Justitieministern: ”En ren skumraskbransch”

Kritiserar konsulter. Morgan Johansson: ”Använt sig av rent kriminella upplägg”.

Så vill regeringen skynda på byggprocessen

Regeringen har nu överlämnat propositionen Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att certifierade byggprojekteringsföretag införs som en ny aktör i lov- och byggprocessen i syfte att underlätta repeterbara processer i bostadsbyggandet.

”Bästa förslaget på många år”

Läs kommentarer på den nya utredningen.

Kommentarer om den nya bostadsministern

Doldisen Johan Danielsson har usetts till ny bostadsminister. FV redovisar här några kommenterar till till utnämningen.

39-årig doldis blir ny bostadsminister

Men en annan nyutnämnd minister är mer känd inom fastighetsbranschen.

Regeringen vill skapa nytt stort fastighetsbolag

Moderaterna sågar förslaget: ”Statliga Akademiska Hus är ett notoriskt dåligt fastighetsbolag”.

Förhandlar bort fri hyressättning mot lägre skatt

Centerpartiet berett att backa från kravet på fri hyressättning i nyproduktionen.

HGF: ”Regeringen måste ge oss det fulla mandatet”

Historisk omröstning väntar i riksdagen.

Uppgift: Utredning förslår fri hyressättning

Utredning ska presenteras inom kort.

Kommenterar om Stenevi som ny minister

Det har kommit många kommentarer kring valet av Märta Stenevi som ny bostadsminister. FV redovisar här några av dem.

Hon blir ny bostadsminister – första kvinnan sedan Sahlin

”Handlar om att skapa goda och trygga samhällen”.

Uppgifter: Utredning om marknadshyror presenteras

Hyresgästföreningen rasar mot tidningens utsaga.

Besviken minister vädjar: ”Hjälp till nu!”

Uppger att viljan hos landets fastighetsägare att hjälpa coronadrabbade verksamheter är svag.

Regeringen får rätt att stänga köpcentrum

Regeringen har i dag beslutat om en proposition i vilken det föreslås att det i smittskyddslagen ska införas nya bemyndiganden. Bland annat ska man kunna stänga köpcentrum.