

Höga krav på ekologisk och social hållbarhet
Arkitektbyrån Koncept har i gestaltningen inspirerats av det stadens småskaliga trähus, det gamla fiskelägets bodar och den tidigare kurorten i Norrtälje.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad guld, vilket säkerställer ett gott inomhusklimat, låg energianvändning och ett resurseffektivt byggande. Fler exempel på ekologisk hållbarhet i projektet är integrerade solceller, kylning med vatten från Norrtäljeviken, laddstationer för elbil och elcykel, odlingar bevattnade med dagvatten och bostadsgårdar anpassade för kommande klimatförändringar.

Social hållbarhet skapas bland annat genom att Norrtäljes småskalighet förs vidare ner i hamnområdet via trivsamma stråk i mänsklig skala. Aktiviteter planeras för alla åldrar med Hamnbadet som tydlig destination. Hotellet och evenemangsområdet bidrar ytterligare till att skapa trygghet genom att befolka området stora delar av dygnet.

Byggstart planeras till 2025
Slutligt beslut om tilldelning av markanvisning tas av kommunfullmäktige den 24 oktober. Därefter kan detaljplanearbetet för projektet sätta igång. Målet är att sätta spaden i jorden under 2025 med sikte på att inviga hotellet sommaren 2027. Bostäderna erbjuds som bostadsrätter och planeras vara inflyttningsklara under år 2027 eller 2028.

AF Projektutveckling är en del av AF Gruppen Sverige, en av de byggkoncerner som växer allra snabbast på den svenska marknaden. Företaget erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, rivning, prefab och projektutveckling. Prevelop arbetar sedan över ett decennium med platsutveckling och förvaltningen inom hela stadsdelar. Genom strategiska samarbetsformer i sina utvecklingsprojekt tydliggörs visioner och målsättningar och fastighetsvärden skapas.

Fler Nyheter från förstasidan

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Tillbaka till förstasidan