Senaste nyheterna om bokslutskommuniké


Stabila värden för Cibus fastighetssegment

Med en relativt god avkastningsnivå för fastigheter med inriktning på dagligvaror drabbades Cibus inte av stora värdejusteringar.

Lundbergs fastigheter nu över 28 miljarder

Det egna fastighetsbolaget står för en större del av substansen i Lundbergskoncernen än vad innehavet i Hufvudstaden bidrar med.

Neobo tappade 1,4 miljarder i värde det sista kvartalet

Det sedan 14 dagar noterade Neobo debuterar med ett resultat om –1.355 mkr för 2022.

Magnolia bantade byggrättsportföljen

Det blev ett tydligt negativt resultat för Magnolia under 2022. Värdenedgången på förvaltningsbeståndet uppgick till cirka 8 procent.

Sagax spår fortsatt förbättrat förvaltningsresultat

Sagax har navigerat rätt, låst in räntan och kan nu sitta och räkna in en ökande kassa kommande år.

K2A konsoliderar men lämnar utdelningen oförändrad

Färdigställer projekt samtidigt som räntetäckningsgraden sjunker ned mot gränsen 1,5 gånger

Castellum tappade endast 9 kronor i substans

Bolaget fortsatte att ha positiv nettouthyrning och förvaltningsresultatet ökade som vanligt, men räntor och värdenedgång under hösten belastar resultatet

Balder visar en annan värld – en annan sanning

Utmanar övriga fastighetsbolag genom att visa upp en positiv värdeutveckling.

Oförändrad substans men lägre förvaltningsresultat för Wallenstam

Resultat från vindkraft hjälper till att lyfta resultatet före värdeförändringar. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 60 öre per aktie.

Heba förbättrat förvaltningsresultatet men sänker utdelningen.

Heba är mitt inne i en expansion men möter nu negativa värdeförändringar. Bolagets fastigheter tappade 600 mkr i värde under 2022.

Peab höll uppe bostadsresultatet

Agerar med försiktighet och sänker utdelningen med 20%.

Halverat resultat för bostadsutveckling hos Skanska

Men byggverksamheten avslutade året starkt – utdelningen höjs

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Kraftigt lägre försäljning men starkt resultat från JM

Försäljningen vek kraftigt i slutet av året men bolaget lyckades hålla uppe resultatet bra – höjd utdelning föreslås.