Regeringen: Antalet riksintressen ska minska

Flera myndigheter får i uppdrag att se över vilka områden de bedömer är av riksintresse. Översynen ska leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, både vad gäller antal och sammantagen area.

Om riksintressen

Bestämmelserna om riksintressen infördes samtidigt som plan- och bygglagen 1987. När plan- och bygglagen infördes så var ett av de viktigaste syftena att decentralisera ansvaret för planläggningen och för den lokala miljön till kommunerna. En förutsättning för detta var att staten även fortsatt hade en möjlighet att bevaka frågor av en nationell betydelse, vilket framför allt kom att ske genom riksintressen. Riksintressesystemet bygger på att det tas fram kunskap om områdenas värden och på en aktiv dialog mellan stat och kommun, där staten redovisar sina anspråk och intressen och där kommunerna aktivt förhåller sig till dem i samhällsplaneringen. Bestämmelserna syftar till att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Visa faktaruta

Boverket ska samordna översynen.

När systemet med riksintressen infördes var avsikten att det skulle omfatta ett fåtal unika områden. Med tiden har både antalet geografiska områden och utbredningen av dessa ökat. Samtidigt har samhället genomgått stora förändringar och fler samhällsintressen har tillkommit. Detta har gjort att flera riksintressen är föråldrade och inte svarar mot dagens behov.

– Vi behöver underlätta för bostadsbyggandet i Sverige, och för det krävs stora regelförenklingar. Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga, säger bostadsminister Per Bolund.

De myndigheter som får uppdraget är Boverket, Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket.

Uppdraget är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Översynen ska delredovisas senast den 20 november 2020 och slutredovisas senast den 15 september 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2019 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Stenhårt: 3 konsultbolag delar topplatsen

Se vilka av rådgivningsbolagen som varit mest framgångsrika inom olika segment. Hela nio listor.

Miljardbudet – vill köpa If-huset

Läs om villkoren i budet – och vem som ligger bakom.

Arnhults fjärde köp på Manhattan – 1,8 miljarder

”Vi är exalterade över att kunna fortsätta addera premiumtillgångar i New York”. Läs om alla förvärv – och se karta!

Bildextra: Här är Mässing och de Chateaus nya satsning norr om Stockholm

30.000 kvadratmeter handel, inklusive vård och gym, ingår.

Blir jätteaktör i Söderort – redo bygga 50.000 kvm

Byggjätten föreslås få dubbla markanvisningar – för hotell och kontor.

Fredrik Wirdenius nya uppdrag med Björn Ulvaeus

Berättar om vad som lockar. FV berättar även om fastighetsbeståndet – som ska utvecklas.

Nya ägare till Tellus Towers

Höghusprojektet vid Telefonplan får ny ägarbild

Juryn: Bästa uthyrningen 2019

Jättarna som slogs om myndigheten – slåss också om förstplatsen.

Hyr ut 2.200 kvm i city

Konsultjätte hyr in sig i välkänd fastighet på Torsgatan.

Nytt bolag köper för 800 mkr – har expansiv affärsplan

Nytt samägt bolag slår till direkt. Det nya bolaget har en ”mycket expansiv plan”.

Hufvudstadens byggkran tas ner efter vattenläcka

”Medför ingen försening av bygget”. Delar av centrala Stockholm avspärrat.

Säljer i lyxläge – hej då macken!

Fastighetsvärlden kan avslöja att en av innerstadens fyra bensinstationer snart sannolikt är historia. Se även historiska bilder på gamla bensinstationer inom tullarna!

De gjorde Årets bästa affärer 2019

Årets försäljning gjordes på Kungsholmen. Årets köp var ett stort bolagsförvärv.

Tillbaka till förstasidan