Senaste nyheterna om Regeringen


Lantmäteriets organisering ska utredas

Ska ge en effektiv, enhetlig och rättssäker fastighetsbildning i hela landet.

Flera fel i bostadsministerns cv

I bostadsminister Andreas Carlsons (KD) cv stod det att han studerat kommunikation och juridik vid Lunds universitet åren 2007-2009. Det visade sig inte stämma, uppger SVT.

Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år.

Regeringen vill höja bolånetaket

Vill se en höjning från 85 till 90n procent – samtidigt som blancolånen ska minska.

Vräkning av kriminella kan bli verklighet

Utredning om möjligheterna för att göra det enklare att säga upp grovt kriminella från bostäder och lokaler har lämnats över till regeringen.

”Hyresbostäder bortglömda i budgeten”

I dagens budgetproposition har regeringen glömt hyresbostadssektorn. Det säger Anders Nordstad, vd för Sveriges Allmännytta, i ett pressmeddelande.

Naturhistoriska kan få hyresanstånd

Regeringen möjliggör för krisdrabbade museet att få anstånd med betalning av hyra till Statens fastighetsverk.

Regeringen vill ändra hyrorna för museer

En tredje modell för statliga hyror kan bli aktuell.

Byggnads inte imponerad av regeringens utredning

Reaktionerna efter pressträffen kom snabbt. Byggnads är föga imponerad av regeringens beslut under torsdagens pressträff där en utredning av presumtionshyror och privat uthyrning presenterades. Fastighetsägarna vill se ett snabbspår av utredningen för att reglerna ska kunna återställas till början av nästa år.

Regeringen: Ingen risk för utförsäljning av samhällsviktiga fastigheter

Staten har beredskap att agera om till exempel säkerhetsintressen drabbas, enligt finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

”Vi vill lösa frågan om presumtionshyror”

Bostadsministern träffade 29 aktörer vid ett krismöte om den låga byggtakten.

29 aktörer på krismöte hos ministern

Även två kontorsexperter kallade till stormötet.

Minister kallar till krismöte om bostäder

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) har bjudit in en rad aktörer i byggbranschen till möte om byggkrisen. Mötet ska äga rum 13 juni.