JM skapar jv för miljard – två partner i växande bolag

Läs om medinvesterarna och vilka fastigheter som ingår i det nya bolaget.

Delår: Positivt i Stockholm för JM

JM har redovisat nyckeltalen för 2020 års nio första månader. Vd Johan Skoglund kommenterar: – Vi har haft en god …

JM tillträder byggrätt för nytt HK - se nya bilder

FV avslöjade planerna för fem år sedan. Nu är det dags för byggstart. En tredjedel ska hyras ut externt.

Bilder: JM:s lyxiga satsning i innerstaden

Utvecklar två sjuvåningshus för ägarlägenheter i centrala Stockholm.

Åke Sundvall och JM blir ankarbyggherrar i Västertorp

Syftet med planprogrammet är att skapa en mer urban miljö med fler bostäder, verksamheter samt stärka sambanden mellan Hägerstensåsen, Västberga …

JM förvärvar byggrätter i Södertälje

JM har tecknat avtal med Södertälje kommun om förvärv av fastigheten Karleby 4:1 m. fl. i Södertälje, Stockholm. Fastigheten har …

Duo redo att bygga högt vid tidigare megafiasko

Högre hus vid tidigare tyskt fiasko.

Bostadsjätte överklagar FI:s beslut om redovisningsregler

Finansinspektionen meddelade tidigare i månaden ett beslut avseende JM:s årsredovisning 2017 – med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar …

Lansa etableras i Västerås – planerar två nya projekt

Lansa utvecklar för första gången bostäder i Västerås. Dels uppför fastighetsbolaget två hyreshus med en tydlig miljöprofil i den nya …

JM säljer till Lansa

Stort intresse för bostadsaffärer, trots pandemin.

Uppsala kommun säljer i Gottsunda

Uppsala Kommuns Fastighets AB säljer fastigheten Gottsunda 34:7 till JM AB. Fastigheten är belägen i omedelbar närhet av Gottsunda Centrums. …

JM vänder – höjer inte styrelsearvoden

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder med anledning av covid-19 har valberedningen för byggjätten JM beslutat att ändra sitt …

Bonava drar tillbaka aktieutdelning

Vill tillhöra de aktörer som har finansiell och operationell styrka att ta tillvara möjligheter när marknadsläget börjar stabiliseras.

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.