JM

Senaste nyheterna om JM.


Kraftigt lägre försäljning men starkt resultat från JM

Försäljningen vek kraftigt i slutet av året men bolaget lyckades hålla uppe resultatet bra – höjd utdelning föreslås.

Hit flyttar JM:s nya HK

Avtal om en 6.500 kvm i nytt kontorsprojekt. FV berättar om förändringen.

JM och Fabege i stor affär

Möjlighet att skapa 450 lägenheter i ”bortglömt område” som ka bli populärt.

JM storköper egna aktier

Se lista över de tio största ägarna.

JM överklagar dom om konsolidering av brf:er

Kammarrätten har, som tidigare kommunicerats, den 9 november 2022 meddelat en dom som innebär att JM under produktionsfasen ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS.

Oklarhet i flaggning kan innebära sanktionsavgift för SBB

Bolaget har korrigerat tidigare flaggning för att förtydliga hur ägande i JM ser ut.

Pausar bygget av höghus

Försäljningen av lägenheterna går trögt.

Lämnar JM:s koncernledning

JM:s ekonomi- och finansdirektör Carl Bandhold har sagt upp sig på egen begäran.

 

Kvintett presenterar 16 förslag på reformer

Nu lanserar Initiativet Bygg i Tid en reformagenda med 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan.

42 procent färre sålda för JM

60 procents nedgång i Stockholmsområdet.

JM förvärvar byggrätter i Göteborg

JM har förvärvat byggrätter för utveckling av cirka 130 bostäder i stadsdelen Eriksberg i Göteborg. Förvärvet uppgår till cirka 160 mkr. Säljer gör kommunala Älvstranden Utveckling.

Annica Ånäs lämnar JM:s styrelse

Annica Ånäs lämnar JMs styrelse. Hon har varit ledamot där sedan 2019.

Blankare fortsätter trycka till fastigheter

Åtta av de 100 största blankningspositionerna finns i bygg- eller fastighetsbolag. FV berättar vilka bolag som finns i fokus.