Regeringen

Senaste nyheterna om Regeringen.


”Hyresbostäder bortglömda i budgeten”

I dagens budgetproposition har regeringen glömt hyresbostadssektorn. Det säger Anders Nordstad, vd för Sveriges Allmännytta, i ett pressmeddelande.

Naturhistoriska kan få hyresanstånd

Regeringen möjliggör för krisdrabbade museet att få anstånd med betalning av hyra till Statens fastighetsverk.

Regeringen vill ändra hyrorna för museer

En tredje modell för statliga hyror kan bli aktuell.

Byggnads inte imponerad av regeringens utredning

Reaktionerna efter pressträffen kom snabbt. Byggnads är föga imponerad av regeringens beslut under torsdagens pressträff där en utredning av presumtionshyror och privat uthyrning presenterades. Fastighetsägarna vill se ett snabbspår av utredningen för att reglerna ska kunna återställas till början av nästa år.

Regeringen: Ingen risk för utförsäljning av samhällsviktiga fastigheter

Staten har beredskap att agera om till exempel säkerhetsintressen drabbas, enligt finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

”Vi vill lösa frågan om presumtionshyror”

Bostadsministern träffade 29 aktörer vid ett krismöte om den låga byggtakten.

29 aktörer på krismöte hos ministern

Även två kontorsexperter kallade till stormötet.

Minister kallar till krismöte om bostäder

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) har bjudit in en rad aktörer i byggbranschen till möte om byggkrisen. Mötet ska äga rum 13 juni.

DI: Regeringen i samtal om fastighetsaffärer

Finansmarknadsminister Niklas Wykman bekräftar.

Regeringen ger grönt ljus för fyra nya regementen

Regeringen beviljar Fortifikationsverket att påbörja arbetet med nya garnisoner för Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Investeringarna är en del i regeringens arbete för att öka den svenska försvarsförmågan.

Utredning om kommunal förköpsrätt ändrar riktning

Regeringen har beslutat att en utredning om en ny förköpslag som skulle ge kommuner möjlighet att i vissa fall träda in i köparens ställe vid köp av fast egendom får ändrat fokus. Utredningen ska nu försöka stärka försvaret och motverka organiserad brottslighet.

Lantmäteriet får 20 miljoner för att öppna data

Regeringen föreslår att Lantmäteriet får 20 miljoner kronor för att möjliggöra implementering av ett EU-direktiv.

Fastighetsägarna: Bra med reform för fler bostäder

Regeringen har i sin vårbudget aviserat förslag för ökat bostadsbyggande, något som välkomnas av branschorganisationen Fastighetsägarna.