Statsministern om kontrollen och bostäderna

Statsministern presen­terade nu flera initiativ för att bekämpa brotts­ligheten och öka trygg­heten. Det handlar om utökade möjlig­heter att söka efter utlän­ningars pass, att göra det lättare att säga upp hyres­gäster som begått brott och att skärpa reglerna vid allvarlig och upprepad brottslighet.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Regeringen: Inför krav på solceller

Regeringen vill utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader i hela Sverige.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Träffat Selin, Arnhult och Batljan. Räntehotet  Viktiga hyresavier 90-talskraschen Det egna bolånet.

Justitieministern: ”En ren skumraskbransch”

Kritiserar konsulter. Morgan Johansson: ”Använt sig av rent kriminella upplägg”.

Så vill regeringen skynda på byggprocessen

Regeringen har nu överlämnat propositionen Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att certifierade byggprojekteringsföretag införs som en ny aktör i lov- och byggprocessen i syfte att underlätta repeterbara processer i bostadsbyggandet.

”Bästa förslaget på många år”

Läs kommentarer på den nya utredningen.

Kommentarer om den nya bostadsministern

Doldisen Johan Danielsson har usetts till ny bostadsminister. FV redovisar här några kommenterar till till utnämningen.

39-årig doldis blir ny bostadsminister

Men en annan nyutnämnd minister är mer känd inom fastighetsbranschen.

Regeringen vill skapa nytt stort fastighetsbolag

Moderaterna sågar förslaget: ”Statliga Akademiska Hus är ett notoriskt dåligt fastighetsbolag”.

Förhandlar bort fri hyressättning mot lägre skatt

Centerpartiet berett att backa från kravet på fri hyressättning i nyproduktionen.

HGF: ”Regeringen måste ge oss det fulla mandatet”

Historisk omröstning väntar i riksdagen.

Uppgift: Utredning förslår fri hyressättning

Utredning ska presenteras inom kort.

Kommenterar om Stenevi som ny minister

Det har kommit många kommentarer kring valet av Märta Stenevi som ny bostadsminister. FV redovisar här några av dem.