Din Bostad växer för 2,6 miljarder

Börsnoterade Din Bostad köper totalt 95 bostadsfastigheter med 4 900 lägenheter och ett fastighetsvärde om 2,6 miljarder kr. Största delen, 2,1 miljarder, köps från norska Acta Kapitalförvaltning . - Fastigheterna ligger bland annat i Göteborg, Stockholm, Borås, Karlstad Eskilstuna och Ulricehamn, berättar Mikael Granath (bilden), Din Bostads VD, för Fastighetsvärlden.


Börsnoterade Din Bostad köper totalt 95 bostadsfastigheter med 4 900 lägenheter och ett fastighetsvärde om 2,6 miljarder kr. Största delen, 2,1 miljarder, köps från norska Acta Kapitalförvaltning medan övriga fastigheter förvärvas från två privata fastighetsägare. Efter affärerna omfattar Din Bostads fastighetsbestånd 13 100 lägenheter fördelade på 408 fastigheter med ett fastighetsvärde om 7,9 miljarder kronor.
– Fastigheterna ligger bland annat  i Göteborg, Stockholm, Borås, Karlstad Eskilstuna och Ulricehamn, berättar Mikael Granath, Din Bostads VD, för Fastighetsvärlden.
Transaktionerna är villkorade. Förvärven förutsätter finansiering dels i form av banklån, dels genom en nyemission bestående av en kontantemission, riktad till ett antal institutionella investerare i Sverige och utomlands, om cirka 750 miljoner kr, samt två apportemissioner om tillsammans cirka 200 miljoner kr. Den ena apportemissionen riktas till en av de tre säljarna medan den andra riktas till Din Bostads huvudägare Locellus Invest.
– Affärerna innebär att vi uppnår flera av våra viktiga mål, berättar Mikael Granath, vi blir lönsammare, större och får en bredare ägarspridning. Detta gynnar både vår förvaltning och intresset för aktien.
Fastighetsförvärven beräknas ge en årlig intäktsökning om cirka 275 miljoner kronor och kommer att ha en positiv påverkan på direktavkastning och kassaflöde. Köpen möjliggör också en omvärdering av befintliga underskottsavdrag om totalt cirka 1,4 miljarder kronor. Efter genomförd nyemission beräknas soliditeten öka från 23,5 procent till cirka 29 procent
ABG Sundal Collier AB är rådgivare i samband med nyemissionen. Förvärv och nyemission sker i samarbete med Advokatfirman Glimstedt medan CB Richard Ellis har värderat fastigheterna.
Fastighetsvärlden Idag 2007-11-09

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan