K2A säljer för 1,1 miljarder till Savills IM

K2A Knaust & Andersson har genomfört en försäljning av sex fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1.095 miljoner kronor. Köpare är Savills Investment Management och fastigheterna är avsedda att ingå i en europeisk bostadsfond som företaget förvaltar.

Annons

CBRE var kommersiell rådgivare till köparen.

Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet om 1.095 miljoner kronor, motsvarar en genomsnittlig direktavkastning om 4,1 procent och ligger 3,9 procent under det bokförd värdet för dessa fastigheter vid senaste årsskifte. Affären görs på en prisnivå motsvarande 42.400 kronor per kvm.

Försäljningen innebär att K2A överlåter fyra fastigheter med frånträde den 31 maj 2023 samt två fastigheter under utveckling med planerat tillträde i december 2023. Sammantaget innebär försäljningen att K2A:s likviditet förstärks med 400 mkr.

Totalt innehåller fastigheterna 575 bostäder.

Tre av de fyra fastigheter som frånträds den 31 maj 2023 återfinns i Gävle och en fastighet i Västerås. På fastigheterna har K2A utvecklat 359 hyresbostäder med en sammanlagd uthyrbar yta om 14.400 kvm och ett hyresvärde om 35,6 mkr. Försäljningen av dessa fyra fastigheter innebär att K2A per 31 maj 2023 tillförs cirka 212 mkr i likvida medel efter avdrag för fastighetslån, transaktionskostnader och avdrag för uppskjuten skatt om 5,15 procent.

Försäljningen omfattar även fastigheterna Uppsala Sala backe 50:1 och 50:2 som är under utveckling och förväntas färdigställas i december 2023. På fastigheterna uppförs 216 nyproducerade hyresbostäder med en uthyrbar yta om 11.350 kvm och ett hyresvärde om 21,8 mkr. Fastigheterna kommer att frånträdas i samband med att K2A tillträder, vilket medför att K2A:s likviditetsbehov minskar med omkring 188 mkr för 2023.

– Samtliga bostäder som avyttras är nyproducerade, yteffektiva och miljöcertifierade bostäder av hög kvalitet med rimliga hyror i attraktiva lägen på tillväxtorter. Att försäljningspriset ligger i paritet med fastigheternas bokförda värde visar att hyresbostäder med hög standard i bra lägen på växande orter är attraktiva tillgångar trots att transaktionsmarknaden påverkats av betydande omvärldsoro, kommenterar Johan Knaust, vd på K2A.

Köpare av fastigheterna är Savills Investment Management och fastigheterna är avsedda för en av företagets paneuropeiska fonder med fokus på bostäder i Europa. K2A kommer att fortsätta ansvara för förvaltning av de aktuella fastigheterna på uppdrag av Savills Investment Management.

– Vi är mycket nöjda med detta off market-förvärv säger Lisen Heijbel, Head of Investment Nordics på Savills Investment Management. Vi gillar moderna bostadsfastigheter i växande universitetsstäder – framförallt i centrala lägen som i detta fall.

– Fastigheternas gröna profil motsvarar våra högt ställda krav på miljöcertifiering och energieffektivitet, vilket är den typ av investeringar vi letar efter. Vi ser även fram emot framtida samarbetsmöjligheter med K2A, säger Peter Broström ansvarig för den nordiska verksamheten inom Savills Investment Management.

Köparna framhåller även att de flesta av fastigheterna byggts med investeringsstöd vilket innebär attraktiva hyresnivåer jämfört med större delen av det konkurrerande utbudet av nyproducerade bostäder där hyrorna ofta är högre.

– Det känns bra att sälja till en aktör som Savills IM som delar vår syn på långsiktigt ägande och som värdesätter klimatsmarta bostäder av hög kvalitet, säger Johan Knaust.

Försäljningen har genomförts med syfte att säkerställa ytterligare likviditet genom att avyttra tillgångar för att stärka balansräkningen, finansiella nyckeltal samt kassaflödet. Balansräkningen anpassas till en miljö med högre räntenivåer men även för att frigöra finansieringsutrymme för fortsatt tillväxt. K2A har som ambition att genomföra ytterligare försäljningar under 2023.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare till K2A i transaktionen. Advokatfirma Lindahl KB har varit legal rådgivare till K2A och Roschier Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Savills Investment Management.

Missa inte! Fastighetsdagen Örebro 2024

Den 4 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Örebro 2024. Seminariet äger rum på Örebro Konserthus, Örebro.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan