Samhällsfastigheter

Så här kan det komma att se ut framöver. Illustration: Arkitekt AG arkitekter

K2A och SBB i jätteavtal om 42.500 kvm i Västerås

K2A och SBB har gemensamt tecknat hyresavtal med Polismyndigheten respektive Kriminalvården för uthyrning om 42.500 kvadratmeter i Västerås. Uthyrningen innebär ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner kronor med en avtalstid om 20 år. Därmed tappar Stenvalvet en stor hyresgäst.

Det totala hyresvärdet summeras till 1,9 miljarder kronor. Kvadratmeterhyran är i snitt 2.235 kr/kvm.

Den aktuella fastigheten heter Ångpanan 12 och ligger i östra delen av området Mälarporten, på Björnövägen 2 där det tidigare funnits en gym med Friskis & Svettis som hyresgäst. Nu kommer lokalytan att bli tio gånger större framöver. Fastigheten ligger 700 meter öster om stationen, nästa spårområdet i riktning mot Stockholm.

Fastigheten planeras att börja bebyggas under 2023. Inflytt är planerad till 2026. Sammantaget är uthyrningen den största kontorsuthyrningen i Sverige sedan 2019 och en av de fem största uthyrningarna under 2000-talet. Det skriver bolagen efter att ha hämtat information från Fastighetsvärldens sammanställningar.

Fastigheten Ångpannan 12 ligger i korsningen Björnövägen/Kungsängsgatan i centrala Västerås.

– Det här är ett av de mest spännande projekten i K2A:s historia och det visar hur snabbt och hur mycket vi utvecklats som bolag de senaste åren. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Polismyndigheten och Kriminalvården, två stabila hyresgäster som också fyller viktiga funktioner i samhället, säger Johan Knaust, vd på K2A.

– Det är glädjande att regeringen nu godkänt hyresavtalen och att vi kan gå vidare mot en byggstart. SBB förvärvade 2017 en fastighet med 4.000 kvadratmeter lokaler och nu ska vi fem år senare på den platsen bygga 42.500 kvadratmeter åt Polisen och Kriminalvården med 20-åriga hyresavtal på ett av Västerås mest centrala lägen. Det är ett bra exempel på hur SBB jobbar med fastighetsutveckling, säger Krister Karlsson, vice vd och chef projekt- och fastighetsutveckling på SBB.

FV berättade i slutet av 2019 att SBB och K2A tecknat ett projekteringsavtal med Polismyndigheten – då för 20.000 kvm lokaler.

Hyresavtalen är tecknade genom Slaggborn Västerås AB, som äger den aktuella fastigheten. Slaggborn Västerås AB ägs av K2A till 50 procent och SBB till 50 procent.

Polismyndigheten hyr 28.800 kvm lokaler och Kriminalvården 13.700 kvm.

Fastighetsvärlden konstaterar att SBB i Västerås för övrigt även är hyresvärd för Västmanlands tingsrätt som hyr hela fastigheten Samuel 2 (som ingick vid SBB:s köp av Hemfosa, som de i sin tur köpte av en ekonomiskt pressad Ole Vagner). Den fastigheten ligger direkt bredvid stationen och som uppfördes 2008. Hyresavtalet där har nyligen förlängts till 2026.

De nu aktuella hyresavtalens giltighet villkorades av ett godkännande från regeringen. På regeringssammanträdet, 19 maj, godkände regeringen Polismyndighetens hyresavtal och tidigare i vår godkändes Kriminalvårdens. Upphandlingen av entreprenader är påbörjad och projektering av systemhandlingar avses inledas snarast.

Det nuvarande polishuset i Västerås ligger på Västgötegatan 7 i centrala stadskärnan. Den fastigheten, Norna 21, ägs av Stenvalvet. Den fastigheten innehåller 15.100 kvm och har polisen som enda hyresgäst.

Det nuvarande polishuset finns i en fastighet som ägs av Stenvalvet.

­– Den här byggnationen är en viktig pusselbit i det nya området Mälarporten som växer fram runt stationsområdet. Det innebär att vi får ett modernt polishus med angränsande häkte, inom gångavstånd ifrån tingsrätten. För kommunstyrelsen i Västerås är det särskilt glädjande att vi åter får ett häkte i kommunen, sedan det gamla stängdes ner, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

Det nya häktet kommer att sysselsätta runt 110 medarbetare och rekrytering ska inledas i god tid. Nya medarbetare kommer att erbjudas utbildning och längre praktik vid andra häkten.

– De 100 platserna på häktet Västerås blir ett välkommet tillskott av platser för Kriminalvården. Det nya häktet underlättar inte bara för oss utan även för Polisen och advokater i Västeråsområdet som slipper åka långt för transport av häktade eller för att träffa häktade, säger Pernilla Vikström, kriminalvårdschef vid häktet Uppsala.

­– Vi ser fram emot modernt utformade lokaler som bättre anpassas för våra nuvarande och framtida behov. Vi blir fler och vi ser fram emot att få lokaler som gör att vi på ett bra sätt kan möta och öka tryggheten för medborgarna, säger Linda Hedmark, polisområdeschef i Västmanland.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras. Val av typ av certifiering genomförs i samband med framtagande av systemhandlingar för projektet.

Fler Nyheter från förstasidan

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

AL blir hälftenägare i coworkingbolag

Förvärvar bolag som varit lönsamt sedan dag ett. Planerar för expansion.

Anitra Steen avgår från Akademiska Hus

Lämnar fastighetsjätten efter sju år.

Krasch för Castellums satsning på 10 miljarder

Bakslag när planerad storsatsning läggs ner. Ser fortfarande positivt på området.

Bilder: Så kan nya Läkarhuset bli – hög träbyggnad

En av bolagets profilfastigheter i Stockholms innerstad kan göras om helt.

Kontrakt om 6.800 kvm på Söder

Läs om hyresavtalen som tecknats.

Restauranger öppnar under Guldbron

Alessandro Catenacci: ”Ett kanonläge”.

Miljardaffär med kontor i Stockholm

Har uppgraderat kontorslokalerna men fortfarande betydande vakanser. FV berättar om pris och köpare.

Tillbaka till förstasidan