K2A konsoliderar men lämnar utdelningen oförändrad

Färdigställer projekt samtidigt som räntetäckningsgraden sjunker ned mot gränsen 1,5 gånger

Efter flera år med stora nyproduktionsinvesteringar har K2A under det senaste året bromsat nya projekt, men har för tillfället fortfarande 1348 stycken bostäder (2025) under produktion.
Den stora produktionen har gett kontinuerliga intäktsökningar och ökande driftsöverskott, men nu belastar ökade räntekostnader tungt. Förvaltningsresultatet landade under 2002 på 127,6 mkr (167,6) men då kommer 72,2 mkr (126,6) från värdeökningar i joint ventures. Orealiserade värdeförändringar i beståndet  blev 3,5 mkr (742) men där visade förvaltningsbeståndet ett tydligt minus om –221 mkr medan de pågående projekten uppvägde med en ökning om 225 mkr.
I sitt vd-ord säger Johan Knaust att Räntetäckningsgraden kommer att sjunka från dagens nivåer på 1,8 gånger, men man bedömer att den under innevarande år och 2024 inte kommer att understiga den riskbegränsning man satt på 1,5 gånger.
Nu kommer 2023 bli ett konsolideringsår. Man kommer att effektivisera inom förvaltning och på så vis öka överskottsgraden i färdigställda projekt. Dessutom vill man säkerställa likviditeten och stärka balansräkningen genom att avyttra tillgångar. Med de åtgärderna ska man även skapa finansieringsutrymme för fortsatt tillväxt.  Johan Knaust uttrycker förhoppning om att man kan börja byggstarta nya projekt under 2024.

Ur K2A:s delår 4:e kvartalet:

 • Hyresintäkterna uppgick till 105,0 mkr (79,7)
 • Driftsöverskottet uppgick till 64,6 mkr (49,6)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till -13,1 mkr (131,9)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -303,7 mkr (371,4)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -274,3 mkt (433,6) och resultat per stamaktie uppgick till -3,40 kr (4,86)

Ur K2A:s bokslut för 2022:

 • Hyresintäkterna uppgick till 374,7 mkr (272,7)
 • Driftsöverskottet uppgick till 243,0 mkr (183,9)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 127,6 mkr (167,6)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 1,5 mkr (741,9)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 159,1 mkr (756,5) och resultat per stamaktie uppgick till 1,08 kr (8,10)
 • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 5.012 (3.910)

Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,15 kr per stamaktie (0,15) lämnas till stamaktieägarna. Preferensaktieägarna föreslås få 20,00 kr, utbetalat kvartalsvis.

Fler Nyheter från förstasidan

Jätteförsäljning kan vänta i centrala Stockholm

FV avslöjar process med tre väldigt välkända och stora fastigheter.

Stänger butik mitt på Kungsgatan

Tillhör de som expanderat absolut snabbaste i hela Sverige.

Pembroke, Mästerhuset.

Restaurangsatsning om hela 1.250 kvm – mitt i city

Om satsningen: ”Kan vara världsunik.”

Podcasten med fokus på SBB:s möjliga game-changer

Det artonde avsnittet av fastighetsbranschens hyllade podd.

Utnämner fem till partners

Joakim Arvius motiverar.

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Bonava varslar 400

Hela var fjärde anställd berörs.

Ny storägare i börsbolag

Bolag även köpt sju fastigheter. Nu stor ägare i två liknande bolag.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer allt vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan