Ny hållbarhetschef till K2A

Karina Antin tillträder idag tjänsten som hållbarhetschef för K2A och kommer att ingå i ledningsgruppen. Karina Antin är utbildad civilingenjör …

K2A nära obligationslån om 300 miljoner

K2A har givit Nordea Bank och Swedbank  i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med …

K2A köper litet projekt i Motala

K2A förvärvar via en bolagsaffär fastigheterna Motala Lilla Berg 1:4 och 1:5 där ett LSS-boende ska uppföras. K2A erlägger köpeskilling …

Kapitalet vänder nordliga staden ryggen

”Tanken är att någon annan ska äga på sikt.”

K2A uppför studentbostäder i Gävle

Under juni 2020 påbörjas bygget av den tredje och sista etappen i Kungsbäck i nära anslutning till Gävle Högskola. Projektet …

K2A och Obos tecknar avtal för framtiden

K2A har tecknat ett samarbetsavtal med Obos Sverige avseende utveckling av samhälls- och bostadsfastigheter i hyresrättsform. Obos är en väletablerad …

K2A vinner tävling i Västerås

Befintlig bebyggelse vid Jakobsbergsplaten utgörs idag av villor och lamellhus i tegel. K2A:s tävlingsbidrag utformades med hänsyn till områdets natur …

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

K2A lanserar ramverk för ”gröna aktier”

K2A lanserar idag ett ramverk för gröna aktier. Syftet är att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan. Det världsledande forskningsinstitutet Cicero Shades …

K2A köper hyresbostäder i Växjö från Skanska

JLL var rådgivare till säljaren Skanska i transaktionen. På fastigheten Skärvet 11, som har ett centralt läge i Växjö, kommer …

K2A köper projekt i Enköping

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har idag tecknat avtal om att via bolag förvärva fastigheten Enköping Bredsand 1:353 från …

Ny förvaltningschef till K2A

Henrik Nordlund tillträder tjänsten som ny förvaltningschef för K2A och kommer att ingå i ledningsgruppen. Han efterträder Jonas Jalkander som …

K2A och Midroc i träig affär

Transaktion på över 300 miljoner kronor.

K2A och Akademiska Hus samarbetar i Uppsala

Svenska Studenthus AB, ett dotterbolag till K2A, har ingått ett samarbetsavtal med Akademiska Hus i Uppsala. Samarbetet går ut på …