Björn Lindeborg, CEO Newsec Asset Management

FV-Expert: Förvaltning

Förändrade förutsättningar ställer nya krav på fastighetsförvaltning

I samarbete med Newsec Asset Management

Själva ordet ”förvaltning” associeras allt ofta till något trögt, beständigt och nästan statiskt. Att vidmakthålla snarare än att utveckla. Visst är det så när det gäller förvaltning av fastigheter, att en viktig del av arbetet är att säkerställa att teknisk status etc. bibehålls och att byggnadens funktioner upprätthålls och förädlas. Men fastighetsförvaltning är inte statiskt, tvärtom.

Idag handlar fastighetsförvaltning mycket om av vara duktig på att förena till synes motstridiga krav. Industrimannen Percy Barnevik uttalade sig under sina glansdagar om ABB:

”Stora företag är ofta trögare än små. Men när stora företag rör sig lika snabbt som ett litet, då får de små företagen se upp”.

Det är här slaget står idag. Inom fastighetsförvaltning är stordriftsfördelarna uppenbara och många fastighetsägare ställer allt större krav på industriell kvalitet och samordnad leverans i förvaltningen av stora fastighetsbestånd. Inte minst i transaktionsintensiva portföljer är väl utvecklade och implementerade processer ett krav för att klara av att hantera de snabba förändringarna och de ständigt nya förutsättningarna.

Men även andra krafter driver utvecklingen. Dagens hyresgäster blir alltmer medvetna, efterfrågar yteffektiva lokaler och miljöklassificerade byggnader. Tillkommande lagkrav och nya teknologier ökar mängden information som måste inhämtas och analyseras i förvaltningen. Digitalisering behövs och riktningen är självklar, men det är lätt att gå fel bland alla nya tekniska hjälpmedel som ständigt introduceras. Många nya verktyg är tämligen billiga på ritbordet men insatsen för framgångsrik implementering skall inte underskattas. Inte ens de största spelarna på marknaden har tid och resurser att testa allt.

En ytterligare dimension är att arbetsmarknaden dramatiskt förändrats. USA:s arbetsmarknadsdepartement uppskattar att dagens skolelever kommer att ha 10-14 olika arbeten fram till 38 års ålder. Detta har gigantiska implikationer med tanke på att fastighetsförvaltning handlar om att ta in, förvalta och utveckla två typer av tillgångar –
fastigheter och människor.

Utvecklade rutiner och arbetssätt för att ta hand om stora och föränderliga grupper av medarbetare är idag minst lika viktigt som, och en absolut förutsättning för, att vara framgångsrik på att hantera stora och rörliga fastighetsbestånd. Att som organisation säkerställa effektivitet, kvalitet och processer utan att ställa upp onödiga hinder för den enskilde medarbetarens möjligheter att genom kreativitet och snabbhet skapa goda lösningar för hyresgästerna, goda affärer för fastighetsägaren och bidra till utvecklingen av samhällen och städer.

Utmaningen ligger i, som Barnevik påpekade, att lyckas kombinera den stora organisationens resurser och möjligheter med den lilla organisationens fördelar.

Det finns mycket kvar att göra…

Björn Lindeborg,
CEO Newsec Asset Management

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...
Tillbaka till förstasidan