Grönt ljus för JM:s nya drömprojekt

Detaljplanen för JM:s stora och höga drömprojekt Marieviks Udde har vunnit laga kraft. Projektet omfattar fyra nya kvarter med cirka 660 bostäder. Högsta huset blir 32 våningar högt. Även AMF Fastigheter berörs av beslutet. Bolaget har stora planer för kontor i närområdet.

Annons
Benny Svärd, projektledare JM.
Visa faktaruta

Det är Mark- och miljööverdomstolen som beslutat att godkänna detaljplanen för Marievik.

JM förvärvade den aktuella fastigheten Marievik 15, vid Liljeholmen i Stockholm, från AMF Fastigheter redan hösten 2014 för 815 miljoner kronor. Därefter har det blivit en juridisk långbänk.

Nu startar dock förvandlingen från ett bedagat kontorsområde med en ”betongklump”till bostadsområde med ett flertal byggnader. JM hoppas komma igång med rivningsarbetet under försommaren, förutsatt interna beslut kring det. Sedan tidigare har man gjort en invändig selektiv rivning, innan domstolen satte stopp. Rivningsarbetet av den 44.000 kvm stora kontorskolossen beräknas ta ungefär tio månader.

– Intresset för Marieviks Udde har varit stort ända sedan vi förvärvade området 2014. Nu kan vi äntligen presentera bostadskvarteren och alla fina kvaliteter som ryms här, säger Benny Svärd, projektledare på JM.

Efter rivningsarbetet väntas sponsring för att förbereda för garaget som ligger under grundvattenytan.

Därefter påbörjas arbeten med husproduktion samt en omfattande renovering och breddning av kajpromenaden runt Marieviks Udde. Första inflyttning sker preliminärt i början av 2027.

Det första kvarteret som ska byggas är ritat av Wingårdhs som också har tagit fram den övergripande kvartersstrukturen för området. Det första kvarteret att utvecklas ligger längs vattnet, bredvid AMF:s kontorshus. Det första kvarteret innehåller totalt 155 bostäder i form av ett L-format hus där höghusdelen har 27 våningar och låghusdelen vid vattnet har sju våningar.

Det andra av de fyra kvarteren som JM planerar för ligger bakom det första, mot Årstaängsvägen. Där handlar det om totalt cirka 240 bostäder i fem huskroppar som är mellan 8 och 32 våningar höga.

– JMs nya kvarter tillför upplevelser i olika dimensioner. Tillsammans med de andra fastighetsägarna i området skapar vi en modern och trygg blandstad, säger Benny Svärd.

Flera parker, torg samt gång- och cykelvägar tillkommer i området och husens bottenvåningar förbereds för butiker, restauranger och service. Ovanpå varje bostadskvarter skapas takgårdar för de boende med fantastisk utsikt.

JM har inte fattat något beslut om att byggstart bostadshusen. Vid ett seminarium som Fastighetsvärlden arrangerade i mitten av mars medverkade JM:s vd Johan Skoglund och där konstaterade han att bolaget hållit på med planen för Marievik i fem–sex år – och att det området var ett sådans som visar en annan kalyl än många andra delmarknader där JM just nu inte får ihop siffrorna för att möjliggöra en byggstart,

Det första kvarteret som ska utvecklas ligger längs kajen, nära de existerande kontorshusen.
Så här kan det komma att se ut från Årstabron framöver.
Så här kan det komma att se ut från Årstabron framöver. JM:s bostadshus till höger (i mitten syns ett högre vitt höghus, det projektet tillhör Klövern).
Så här ser det ut på platsen idag.

Även AMF Fastigheter berörs av beslutet som bidrar till Stockholms fortsatta utveckling med ambitionen att utvidga innerstaden.

– Nu kan vi äntligen börja bygga framtidens Marievik – en plats för boende, arbete, kultur och rekreation, som lever under dygnets alla timmar. Vi ser fram emot att utveckla våra fastigheter i området, förbättra gatumiljöer och skapa mer plats för liv, både i och mellan husen. I Marievik vill vi skapa den perfekta blandstaden för dagens- och kommande generationers stockholmare, och därigenom bidra till hela Stockholms attraktionskraft, säger Per Helgesson, fastighetsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

AMF Fastigheter kommer att utveckla Marievik tillsammans med Stockholms stad och fastighetsägarna JM och Klövern. I framtidens Marievik kommer människan att vara i fokus i flera bemärkelser. Stora, öppna ytor kommer att skapa plats för umgänge och kunskapsutbyte. Boende och besökare i Marievik kan se fram emot en större och mer öppen kaj med två 25-metersbassänger, ett utegym och mer grönska genom flera nya parker och gångstråk. Biltrafiken begränsas tydligt med gångfartsgator och på sikt planeras det även för en pendelbåt. Utöver det ska 960 nya bostäder tillkomma i området, liksom mer service, fler mötesplatser och restauranger.

AMF Fastigheter har höga ambitioner för Marievik kommande år. I december 2022 förvärvade bolaget ytterligare två kommersiella fastigheter och stärkte därmed sin position som majoritetsägare i området. AMF Fastigheter äger nu nio fastigheter i Marievik med en totalyta om cirka 133.000 kvadratmeter. Genom den nya detaljplanen får fem av fastigheterna påbyggnader och totalt tillkommer för AMF Fastigheters del cirka 28 000 kvadratmeter lokalyta för kontor och verksamheter. Fler entréer ska tillkomma och fasader ska rustas upp.

Även Klövern har utvecklingsplaner i området (fastigheten Marievik 22), med ett antal huskroppar för bostäder, varav den högsta är 27 våningar.

Visionsbild av Marievik. Två 25-metersbassänger.

Fler Nyheter från förstasidan

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över McDonalds gamla lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Arnhults egna klenod

FV går igenom det som återstår av de direktägda fastigheterna i det privata bolaget

Klart: Ny vd vid JM

Johan Skoglunds efterträdare utsedd.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Castellum hyr ut 2.800 kvm i Bromma

Tecknat tre hyresavtal.

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Trions nya Hagabacken har köpt 18 fastigheter

Läs om Bengt Kjell, Oscar Lekander och Lars Thagessons nya fastighetssatsning.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Tillbaka till förstasidan