Senaste nyheterna om Din Bostad


Porträtt

Nyanserna gör skillnad

Oväntat. Bostadsfastigheter fanns inte på kartan när karriären tog fart för Mikael Granath. Men tillfälligheter ledde honom dit. Med erfarenheter från allmännytta och börsbolag ska han nu styra Willhem, Första AP-Fondens långsiktiga satsning på bostäder

Heidi Bladh

har anställt som ekonomidirektör för Willhem. Tidigare tjänster innefattar bland annat redovisningschef på Fastighets AB Balder, Din Bostad i Sverige och …

Balder vände till positivt resultat

Realiserade och orealiserade värdeförändringar tog ut varandra och Balder kunde därmed vända helårsresultatet före skatt till 304 (– 481) miljoner. …

Erik Selin tror på ökad transaktionsvolym

Större Balder redovisar växande vinst. Balder, som tagit över bostadsfastighetsbolaget Din Bostad, redovisar för årets första nio månader ett resultat …

Stor cityägare i Nässjö har gått i konkurs

11 budgivare om 18500 kvm. Det danska fastighetsbolaget Bristen Sverige AB 1 är försatt i konkurs. Bolaget äger tre centrala …

Din Bostads VD Mikael Granath slutar

Som en följd av Balders förvärv av Din Bostad slutar Din Bostads nuvarande VD Mikael Granath den 1 september. Bolagets …

Din Bostad: Låt Balder köpa bolaget

Den 26 juni offentliggjorde Balder ett uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Din Bostad. Styrelsen i Din Bostad har upprättat ett särskilt utskott för att ta ställning till erbjudandet.

Din Bostad hyr ut till ABF i Vårby

Din Bostad har tecknat hyresavtal med ABF Huddinge på 710 kvadratmeter, som nu flyttar in i ombyggda lokaler i Vårby …

Din Bostad säljer i Malung

I syfte att renodla vårt fastighetsbestånd har Din Bostad avyttrat sina enda två fastigheter i Malung. Fastigheterna Apotekaren 1 (se …

Din Bostad slopar utdelningen

Förbättringen av det löpande förvaltningsnettot (resultat exklusive värdeförändringar och skatt) hos Din Bostad var remarkabelt stor under 2008. Det förbättrades med hela 119 procent, från 37 till 81 miljoner kronor. Resultatet efter skatt hamnade dock på –224 miljoner (148) beroende på orealiserade värdeförändringar på fastigheter och räntederivat. Som en konsekvens av resultatet minskade det egna kapitalet från 1282 till 110 miljoner, motsvarande 59,49 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen slopas för 2008.

Din Bostad redovisar förlust

Din Bostad ökade hyresintäkterna för årets tre första kvartal till 419,2 (364,0) miljoner kronor.  Driftsöverskottet ökade med hela 20 procent …

Finansiella instrument lyfter Din Bostad

Halvårsresultatet för Din Bostad hamnade på 97,2 miljoner (40,4) vilket går stick i stäv mot många andra fastighetsföretags resultatutveckling. Men …

Din Bostad säljer tre fastigheter

Din Bostad har avyttrat tre mindre fastigheter belägna i Sundsvall och Arboga. Det totala försäljningsvärdet uppgår till omkring 12 miljoner, …

Sjunkande vinst för Din Bostad

Enligt årets första kvartalsrapport från Din Bostad ökade hyresintäkterna för perioden till 131,1 (118,4) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 67,3 …