Einar Mattsson får stort uppdrag av Brandkontoret

Brandkontoret jagas av investerare. Med start den 1 juli får Einar Mattsson uppdraget att förvalta Brandkontorets 19 fastigheter om totalt …

FV-Expert: Förvaltning

Förändrade förutsättningar ställer nya krav på fastighetsförvaltning

I samarbete med Newsec Asset Management

Själva ordet ”förvaltning” associeras allt ofta till något trögt, beständigt och nästan statiskt. Att vidmakthålla snarare än att utveckla. Visst …

Tobissons låter Newsec förvalta 60 fastigheter

Newsec tecknar ett omfattande fastighetsförvaltningsavtal med TobissonGruppen. Uppdraget omfattar 60 fastigheter med totalt 123.000 kvm i centrala Göteborg. Uppdraget löper …

Colliers ökar inom förvaltning

Colliers tecknar förvaltningsuppdrag med P.E. Private Equity Fond AB med kontors- och logistikfastigheter i Stockholmsområdet Gävle, Landskrona och Motala, totalt …

Aberdeen tar över miljarduppdrag i Köpenhamn

Aberdeen tar över Saxo Properties hela verksamhet i Köpenhamn, ett led i Saxo Banks renodling av verksamheten. Saxo Properties har en …

Newsec köper JLL:s svenska förvaltning

Jones Lang LaSalle upphör med förvaltningsverksamheten i Sverige, vilket innebär att antalet medarbetare i den svenska verksamheten halveras.

Alecta förnyar sitt förvaltningsavtal med Newsec

Pensionsbolaget Alecta som låtit Newsec förvalta hela sitt svenska fastighetsbestånd sedan 2010 har nu tecknat ett nytt treårigt förvaltningsavtal med …

Granen tecknar förvaltningsavtal med Newsec

Uppdrag om 120.000 kvm. Newsec har fått förtroende att förvalta Granens hela fastighetsbestånd om 120.000 kvm fördelat på ett 100-tal …

Newsec förvaltar hus vid Norra Bantorget

Newsec Asset Management har tecknat ett förvaltningsavtal avseende tre fastigheter belägna i centrala Stockholm med en total yta om cirka …

Graflunds tar över från Newsec

Graflunds tar vid årsskiftet över förvaltningen av drygt 2.400 bostadslägenheter i Markaryd, Landskrona och Göteborg. Samtliga fastigheter ägs av olika …

Newsec förvaltar Heron City

Newsec Asset Management har fått uppdraget att förvalta Heron City, Stockholm, som nyligen förvärvats av Niam. Heron City, som ligger …

Nyanserna gör skillnad

Oväntat. Bostadsfastigheter fanns inte på kartan när karriären tog fart för Mikael Granath. Men tillfälligheter ledde honom dit. Med erfarenheter från allmännytta och börsbolag ska han nu styra Willhem, Första AP-Fondens långsiktiga satsning på bostäder

Aberdeen tar över förvaltning av Allokton

Aberdeen tar över förvaltningen av stora delar av Alloktonkoncernens fastighetsbestånd. Uppdraget omfattar fastighetstillgångar om 2,7 miljarder kronor fördelat på ca 65 fastigheter.

Newsec lämnar Rosengård

Newsec har beslutat att inte förlänga förvaltningsavtalen gällande 3.290 bostäder på fyra orter i södra Sverige. I det beståndet finns bland annat de omtalade ”kackerlacksfastigheterna” i Rosengård, Malmö.