Regeringen: Antalet riksintressen ska minska

Flera myndigheter får i uppdrag att se över vilka områden de bedömer är av riksintresse. Översynen ska leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, både vad gäller antal och sammantagen area.

Om riksintressen

Bestämmelserna om riksintressen infördes samtidigt som plan- och bygglagen 1987. När plan- och bygglagen infördes så var ett av de viktigaste syftena att decentralisera ansvaret för planläggningen och för den lokala miljön till kommunerna. En förutsättning för detta var att staten även fortsatt hade en möjlighet att bevaka frågor av en nationell betydelse, vilket framför allt kom att ske genom riksintressen. Riksintressesystemet bygger på att det tas fram kunskap om områdenas värden och på en aktiv dialog mellan stat och kommun, där staten redovisar sina anspråk och intressen och där kommunerna aktivt förhåller sig till dem i samhällsplaneringen. Bestämmelserna syftar till att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Visa faktaruta

Boverket ska samordna översynen.

När systemet med riksintressen infördes var avsikten att det skulle omfatta ett fåtal unika områden. Med tiden har både antalet geografiska områden och utbredningen av dessa ökat. Samtidigt har samhället genomgått stora förändringar och fler samhällsintressen har tillkommit. Detta har gjort att flera riksintressen är föråldrade och inte svarar mot dagens behov.

– Vi behöver underlätta för bostadsbyggandet i Sverige, och för det krävs stora regelförenklingar. Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga, säger bostadsminister Per Bolund.

De myndigheter som får uppdraget är Boverket, Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket.

Uppdraget är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Översynen ska delredovisas senast den 20 november 2020 och slutredovisas senast den 15 september 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Klart: Tar över efter historisk McDonalds på Kungsgatan

Stenhård konkurrens i närområdet.

Areim och Holmströmgruppen in i Ankarhagen

32 fastigheter om totalt nästan 100.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan