Samhällsfastigheter

Så här ska den nya byggnaden se ut. Illustration: Fojab

Hemsö vann kamp om ny tingsrätt i Vänersborg

Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Efter anbudsutvärdering står det klart att Hemsö vunnit projektet. Totalt handlar det om 6.850 kvm lokaler.

Den nya byggnaden:

  • Fastighetsägare: Hemsö AB
  • Hyresgäst: Domstolsverket
  • Arkitekt: FOJAB
  • Cirka 6.850 kvadratmeter förhyrd yta
  • Cirka 130 arbetsplatser
  • 11 förhandlingssalar, varav 2 säkerhetssalar och en sal för mark- och miljödomstolen
Visa faktaruta

Upphandlingen förutsätter regeringens godkännande.

Den nya domstolsbyggnaden kommer att uppföras intill centralstationen i Vänersborg. Inflyttning beräknas ske sommaren 2026.

Verksamheterna finns i dag i fastigheten Sälgen 14, på Hamngatan 6, som ägs av Stenvalvet. Den har byggår 1977 och där finns även Länsstyrelsen som hyresgäst (Stenvalvet tappade nyligen polisen som stor hyresgäst i Västerås).

– Det vinnande förslaget följer väl Sveriges Domstolars arkitekturpolicy. Det lyfter och förvaltar platsen intill Vänersborg centralstation och möter samtidigt de människor som ska besöka och bruka domstolsbyggnaden. Planlösningen är funktionell och flexibel med väl övervägda lösningar som sammantaget utgör ett övertygande och genomtänkt förslag. Utbyggnadsmöjligheterna anses vara mycket goda, vilket är viktigt eftersom byggnader och miljöer ska kunna förändras över tid, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

– Den arkitektoniska utformningen av domstolsbyggnader ska visa på karaktär och värdighet. Vi får nu en karaktärsstark och särpräglad domstolsbyggnad med en enkel och tydlig gestaltningsidé. De nya lokalerna kommer erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö med bra logistik, hög säkerhet och lokaler som är tillgängliga för alla, fortsätter Harald Pleijel.

Med den nya byggnaden kommer Vänersborgs tingsrätt att få ändamålsenliga lokaler för att under lång tid framöver kunna bedriva en effektiv och modern domstolsverksamhet.

– Det vinnande anbudet är ett väldigt bra förslag som vi verkligen ser fram emot att det realiseras. Vi kommer att få lokaler som både nu och på sikt kommer att ge väldigt goda förutsättningar såväl för tingsrätten som mark- och miljödomstolen att bedriva en bra och effektiv verksamhet, säger Niclas Johannisson, lagman på Vänersborgs tingsrätt.

– Med detta får vi salar i flera olika storlekar, vilket ökar flexibiliteten i att kunna få till effektiva förhandlingar oavsett storlek på mål. Vi får ökad säkerhet såväl i salar som i allmänna utrymmen. Därtill får vi en mycket god arbetsmiljö för våra medarbetare med bättre kontorsmiljöer, fler sammanträdesrum för korta avstämningar och all modern teknik installerad från början, fortsätter Niclas Johannisson.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Tillbaka till förstasidan