Regeringen: Antalet riksintressen ska minska

Flera myndigheter får i uppdrag att se över vilka områden de bedömer är av riksintresse. Översynen ska leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, både vad gäller antal och sammantagen area.

Om riksintressen

Bestämmelserna om riksintressen infördes samtidigt som plan- och bygglagen 1987. När plan- och bygglagen infördes så var ett av de viktigaste syftena att decentralisera ansvaret för planläggningen och för den lokala miljön till kommunerna. En förutsättning för detta var att staten även fortsatt hade en möjlighet att bevaka frågor av en nationell betydelse, vilket framför allt kom att ske genom riksintressen. Riksintressesystemet bygger på att det tas fram kunskap om områdenas värden och på en aktiv dialog mellan stat och kommun, där staten redovisar sina anspråk och intressen och där kommunerna aktivt förhåller sig till dem i samhällsplaneringen. Bestämmelserna syftar till att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Visa faktaruta

Boverket ska samordna översynen.

När systemet med riksintressen infördes var avsikten att det skulle omfatta ett fåtal unika områden. Med tiden har både antalet geografiska områden och utbredningen av dessa ökat. Samtidigt har samhället genomgått stora förändringar och fler samhällsintressen har tillkommit. Detta har gjort att flera riksintressen är föråldrade och inte svarar mot dagens behov.

– Vi behöver underlätta för bostadsbyggandet i Sverige, och för det krävs stora regelförenklingar. Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga, säger bostadsminister Per Bolund.

De myndigheter som får uppdraget är Boverket, Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket.

Uppdraget är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Översynen ska delredovisas senast den 20 november 2020 och slutredovisas senast den 15 september 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

"I botten finns en ovilja"

Stjärnarkitekten om att staden vill stoppa Tellus Towers.

Efter Inteas jackpot – nu anmäls polisen

SBB kommenterar upphandlingen och funderar på framtiden i staden.

Batljans nya satsning: Leds av flera tidigare toppmilitärer

Läs om SBB:s nya affärsområde och toppnamnen bakom. Ilija Batljan berättar för FV om investeringsmålet. FV har även pratat med den nya toppchefen.

Överraskande: Thögersen lämnar vd-stolen i Catena

Berättat för styrelsen att han kommer att lämna under 2021.

Söker partner till fastigheter värda hela 8 miljarder

Öppnar för stor delförsäljning och att ta in långsiktiga delägare. Behåller stor fastighet mitt i Stockholm.

Humlegården gör tung rekrytering från Kungsleden

Får en nyinrättad roll som COO.

Wästbygg ska börsnoteras – men Arnhult säljer inte

Vd:n säljer delar av sitt innehav. Storägaren Rutger Arnhult behåller allt.

Här gräver Batljan för kinesiska hus åt Amasten

SBB-grundaren extraknäcker för att hålla byggpriserna nere?

Heimstaden köper för 8,6 mdr

3.900 bostäder ingår i bolagets senaste jätteköp.

Fullständig jackpot för Intea – vinner totalt 35.000 kvm

Tredje ”vinsten”. FV bedömer projektinvesteringen till totalt 1,5 miljarder kronor.

Öppnar för att sälja anrika huset i Gamla stan

”Vi är beredda att köpa huset för vad det kan vara värt – om vi har råd.”

Växer i residensstaden efter nytt förvärv

Har sedan 2007 successivt byggt upp beståndet.

Efter misstankarna – grönt ljus för SBB:s planer i Boden

Tidigare stoppad affär nu genomförd.

Smällen för SSM: Staden vill skrota Tellus Towers

Stockholms stads nya förslag.

Tillbaka till förstasidan