Björn Lindeborg, CEO Newsec Asset Management

FV-Expert: Förvaltning

Förändrade förutsättningar ställer nya krav på fastighetsförvaltning

I samarbete med Newsec Asset Management

Själva ordet ”förvaltning” associeras allt ofta till något trögt, beständigt och nästan statiskt. Att vidmakthålla snarare än att utveckla. Visst är det så när det gäller förvaltning av fastigheter, att en viktig del av arbetet är att säkerställa att teknisk status etc. bibehålls och att byggnadens funktioner upprätthålls och förädlas. Men fastighetsförvaltning är inte statiskt, tvärtom.

Idag handlar fastighetsförvaltning mycket om av vara duktig på att förena till synes motstridiga krav. Industrimannen Percy Barnevik uttalade sig under sina glansdagar om ABB:

”Stora företag är ofta trögare än små. Men när stora företag rör sig lika snabbt som ett litet, då får de små företagen se upp”.

Det är här slaget står idag. Inom fastighetsförvaltning är stordriftsfördelarna uppenbara och många fastighetsägare ställer allt större krav på industriell kvalitet och samordnad leverans i förvaltningen av stora fastighetsbestånd. Inte minst i transaktionsintensiva portföljer är väl utvecklade och implementerade processer ett krav för att klara av att hantera de snabba förändringarna och de ständigt nya förutsättningarna.

Men även andra krafter driver utvecklingen. Dagens hyresgäster blir alltmer medvetna, efterfrågar yteffektiva lokaler och miljöklassificerade byggnader. Tillkommande lagkrav och nya teknologier ökar mängden information som måste inhämtas och analyseras i förvaltningen. Digitalisering behövs och riktningen är självklar, men det är lätt att gå fel bland alla nya tekniska hjälpmedel som ständigt introduceras. Många nya verktyg är tämligen billiga på ritbordet men insatsen för framgångsrik implementering skall inte underskattas. Inte ens de största spelarna på marknaden har tid och resurser att testa allt.

En ytterligare dimension är att arbetsmarknaden dramatiskt förändrats. USA:s arbetsmarknadsdepartement uppskattar att dagens skolelever kommer att ha 10-14 olika arbeten fram till 38 års ålder. Detta har gigantiska implikationer med tanke på att fastighetsförvaltning handlar om att ta in, förvalta och utveckla två typer av tillgångar –
fastigheter och människor.

Utvecklade rutiner och arbetssätt för att ta hand om stora och föränderliga grupper av medarbetare är idag minst lika viktigt som, och en absolut förutsättning för, att vara framgångsrik på att hantera stora och rörliga fastighetsbestånd. Att som organisation säkerställa effektivitet, kvalitet och processer utan att ställa upp onödiga hinder för den enskilde medarbetarens möjligheter att genom kreativitet och snabbhet skapa goda lösningar för hyresgästerna, goda affärer för fastighetsägaren och bidra till utvecklingen av samhällen och städer.

Utmaningen ligger i, som Barnevik påpekade, att lyckas kombinera den stora organisationens resurser och möjligheter med den lilla organisationens fördelar.

Det finns mycket kvar att göra…

Björn Lindeborg,
CEO Newsec Asset Management

Fler FV-Expert

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

Tillbaka till förstasidan